hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

19. 05. 2019 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuVýznam Huga Cháveza

Tariq Ali

Účasť na nedeľnom referende vo Venezuele bola obrovská. Hlasovalo 94,9 percenta voličov. Venezuela vo svojej novej ústave umožňuje občanom právo odvolať prezidenta ešte pred skončením jeho/jej volebného obdobia. Žiadna západná demokracia toto právo ani v písanej, ani nepísanej ústave nemá. Chávezovo víťazstvo bude mať dôsledky ďaleko za hranicami Venezuely. Je triumfom chudobných nad bohatými a je poučením, ktoré by si mali Lula v Brazílii a Kirchner v Argentíne dobre všimnúť. Rozhodujúci bol nie James Carter, ale Fidel Castro, ktorý Chávezovi radil, aby referendum usporiadal. Chávez prejavil svoju dôveru v ľudí tým, že im vložil moc do rúk, a oni sa mu za to štedro odvďačili. Opozícia sa spochybňovaním výsledkov iba sama zdiskredituje.

(18. 08. 2004)Linka na dnesZNet

Americké „spoločenstvo ľudí usilujúcich sa o spoločenskú zmenu". Sesterská stránka ZMagazine - obe spoluzakladal ekonomický teoretik a politický aktivista Michael Albert. Obrovské zhromaždisko najrôznejšieho alternatívneho materiálu - zvlášť silnými stránkami sú zahraničná politika USA a alternatívna ekonomická vízia. ZNet spolupracuje s veľkým množstvom významných osobností svetovej „alternatívnej scény", od Rusa Borisa Kagarlického cez Američana Noama Chomského až po Indku Arundhati Royovú. Ak by ste zo všetkých zahraničných stránok mali kliknúť len na jednu-jedinú linku, mal by to byť ZNet.Strana zelených s r. o. ?


Pavol Fabian

vydané 15. 06. 2006 • prečítané 12332x
formát na tlačO tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...


O tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...

Predsedníčka Slobodného fóra hovorí o tom, že SF je stranou integrujúcou. Koho vlastne integruje? Ústami pani Martinákovej: „Spojili sme sa s ľuďmi, s ktorými nás spája program a hodnoty. Chceme zabrániť tomu, aby SF prinášalo do parlamentu ľudí, ktorí by prípadne v budúcnosti takéto hodnoty alebo záujmy nechránili.“ Aké hodnoty a záujmy (a akú trvácnosť a pevnosť) poslaneckého klubu SF môžu zabezpečiť členovia Strany zelených a najmä jej najvyššie nasadený predstaviteľ Martin Jóna, ktorý má pri predpokladanom volebnom výsledku Slobodného fóra reálnu možnosť dostať sa do parlamentu?

V septembri 2005 sa konal 12. zjazd Strany zelených na Slovensku (SZS). Tesne pred jeho konaním vyšlo najavo, že v neuveriteľne krátkom čase prekvapujúco pribudlo v okrese Bratislava II. okolo 600 nových členov strany. Približne rovnako početná bola celá dovtedajšia členská základňa SZS. Predsedom tohto okresného združenia je p. D. Hruška – poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a VÚC. Vďaka prekvapujúcemu (či prekvapujúco podozrivému?) prírastku nových členov tento okres mohol delegovať na zjazd okolo 60 delegátov. Čo na tom, že doklady o zaplatení členského týchto nových členov (jedna z podmienok členstva v SZS) na zjazde nikto nevidel. Aj zápisnice z konferencií narýchlo vzniknutých združení z ďalších slovenských okresov, na ktorých sa volili delegáti zjazdu, boli veľmi nedôveryhodné (zápisnice z rozličných okresov s rovnakým textom, podané na jednej bratislavskej pošte v jeden deň...). Bývalý predseda SZS Jozef Pokorný, 1. podpredseda, podpredsedníčka SZS a viacerí starí členovia strany na protest proti takejto manipulácii na zjazde odstúpili a vzdali sa svojich kandidátok. Výsledkom zmanipulovaného 12. zjazdu SZS bolo, že predsedom SZS sa vďaka pribudnuvším rýchloZeleným stal Ing. P. Petrík.

Aj samotný spôsob voľby funkcionárov SZS na 12. zjazde bol čudesný a do tých čias nepredstaviteľný. Vďaka ďalšej manipulácii s volebnými lístkami sa do predsedníctva SZS dostali aj ľudia, ktorí mesiac pred zjazdom azda ani netušili, že SZS existuje.

Šedou eminenciou opísaného scenára bol terajší prvý podpredseda strany. Ide o podnikateľa figurujúceho podľa Obchodného registra v cca 25 firmách, vrátane nie bezvýznamných stavebných a developerských. O developerských firmách je väčšinou známe, že majú „vrúcny“ vzťah k životnému prostrediu... Jedným z realizovaných projektov jeho developerskej firmy je aj nová rezidencia amerického veľvyslanca na Slovensku, v ktorej počas svojho pobytu krátko pobudol aj prezident Bush.

Naskytá sa otázka, prečo tento človek, na rozdiel od ostatných členov nového vedenia Strany zelených, nezverejnil svoju fotografiu na webovej stránke SZ?

Po takto „ovplyvnenom“ zjazde bolo v zmysle zákona potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra nového štatutára. Nové vedenie pravdepodobne predpokladalo nesúhlas dovtedajšieho predsedu so závermi zmanipulovaného zjazdu. Bez jeho vedomia a podpisu (čo vyžaduje zákon) podalo na Ministerstvo vnútra návrh na zmenu štatutára. MV SR v rozpore so zákonom o politických stranách zaregistrovalo p. Petríka ako nového predsedu SZS aj bez chýbajúcich náležitostí. MV SR opäť pochybilo, keď nevyzvalo štatutára strany na odstráneniu uvedených nedostatkov. Nové vedenie strany dnes od bývalého predsedu Pokorného vymáha dodatočný prejav vôle súdnou cestou. Paradoxné je, že pôvodne mu zámerným neposkytnutím potrebnej dokumentácie neumožnilo v zákonom stanovenej lehote tento prejav vôle uskutočniť. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovaním nového štatutára porušilo zákon a na podnety bývalého predsedu na odstránenie pochybení nemieni reagovať vzhľadom na to, že nové vedenie Strany zelených sa momentálne s J. Pokorným nachádza v súdnom spore.

Bývalý predseda SZS sa v záujme nápravy zjazdových manipulácií a bez záujmu škandalizovať stranu na verejnosti, pokúsil vyriešiť problém podvodných zápisníc a neoprávnených delegátov 12. zjazdu prostredníctvom Revíznej komisie Strany zelených na Slovensku. Tá mu však až po urgencii a po troch(!) mesiacoch oznámila, že všetko bolo v poriadku.

Aj ďalšie aktivity v strane sú pozoruhodné.

12. zjazd uznesením poveril novozvolené predsedníctvo zvolať programovú konferenciu za účelom zostavenia nového programu a stanov strany v termíne do 10. decembra 2005.

Konferencia sa však uskutočnila až v januári 2006 a v rozpore so zjazdovým uznesením, ale aj v rozpore s dovtedy platnými Stanovami SZS nové stanovy nielen zostavila, ale ich aj schválila (resp. prijala stanovy tam predložené skupinou okolo terajšieho volebného lídra SZ p. Jónu). Konferencia tak urobila napriek tomu, že 12. zjazd konferenciu prijatím stanov nepoveril!

To však nie je všetko! Najväčšou kuriozitou takto „prijatých“ stanov je, že priamo v paragrafe 32.18 bol za ústredného tajomníka strany až do ďalšieho zjazdu stanovený (zvolený???) pán Martin Jóna (uvedený v stanovách vrátane celej adresy svojho trvalého bydliska). A pán Jóna je ten človek, ktorý ako najvyššie nasadený zástupca Strany zelených na 11. mieste kandidátky Slobodného fóra má najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu a následne v ňom vykonávať volebnú tézu SF: Slušný život tu a teraz. (o uvedenej skutočnosti sa možno dodnes presvedčiť v texte Stanov SZ zverejnených na webovej stránke SZ).

Povráva sa, že pohnútkou na takéto prijatie takýchto Stanov bol prísľub finančnej dotácie strane vo výške cca 10 mil., ktoré podľa všetkého dodnes v Strane zelených nikto nevidel.

Každý súdny človek iste uzná, že ide o postup značne neštandardný, zvlášť ak stanovy dávajú kompetenciu voliť ústredného tajomníka len na zjazde. Navyše nové stanovy ústrednému tajomníkovi pridelili kompetencie rovné predsedovi strany, ktorého volí najvyšší orgán strany – zjazd.

Takto prijaté Stanovy zároveň zmenili historicky odôvodnený a zaužívaný názov strany – Strana zelených na Slovensku (SZS), pod ktorým strana štrnásť rokov fungovala a pod ktorým dve volebné obdobia vstupovala do povedomia verejnosti ako strana parlamentná. Pod týmto názvom je aj známa v európskych štruktúrach a v roku 2004 bola aj jedným zo zakladateľov Európskej strany zelených. Nové stanovy skrátili názov strany na Strana zelených (SZ).

Dva dni po konferencii dal pán Jóna zaregistrovať ochrannú známku SZ a aj SZS (tá žiaľ nebola registrovaná) na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Na tom by nebolo nič čudné, keby ich nezaregistroval na svoju firmu Timonity s r.o. Takisto neváhal a zaregistroval aj novovzniknutú doménu www.stranazelenych.sk. Tentoraz nie na spomenutú firmu, ale na firmu Flow plus. Tá patrí tiež pánu Jónovi.

Za takýchto okolností si možno oprávnene položiť otázku: Na čo sa pretransformovala Strana zelených? Vyzerá to tak, že na obchodnú spoločnosť pána Jónu a možno ešte zopár ďalších, ktorá je naozaj spoločnosťou s ručením veľmi obmedzeným. V rámci svojho obmedzeného ručenia rozhodne nedáva záruky proklamované v už spomínaných volebných heslách SF.

Je otázne, či pani Martináková tuší, koho má na kandidátke? Ku cti predsedníčky Slobodného fóra slúži, že sa pokúsila o istú integráciu minimálne zelenej časti politického spektra, pretože na kandidátke SF sa nachádzajú okrem zástupcov Strany zelených aj renomovaní environmentálni aktivisti z mimovládnych organizácií (Trubíniová, Deraj, Mesík, Pietruchová).

Spomínaní environmentálni aktivisti sa združili pod jednou webovou doménou www.zeleni.sk. Z toho, ale aj podľa iných príznakov možno očakávať, že po voľbách budú mať za cieľ založiť novú, dôveryhodnejšiu politickú stranu zeleného typu.

Niežeby niektorým z týchto aktivistov nebolo čo vyčítať (napr. napriek pochopiteľnému preferovaniu biologickej diverzity, ich zaznávanie diverzity kultúrnej a dôraz na otáznu multikulturálnosť)... Napriek tomu, v tejto chvíli pôsobia na kandidátke Slobodného fóra pre potenciálneho záujemcu o krúžkovanie zelených politikov jednoznačne dôveryhodnejšie ako zástupcovia Strany zelených.Pavol Fabian je bývalým podpredsedom Strany zelených. Patril k jej zakladajúcim členom.Vaše komentáre:

lubor balovic  (02.05.2007 15:09:03)     

dobry den, pan fabian,
uz dlhsi cas sa pohravam s myslienkou vstupit do strany zelenych - jej pasivita a priesvitnost /v zmysle, ze ju verejnost takmer neregistruje/ je vsak pre mna zo zasady neprijatelnou. som rad, ze som objavil vas clanok, ktory mnoho objasnuje...aj ked som sa k nemu dostal s poriadnym odstupom casu...
s pozdravom,
balovic lubor

Reagovať

  
Daniel  (18.07.2007 21:13:09)     
Re:
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=219953

Predtym ako sa rozhodnete precitajte si tento rozhovor, je k tejto teme a tu zial chyba. Minca nema len jednu stranu.

Reagovať

     
 (18.07.2007 21:21:36)     
Re: Re:
Ja som si pozrel v kolkych firmach figuruje a su 3 a nie 25 :-)

Reagovať

Denis  (02.01.2008 00:14:11)     

Fabian, Fabian, ty si to s prepáčením posral a teraz sa sťažuješ? Máš čo si chcel. Denis

Reagovať

ernst  (22.02.2008 18:47:58)     
Ej zelení, zelení
Všetci vieme, že čo hrozí našej planéte a kto za to nesie zodpovednosť.Pravicová politika. A nenásitnosť nadnárodných firiem. Zelený sú všade vo svete časťou LAVICE usilujúcej o trvalo udržateľný rozvoj. Uvedomte si kam patríte.Ale nie tej sociál. demokratickej ale radikálnej. Náše weby. www.kss.sk alebo www.ovkss.estranky.sk Vzájomne si pomôžme, pomôžeme aj Slovensku!

Reagovať

WZX  (24.12.2013 02:12:54)     
michael kors
to help them fun and rewarding , and make them simple , as all andabove as possible fluid and natural . <a href="http://www.guccioutlet-online2013.com/" title="gucci bags">gucci bags</a> Obviously , you will begin the connection process bymeeting <br/>even <a href="http://www.2013louisvuittoneshop.com/" title="louis vuitton bags">louis vuitton bags</a> if there is a word of all , we have <a href="http://www.louisvuitton--outletstore.net/" title="louis vuitton store">louis vuitton store</a> to form a decision within a few secondsand before frequently <a href="http://www.outletchristianlouboutin13.com/" title="Christian Louboutin">Christian Louboutin</a> . Friend or Foe ? Fight or flight ? <a href="http://www.guccioutletpurse.com/" title="gucci outlet">gucci outlet</a> Opportunities and threats ? <br/>kakuritsu ofrapport kuoriti to sore <a href="http://www.manpasandonline.com/" title="Michael Kors Outlet">Michael Kors Outlet</a> o hoji shimasu. Yori ōku no, soreha monogoto tothree daun <a href="http://www.louisvuitton-christmas.com/" title="louis vuitton purses">louis vuitton purses</a> shite imasu: 1) Anata no sonzai wa, sunawachi, nani o <a href="http://www.louisvuittonoutletyears.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> mite likeand anata <br/>Foreign familiar ? I think instinctively <a href="http://www.louisvuittonchristmas2013.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> , we , 's best assessment and each other undress <a href="http://www.mymichaelkorseshop.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> . If you want to present themselves favorably fast , <a href="http://www.michaelkorsoutletchristmas.com/" title="michael kors">michael kors</a> it is not possible , you <br/>commodity after . <a href="http://www.michaelkorsoutletchristmas.com/" title="michael kors handbags">michael kors handbags</a> The <a href="http://www.louisvuitton-lvpurses.com/" title="louis vuitton purses">louis vuitton purses</a> time of budget we our , still , you can slow it down , distort it, to speed it up , a sense of loss of <a href="http://www.usacoachfactoryoutlet2013.com/" title="Coach Factory Outlet">Coach Factory Outlet</a> itand, we even buy a device of saving time <br/>The <a href="http://www.2013-louisvuittonhandbags.com/" title="louis vuitton handbags">louis vuitton handbags</a> need for conversation is How strong ? Dating what aboutyour <a href="http://www.mylouisvuittonfashion.com/" title="louis vuitton">louis vuitton</a> openness , and supporting ? If you do not <a href="http://www.michaelkorsoutletonlineinc.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> meet the emotional needs of each other , I going <a href="http://www.michaelkorsoutletonlineinc.com/" title="michael kors outlet online">michael kors outlet online</a> to probably <br/>

Reagovať

 (19.03.2019 07:51:55)     

http://www.salomonshoes.ca/ salomon speedcross 4
http://www.jordan11.ca/ new jordans
http://www.jordan--shoes.us.com/ jordan retro
http://www.giuseppezanottis.us/ giuseppe shoes
http://www.adidaszxflux.us/ yeezy boost 350 v2
http://www.skechers.in.net/ skechers sandals
http://www.kate-spadepurses.us/ kate spade handbags
http://www.newjordans.in.net/ jordan shoes
http://www.jordan-11.fr/ jordan,jordan 13
http://www.adidas-nmd.fr/ Chaussure Adidas
http://www.nike-basketballshoes.us.com/ basketball shoes
http://www.birkenstock.com.co/ birkenstock
http://www.goyard.org.uk/ goyard wallet,goyard london
http://www.air-max.us/ nike
http://www.pandoraukcharms.org.uk/ pandora rings
http://www.monclers.fr/ doudoune moncler
http://www.fila-shoes.us/ fila shoes womens
http://www.red-bottoms.org.uk/ christian louboutin
http://www.doudoune-moncler.fr/ doudoune moncler
http://www.adidaseqt.us.org/ adidas eqt support
http://www.salomon.us.org/ salomon boots
http://www.skechers-shoe.us.com/ skechers
http://www.skechers-shoes.ca/ skechers boots
http://www.yeezy-500.us/ yeezy shoes
http://www.adidaseqtsupportadv.us/ eqt
http://www.adidasyeezyshoes.co.uk/ yeezy boost 350
http://www.katespades.ca/ kate spade canada
http://www.long-champs.us.com/ longchamp backpack
http://www.nikebasketballshoes.us/ lebron james shoes
http://www.pandorajewelrycharms.org.uk/ pandora rings
http://www.mizuno-shoes.us/ mizuno
http://www.pandora-jewelrys.ca/ pandora rings
http://www.christianlouboutins.ca/ red bottom shoes
http://www.chaussurelouboutinpascher.fr/ louboutin femme
http://www.vans--shoes.us.com/ vans old skool
http://www.ultra-boost.ca/ ultra boost
http://www.monclers.us.com/ moncler jacket mens
http://www.redbottoms-shoes.us.org/ louboutin shoes
http://www.jordanretro11.in.net/ jordan shoes
http://www.lebron-16shoes.us/ lebron 16
http://www.airjordan11.fr/ jordan
http://www.yeezy-950.us/ yeezy 950
http://www.chaussuresskechers.fr/ chaussures skechers
http://www.goyardhandbags.us/ goyard handbags
http://www.curry-5shoes.us/ currys
http://www.yeezyboost-350v2.fr/ yeezy boost 350
http://www.nikeairmax270.ca/ nike off white
http://www.jordan11.us.com/ new jordans
http://www.adidas--yeezy.co.uk/ adidas yeezy
http://www.nikeairmax.fr/ nike
http://www.bijoux-pandora.fr/ bijoux pandora
http://www.adidaschaussure.fr/ adidas superstar
http://www.louboutin-shoesuk.co.uk/ louboutin
http://www.mizunos.us/ mizuno running shoes
http://www.redbottom-shoes.co.uk/ louboutin heels
http://www.salomonboots.co.uk/ salomon xa pro 3d
http://www.goldengoosesale.us/ golden goose outlet
http://www.giuseppezanottisneakers.us/ giuseppe zanotti
http://www.yeezy--shoes.co.uk/ yeezy shoes
http://www.adidasnmds.us/ adidas nmd
http://www.uggslippers.ca/ ugg boots
http://www.bijouxpandoras.fr/ bracelet pandora
http://www.bottesugg.fr/ ugg
http://www.jordan11shoes.us.com/ new jordans
http://www.balenciagas.co.uk/ balenciagas
http://www.pandorajewelrycharms.ca/ pandora rings
http://www.zxflux.us/ yeezy shoes
http://www.yeezy-750.us/ yeezy shoes
http://www.monclerjacket.us/ moncler jacket
http://www.airmax90.fr/ nike air max 95
http://www.redbottomslouboutinshoes.us.com/ red bottom shoes
http://www.yeezyshoes.ca/ yeezy boost 350 v2
http://www.philipppleinoutlet.us/ philipp plein outlet
http://www.golden-goosesneakers.us.com/ golden goose
http://www.uggsforwomen.us/ ugg boots
http://www.airmax-2019.us.com/ nike air max 2019
http://www.kd11-shoes.us/ kevin durant shoes
http://www.philipppleins.us/ philipp plein t shirt
http://www.red-bottoms.us.org/ christian louboutin
http://www.pandora-bracelet.fr/ bijoux pandora
http://www.nmds.ca/ adidas shoes
http://www.uggboots-outlet.us/ ugg outlet
http://www.adidastrainers-uk.co.uk/ adidas superstar
http://www.katespades.co.uk/ kate spade
http://www.pandora--jewelry.us.org/ pandora charms
http://www.nikeairmax-2019.us.com/ nike off white
http://www.nikeairmax90.ca/ air max 97
http://www.red-bottoms.ca/ louboutin
http://www.bracelet-pandora.fr/ pandora
http://www.salomon-chaussures.fr/ salomon chaussures
http://www.filas.us.org/ fila
http://www.adidascanada-shoes.ca/ adidas canada
http://www.adidasboostoutlet.us/ adidas shoes
http://www.fitflop-shoes.ca/ fitflop canada
http://www.longchampbags.ca/ longchamp bag
http://www.pandoracanadacharms.ca/ pandora rings
http://www.goyards.ca/ goyard handbags
http://www.monclers.ca/ moncler jacket
http://www.fjallravenkanken-backpack.us/ fjallraven kanken
http://www.yeezy.in.net/ yeezy boost 350
http://www.jordan-11.co.uk/ jordan 11
http://www.kd11shoes.us/ kd shoes
http://www.nike-vapormax.ca/ nike air max
http://www.moncler-uk.co.uk/ moncler uk
http://www.yeezys.fr/ yeezy boost
http://www.birkenstock-sandals.ca/ birkenstock shoes
http://www.katespade-bags.us/ kate spade handbags
http://www.nike--trainers.org.uk/ nike shoes
http://www.nike-canada.ca/ nike store
http://www.chaussuresalomon.fr/ salomon
http://www.pandora--jewelry.co.uk/ pandora rings
http://www.goyard.in.net/ goyard bag
http://www.balenciagas.ca/ balenciaga
http://www.jordan-retro11.us.com/ jordan retro
http://www.nmd.us.org/ adidas shoes
http://www.ultraboost-uncaged.us/ ultra boost uncaged
http://www.chaussure-yeezy.fr/ yeezy
http://www.adidasshoes-outlet.us/ adidas shoes
http://www.pandoras.in.net/ pandora
http://www.nike-airmax.ca/ air max
http://www.pandoraukrings.co.uk/ pandora uk
http://www.goldengoosesneakerssale.us/ golden goose
http://www.uggboots-uk.co.uk/ ugg uk
http://www.nikeoffwhiteshoes.us/ off white clothing
http://www.adidasyeezyboost.fr/ adidas yeezy
http://www.chaussure-adidas.fr/ adidas
http://www.christianlouboutins.fr/ christian louboutin
http://www.nikeuktrainers.co.uk/ nike uk
http://www.ugg-pascher.fr/ ugg bottes
http://www.lebron16-shoes.us/ lebron
http://www.fjallravenkankens.us/ fjallraven
http://www.adidas--trainers.org.uk/ adidas shoes
http://www.balenciaga.us.org/ balenciaga bag
http://www.nikeoffwhite.us.com/ off white sneakers

Reagovať

 (23.03.2019 10:35:55)     

http://www.adidassuperstars.us/ adidas shoes
http://www.jordan11shoes.us.org/ new jordans
http://www.zapatillas-adidas.com/ Adidas Outlet
http://www.camisaversace.com/ Camisa Versace Hombre
http://www.supreme-clothing.us.org/ supreme hoodie
http://www.pumashoesoutlet.us.org/ puma outlet
http://www.zapatillasnikehombre.com/ Zapatillas Nike Mujer
http://www.clarks.in.net/ clarks shoes
http://www.salomons.us.org/ salomon boots
http://www.kd11.us.org/ kevin durant shoes
http://www.jordan12.us.org/ air jordan 12
http://www.airmax-90.us.org/ air max 90
http://www.katespade-handbags.us.org/ kate spade handbags
http://www.armaniropa.com/ Armani Jeans
http://www.adidas-chaussure.fr/ adidas
http://www.coachbagsoutlet.us.org/ coach bags
http://www.adidas-eqt.us.com/ adidas eqt support
http://www.mizunoshoes.us.org/ mizuno shoes
http://www.trajeshugoboss.com/ Hugo Boss Ropa
http://www.calvinkleinhombre.com/ Calzoncillos Calvin Klein
http://www.ninewestshoes.us.com/ nine west shoes
http://www.timberlands.us.org/ timberland boots
http://www.nike-chaussure.fr/ nike air max
http://www.mizuno.in.net/ mizuno volleyball shoes
http://www.adidasshoesoutlet.us.org/ adidas outlet
http://www.ropaguess.com/ Ropa Guess
http://www.braceletpandoras.fr/ bague pandora
http://www.zapatillas-vans.com/ Vans Negras
http://www.zapatoslouboutin.com/ Zapatos Louboutin
http://www.stussy.com.co/ stussy clothing
http://www.new-balance.fr/ new balance femme
http://www.airmax-270.us.org/ air max
http://www.katespadepurses.us.org/ kate spade outlet
http://www.katespadebags.us.org/ kate spade handbags
http://www.geox.us.com/ geox sneakers
http://www.airmax-97.us.org/ air max 97
http://www.puma.in.net/ puma outlet
http://www.fjallravenkanken.us.org/ fjallraven backpack
http://www.ecco.in.net/ ecco
http://www.bose.us.org/ bose wireless speaker
http://www.northfaces.us.org/ north face jacket
http://www.skechersboots.us.org/ skechers
http://www.camisas-ralphlauren.com/ Polo Ralph Lauren
http://www.boseheadphones.us/ bose wireless speaker
http://www.ultraboosts.us.org/ adidas originals ultra boost
http://www.fjallravens.us.com/ fjallraven kanken
http://www.chaussurebalenciaga.fr/ basket balenciaga
http://www.nikeairmax2019.us.org/ nike air max 2019
http://www.nikebasketball.us.com/ mens basketball shoes
http://www.ninewest.us.org/ nine west boots
http://www.northfacejacketoutlet.us.com/ north face
http://www.converseblanche.fr/ converse femme
http://www.adidas-ultraboost.us.org/ adidas ultra boost
http://www.chaussurejordan.fr/ chaussure jordan
http://www.chaussures-salomon.fr/ chaussure salomon
http://www.chaussurefila.fr/ chaussure fila
http://www.stussyclothing.us.com/ stussy hoodie
http://www.nike-airmax2019.us.com/ nike air max 2019
http://www.jordan-4.us.org/ jordan shoes
http://www.newbalance574.us.org/ new balance sneakers
http://www.levis.us.com/ levis outlet
http://www.levis.us.org/ levis jeans
http://www.adidas-nmd.us.org/ nmd shoes
http://www.geox.us.org/ geox mens shoes
http://www.nmd.in.net/ adidas originals nmd
http://www.salomon-shoes.us.org/ salomon running shoes
http://www.converseshoesoutlet.us.org/ converse
http://www.supreme.com.co/ supreme hoodie
http://www.jordanretro11.us.org/ jordan shoes
http://www.nikeshoes-outlet.us.org/ nike outlet
http://www.zapatillas-offwhite.com/ Off White
http://www.airmax-95.us.org/ nike air max 95
http://www.adidasstansmith.us.org/ adidas stan smith
http://www.nikebasketballshoes.us.org/ nike basketball
http://www.eccoshoesoutlet.us.org/ ecco sandals
http://www.yeezy-boost350.us.org/ adidas yeezy
http://www.lebron16.us.org/ nike lebron
http://www.nikeairmaxshoes.us.org/ nike store
http://www.vansoldschool.fr/ vans femme
http://www.zapatossocceradidas.com/ Botas De Adidas
http://www.yeezysupply.us.org/ yeezy shoes
http://www.converses.us.org/ converse all star
http://www.adidaszxflux.us.org/ adidas flux
http://www.zapatillas-converse.com/ Converse Blancas
http://www.skechers-outlet.us.org/ skechers shoes
http://www.zapatillas-puma.com/ Zapatillas Puma Mujer

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.