hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

13. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuSmutná spomienka na nábreží v PKO

VZBOO

V stredu 12. 4. popoludní sa na nábreží Dunaja na spomienkovom zhromaždení zišlo asi 70 občanov. Pripomenuli si 243 stromov, ktoré pred rokom vyrúbal investor, spoločnosť J&T Global (dnes J&T Real Estate) kvôli plánovanému projektu výstavby v časti PKO. Slovom aj svojou tvorbou ich podporili umelci – hudobníci Dodo Šošoka, Tóno Popovič a skupina Revolver, zatiaľ čo študenti Školy úžitkového výtvarníctva so svojimi pedagógmi na pamiatku zlikvidovaných stromov vytvorili pôsobivé diela land art-u. Mohylu z kusov betónu navŕšili na peň vyrúbaného storočného platanu, ktorý prežil aj monarchiu, aj prvú Československú republiku, dokonca aj komunistov – aby ho nakoniec barbarsky zlikvidoval investor kvôli svojim stavebným plánom.

(13. 04. 2006)Linka na dnes4D - Dnešek, diskuze, dokumenty, demokracie

Stránka, ktorá si kladie za cieľ „seznamovat veřejnost se vším, co neschválily prádelny mozků" - s informáciami, ktoré nie sú v záujme vydavateľov, inzerentov a vlastníkov, či nie sú napriek svojej dôležitosti informáciami „masovej spotreby". Zaoberá sa aktuálnymi otázkami českej politiky z príjemne nezaťaženej perspektívy.Cigaretou za záchranu života


Miroslav Tížik

vydané 05. 09. 2004 • prečítané 11204x
formát na tlačPred budovou Úradu vlády Slovenskej republiky, na okraji parku na Námestí slobody stojí stan. Pri ňom skromný nápis „Protestná hladovka“. Energická a vnútorným presvedčením posilňovaná bývalá žeriavnička Zuzana Cingeľová sa tu utáborila, našťastie s včas vybaveným povolením od bratislavského magistrátu, aby vzdorovala. Pre zrakmi pomazaných hláv štátu a pred zrakmi občasných zvedavcov tam spolu so skupinkou prevažne mladých priateľov a sympatizantov ukazuje biedu našej spoločnosti. Od nedele večera (29. augusta) sú okrem vôle a odhodlania ich jedinými zdrojmi životnej sily čaj, minerálka a cigarety. Priestor okolo dočasného príbytku je väčšinou prázdny, očividne ľudia túto časť mesta nevyhľadávajú na trávenie voľných chvíľ a protestujúci zástupy divákov nepritiahli. Médiá sa hladovkárom, z ktorých väčšina prešla za mesiac 500 kilometrov z Moldavy nad Bodvou, venujú rozpačito, ťažko sa z článkov a z televíznych šotov dá porozumieť, čo vlastne je zmyslom protestu.


Chvíľu pre začatím hladovky som sa rozprával s iniciátorkou protestu Zuzanou Cingeľovou, ktorá si ma hneď získala svojou vnútornou silou a odhodlaním nenechať si nanútiť predstavu sveta, ktorá neráta s pojmami, ako sú ľudská dôstojnosť, spravodlivosť a solidarita. Veľmi tejto odvážnej žene držím palce v jej snahe brániť sa apatii a rezignácii, ktorá sa stáva spôsobom vyrovnávania sa s bezperspektívnosťou života na Slovensku. Závidím jej odvahu vzbúriť sa voči zjavnému porušovaniu základných práv na dôstojný život, ktorými je presiaknutá každodennosť väčšiny. Po niekoľkých slovách som vedel, že sa rozprávam s úprimným a nezištným človekom, ktorého život sa stáva zmysluplným cez životy druhých ľudí.

Tieto moje sympatie si získala ešte predtým ako som sa dočítal, že táto päťdesiatnička založila už dávnejšie v Moldave nad Bodvou, vo svojom vlastnom byte divadlo-kabaret, ktoré sama režírovala a do ktorého zapojila ďalších dvadsiatich ľudí. Spolu so súborom ochotníkov a nadšencov sa pokúsila táto činorodá žena vytvoriť zmysluplný program pre ľudí, odkázaných len na seba samých. Vymyslela projekt duševného ozdravovania prostredníctvom smiechu a zmysluplnej aktivity. Pocítil som, že táto neobyčajná žena z ľudu pochopila podstatu ľudského šťastia. Potrebu zdieľania vlastného života v spoločenstve ľudí, ktorým nebráni v snahe po spoločnom diele a po šťastí rozdielna životná história, rozdielna národnosť alebo sociálne zázemie rodiny, z ktorej človek prichádza. Dala skupine ľudí spoločný cieľ a tým aj cestu k sebe navzájom.


Životodárny jed

Zo sympatie a obdivu k tejto žene a ľuďom, ktorí neváhali sa k nej pripojiť, som sa dokonca rozhodol – prvýkrát vo svojom vyše tridsaťročnom živote – kúpiť krabičku cigariet. Pre hladovkárov, ako prejav podpory a solidarity s týmito po šťastí túžiacimi ľuďmi, ktorí už nevidia inú cestu, ako upozorniť na biedu našej spoločnosti. Ktorí videli ako poslednú možnosť reagovať takým vyhraneným spôsobom, akým sú pochod cez celé Slovensko a hladovka. Ja, človek, ktorý apriórne odmietam fajčenie ako zdraviu škodlivé a životy druhých obťažujúce, ja, netolerantný a nekompromisný bojovník proti tomuto zotročovaniu ľudí tabakovými nadnárodnými koncernami a reklamným priemyslom, som sa prekonal a v rozpakoch som prišiel do najbližšej krčmy, kde som nakoniec krabičku cigariet kúpil. Napriek odporu voči cigaretám totiž viem, čo pre fajčiarov znamenajú a ako pomáhajú v krízových situáciách.

Tak som sa poprel - aj napriek hanbe, ktorú som pri nákupe zažil, keď som v krčme prejavil pred prítomnými absolútnu neznalosť rôznych značiek cigariet. Už len tá neschopnosť odlíšiť Petry od Westiek ma v očiach výčapníčky očividne degradovala. Nakoniec som sa rozhodol snobsky, že na darčekoch je nehodné šetriť a kúpil som tie drahšie, pre ľudí z východného Slovenska symbolicky nazvané West. Nech si užijú aj trocha luxusu.

Prvý pohľad na čerstvú trofej vyzdobenú obrovským nápisom Fajčenie spôsobuje rakovinu! trocha schladil moje spasiteľské nadšenie, lebo predstava obdarovať niekoho, koho si vážim, jedom a zárodkom rakoviny nebola veľmi príťažlivá. Stále mi to však pripadalo čestnejšie aj ľudskejšie ponúknuť hladujúcemu cigaretu a pokúsiť sa ho týmto gestom odvrátiť od nezmyselnej samovraždy. A to aj za cenu, že zvyšujem riziko, že dostanú rakovinu, prípadne im o pár hodín skrátim život. Naozaj si totiž myslím, že je neprípustné asistovať (hoci len pasívne, svojou nečinnosťou) pri samovražde ľudí, ktorí túžia po živote a po šťastí. Radšej prispejem k skráteniu života o deň ako o roky.


Nesplniteľné požiadavky?

K myšlienkam, že Zuzana Cingeľová a jej priatelia sa svojím spôsobom rozhodli pre samovraždu som došiel, keď som si prečítal základné požiadavky, splnenie ktorých zo strany vlády je podmienkou na ukončenie hladovky. Päť požiadaviek, nazvaných memorandom „Keď hladuje ľud, nech hladuje aj vláda“ vyzýva:

1. Aby nebolo bežnou formou riadenia zavádzanie, fyzické nátlaky, zastrašovanie a ignorancia.

2. Zastaviť nedemokratické spôsoby, kde peniaze sú mocou, právom a pravdou.

3. Aby na Slovensku žijúci občania, ktorí sa dostali bez vlastného zavinenia do biedy, mali právo byť človekom.

4. Zastaviť diskrimináciu nezamestnaných, ktorí sú považovaní za trestancov a odvádzajú prácu na „panskom“ bez dojednania ceny za prácu.

5. Aby najnižšia výška starobných a invalidných dôchodkov bola vyrátaná vo výške aspoň 30% za základného platu poslanca národnej rady. (To znamená sumu asi 12 900 Sk.)

Také nekonkrétne požiadavky v podstate ani splniteľné nie sú, a ak chcú hladovkári zostať verní sami sebe, svojmu záväzku a osobnostne vnútorne konzistentní, nemajú inú možnosť, iba dobrovoľne zomrieť hladom. Druhou možnosťou je zázrak, že sa ocitneme rozhodnutím našej vlády v raji, kde budú všetky tieto nešváry odstránené. Okrem poslednej požiadavky (ktorá mohla byť vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu formulovaná naopak, aby mali poslanci príjmy maximálne trojnásobné oproti minimálnej mzde, alebo minimálnej výške dôchodku, čo by v podstate znamenalo aj niekoľkonásobné zvýšenie dôchodkov), sú všetky požiadavky túžbou, o ktorej naplnenie sa snažia ľudia aj v tých najvyspelejších spoločnostiach.

Existuje však ešte jedna alternatíva, ako zabrániť tejto avizovanej hromadnej samovražde. S dôstojnosťou a hrdosťou v pravý okamžik hladovku ukončiť a v boji za zmenu súčasného skorumpovaného systému pokračovať iným spôsobom.

Požiadavky, hoci spísané veľmi intuitívne a spontánne, presne pomenovali, v akom stave sa naša spoločnosť ocitla. Dokonca smerujú aj k zdroju týchto problémov. Rôzne druhy nátlaku a zastrašovania, nevymožiteľnosť práva, korupcia, postupná deštrukcia systému sociálnej pomoci pre odkázaných a ľudí v núdzi a vykorisťovanie občanov postihnutých nezamestnanosťou ich vlastným štátom sú problémy, ktoré nevyrašili len tak znenazdajky na poli blahobytnej slovenskej spoločnosti. Tieto problémy sú v podstatnej miere dielom súčasných predstaviteľov štátu, ktorý z týchto antispoločenských prejavov urobili normu a princíp vládnej politiky a integrovali ich aj do štátnej politiky. Veľmi presne sa protestujúci zamerali so svojimi požiadavkami na vládu Slovenskej republiky, lebo práve ona svojou politikou a praktickými krokmi živí a podporuje všetky tieto problémy.

Spomedzi mnohých príkladov len jeden, na ktorý sa demonštrujúci snažia upozorniť vo svojej štvrtej požiadavke. Štát pod zavádzajúcimi argumentami zabráneniu zneužívania sociálneho systému odoberá ľuďom, ktorí nie z vlastnej viny prišli o prácu (čo je v podstate väčšina nezamestnaných), z ich minimálnych príjmov napríklad tým, že ich byrokraticky šikanuje neustálou kontrolou na úradoch práce. Tieto opatrenia okrem toho, že zaťažujú štátnu správu, obťažujú aj samotných občanov.


Ako pomôcť?

Zostáva otázka ako vlastne hladovkárom pomôcť. Podporou v hladovaní a povzbudzovaním, aby vydržali čo najdlhšie určite nie. Dôležitejšie, ako podpora v ich snahách potľapkávaním po pleciach je, aby im niekto pomohol konkrétne pomenovať príčiny tých problémov, na ktoré upozorňujú.

Zuzanu Cingeľovú treba podporiť, povzbudiť, ale nie v hladovke. Treba ju podporiť v jej snahách zmeniť bezútešné podmienky a beznádej, ktorá ovláda veľkú časť spoločnosti. Prvou hladovkou, ktorú držala v júni proti porušovaniu práv zamestnancov v U.S. Steel, dosiahla aspoň základ svojich požiadaviek. Kompetentné úrady sa začali zaoberať jej konkrétnymi podnetmi. Tentokrát nemôže byť predtým osvedčená taktika úspešná, lebo sa zmenili požiadavky hladovkárov, aj to, kto sú postihnutí. Požiadavky sú už viac politické, ako len právne a postihnutou už ani tak nie je samotná Zuzana Cingeľová, ako anonymná masa zastrašených ľudí. Hladovku drží skupinka ľudí za riešenie problémov iných, ktorí nenašli odvahu a silu k činu. Zuzana Cingeľová sa rozhodla bojovať za právo na dôstojný život všetkých slovenských občanov. Tých občanov, ktorí neurobia ani to, aby ju prišli podporiť pred úrad vlády. Tých, ktorých schopnosť vzbúriť sa voči rezignácii skončí po tom, ako sa Zuzane Cingľovej, susedom, médiám alebo niekomu inému vyžalujú. Hladovkári si myslia, že sa musia postaviť aj za tých, ktorí sa boja.

Ak im však samotní občania v ich boji nepomôžu, sami veľa nedokážu. A prvým krokom v boji za zlepšenie existujúcej situácie môže byť, že všetci, ktorí majú pocit, že nemajú na Slovensku podmienky na dôstojný život, že všetci títo urobia aspoň zlomok z toho, čo urobila Zuzana Cingeľová. Napríklad, že prídu pred Úrad vlády, podporiť ju a vyjadriť svoju solidaritu. Že donesú cigarety, čaj alebo minerálku. Že ju týmto svojim činom presvedčia, že skončenie hladovky nemusí byť prehrou, ale práve naopak výhrou. Vyhrať bude totiž možné iba vtedy, keď sa začnú za svoje práva biť všetci, ktorým sú upierané. Keď to nenechajú na iných. Keď nebude na problémy upozorňovať jedna nezlomná a odhodlaná žena, ale všetci tí, ktorí nedokážu svoje problémy riešiť sami. Čím viac ľudí príde podporiť hladujúcich, tým viac sa naplní zmysel tejto hladovky. A tým skôr sa bude môcť hladovka skončiť a tak ušetriť aj zdravie týchto odvážnych ľudí. Poškodené zdravie, nieto ešte smrť hoci len jedného z týchto ľudí by nemala žiaden zmysel. Neprebudených by neprebudila, zbabelým odvahy nedodala.

Preto, ak je možné, nepriživujme sa na jej odvahe, vôli a energii, ale pripojme sa k nej a podporme ju tým, že začnem sami obhajovať svoje práva a sami budeme bojovať za riešenie problémov, tak ako to robí Zuzana Cingeľová. Pomôžme ju presvedčiť, aby ukončila hladovku tým, že jej prídeme vyjadriť svoju podporu pred Úrad vlády a prinesieme jej to, čo zatiaľ ako jediné neodmieta – čaj, minerálku a hoci aj cigarety. Cigarety, ktoré môžu byť šancou na život.Miroslav Tížik je sociológ a občasný humanista.

Vaše komentáre:

radoví občan  (06.09.2004 14:32:25)     

najlepšie by bolo umiestnit sem
petičný formulár na podporu hladovkárov.

Reagovať

  
 (23.02.2005 17:25:36)     
Re:
Toto mi nepripada ako vhodny clanok sociologa. Neviem si to nijako zaradit, toto patri do osobneho dennika... Mills by to pisal inac...

Reagovať

suslova  (09.12.2007 13:49:44)     
Násilie -STRACH v U.S.Steel
Nie náhodne píšem.Vedome vyvolávanie strachu z moci DZurindovej vlády,v prípade spojenej s Cingeľovou Zuzanou som aj ja osobne zažila.
Každí nech vie,že v U.S.Steel má právo a aj moc hoc aj vraždiť.
Zamestnanci o tom vedia.A kto predsa chce prehovoriť,tak odstránia.Tak som bola odsránená aj ja.

Reagovať

SLOVAK  (09.12.2007 19:20:48)     
KTO SI MOŽE OBHAJOVAŤ SVOJE PRAVA
NA SLOVENSKU VLÁDNE STRAH.
SOM BRATOM CINGEĽOVE ZUZANY.V U:S:STEEL ZATO SOM BOL TRESTANÝ,ABY SA SESTRA ZLOMILA.OD ROKU 2002 PRENASLODOVALI AJ MŇA.
VYHODILI NA .ALE TRESTAŤ NEPRESTALI .SÚDNE SA DOMÁHAM MOJICH PRÁV.ALE ABY SOM NEZABUDOL NEZABUDLI NA MŇA PÁNI Z DZURINDOVEJ VLÁDNEJ KOALÍCII A TRESTAJÚ ĎALEJ,
NECHCEL SOM KLAMAŤ PRE SMK,TAK MA POTRESTALI.
AKO SA MAME BRÁNIŤ? MI NIE SME NÁSILNICI.TAK POSLUŠNE ČAKAME,KEDY NAS ZAVRAĎIA.
DNES JE 9.12.2007.
TAK ASI TOĽKO K PRÁVAM OBČANA.
POROVNAJ DÁTUM VEREJNÉHO PROTESTU.A AK VIEŠ,TAK PORAĎ.

Méro Juraj


Reagovať

veronika  (13.12.2007 15:02:10)     
TIŽIK zostal ČLOVEKOM
Pozná prípad rodiny CINGEĽOVEJ.To čo s tou rodinou rbia štátní úradníci,je v iných krajinách hodnotené ako trýznenie.
Na Slovensku je podľa zákona .
Stále som si myslela,že Cingeľova a jej rodinní príslušníci sú jediní,ktorí sa neboja obetovať svoj život za občanov Slovenska.
Po prečítaní tohoto článku som pochopila,že nie je sama,ktorá dokázala v tom svete zla zostať ČLOVEKOM.
Pani Cingeľová mi rozprávala aj o ZUZANY KUSEJ.
To meno si pametám.Tak to je dobré vedieť,že Cingeľová v boji o dôstojný život občanou Slovenska nie je sama.
Veronika

Reagovať

Člen ocotnického divadla -CINGEĽOVÁ  (13.12.2007 16:10:54)     
CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO


Košický KORZÁR
Prešovský KORZÁR
Spišský KORZÁR
Tatranský KORZÁR
Zemplínsky KORZÁR
Gemerský KORZÁR
Piatkové populudňajšie vydanie


Žeriavnička Zuzana Cingeľová lieči ľudí divadlom

Miloslava HRIADELOVÁ


Moldava nad Bodvou - Kabaret "Miss Moldava" v miestnom Centre voľného času nacvičila s ochotníkmi a nadšencami, ktorí chcú ukázať, čo vedia, režisérka Zuzana Cingeľová. V paródii na súťaže miss znela slovenčina, maďarčina aj rómsky jazyk, veľa sa tancovalo a najmä spievalo. Missky si s chuťou zahrali miestni mládenci. Najkrajšia "slečna" veru neodišla bez autíčka, hoci bolo iba v mierke 1:72.


Za týmto nadšením Moldavčanov stojí neúnavná pani Zuzana Cingeľová, v civilnom povolaní žeriavnička v U. S. Steele. Tá sa totiž rozhodla otvoriť svoj príbytok ľuďom, ktorí sa chcú realizovať. "Je nás okolo dvadsať. Naše predstavenie je vlastne kolektívne dielo, lebo sme si ho vymysleli sami. A prečo práve divadlo? Pred časom som sa zaoberala liečiteľstvom. Vtedy som si uvedomila, že ľudia nebudú zdraví, kým nemajú prečo žiť. Musia sa naučiť smiať. A myslím si, že divadlo je tým najlepším prostriedkom. Medzi nami sú ľudia maďarskej, rómskej, či slovenskej národnosti. Sú tu všetky vekové kategórie. Vznikli tu kamarátstva. Sú to ľudia, ktorí chcú žiť pekne, aj napriek tomu, že majú ťažký život. Divadlo je ako chlieb. Som rada, keď sa takto stretávame. Nacvičuje sa u mňa doma. Chlapci brejkujú, je to zábava. Deti sa chcú stretávať a sú talentované. Snažím sa im urobiť cestu tam, kde sa bohatý ľahšie dostane," hovorí Zuzana Cingeľová, ktorá je nielen režisérkou, ale aj sponzorkou tohto predstavenia. Všetky kulisy a kostýmy si vyrobili svojpomocne.


V úlohe upratovačky, ktorá sa chce dostať silou mocou medzi missky, bola Agnesa Hetczeyová. Aj ona pracuje v U. S. Steele ako žeriavnička. "Už v škole som sa zapájala do zborového spevu. Rada vtipkujem a to všetko môžem využiť na javisku," tvrdí.


Reagovať

  
kata  (10.05.2008 08:18:44)     
Re: CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO
Nedávno som sa stretla s pani Cingeľovou. Po krátkom rozhovore s ňou som zistila, že je žena, aká by mala byť každá z nás. Akoby svet pri jej blízkosti bol lepší. Od nej som dostala silu bojovať. Niekoľko rokov som si myslela, že sa nič nedá urobiť voči tomu, že úradníci ma ponižujú a dostávaju do stavu nepríčetnosti. Pani Cingeľova Zuzana, žeriavnička, mi pomohla viacej, ako úrady a lekáry dokopy. Ona zostala človekom a ja budem taká , aká je ona.

Reagovať

  
uss  (18.03.2009 20:37:24)     
Re: CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO
presunúť do Odoslaná poštapresunúť do Kôšpresunúť do Spamový kôš---------------------------------------------úplne zmazať---------------------------------------------označiť ako dôležité

O Cingeľovej klamali. Súd aj tak prehrala

(rok)


Hladujúca žeriavnička pri prehliadke spolupracovala, svedčili lekári. U. S. Steel celý proces tvrdili opak.


KOŠICE. Právnici a vedúci pracovníci spoločnosti U.S. Steel Košice nehovorili pravdu o všetkých okolnostiach prepustenia žeriavničky Zuzany Cingeľovej počas jej protestnej hladovky v roku 2004. Z nových dôkazov v súdnom spore o neplatnosť skončenia jej pracovného pomeru totiž vysvitlo, že príkaz na zdravotnú prehliadku poslúchla.


Práve odmietnutie nariadeného vyšetrenia zdravotného stavu a nepreukázanie sa dokladom o zdravotnej spôsobilosti na rizikovú prácu žeriavničky uvádzali oceliarne ako oficiálny dôvod, prečo Cingeľovej zablokovali vstupnú kartu. Štvrtého júna 2004 tak nemohla nastúpiť na zmenu. Keď potom tri dni nebola v práci, ôsmeho júna s ňou okamžite skončili pracovný pomer pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny.


Noví svedkovia


Cingeľovej žalobu na U. S. Steel Okresný súd Košice II už raz zamietol. Krajský súd však rozsudok z mája 2006 zrušil a prikázal mu vypočuť nových svedkov, lekárov aj záchranárov nemocnice v Šaci. Všetci vypovedali, že žeriavnička na prehliadke bola.


"Z výsluchov lekárov vyplynulo, že sa podrobila vyšetreniu na lekárskej službe prvej pomoci aj internému vyšetreniu," povedala hovorkyňa košických súdov Marcela Gálová.


Napriek tomu okresný súd žalobu zamietol aj po druhýkrát. Vysvetlil to tým, že hoci Cingeľová absolvovala prehliadku, nedoniesla z nemocnice správu o zdravotnom stave. Súd tiež naznačil, že žeriavnička mala prijať návrh jedného z lekárov nechať sa hospitalizovať.


V nemocnici nezostala


"Po absolvovaní vyšetrení odmietla hospitalizáciu a nepreukázala zdravotnú spôsobilosť. Následne vymeškala viac ako jednu pracovnú zmenu a tým závažne porušila pracovnú disciplínu a základné povinnosti zamestnanca," dodala Gálová.


Aj proti druhému rozsudku sa Cingeľová odvolá. Kľúčové v spore bude, či krajskému súdu budú nové dôkazy stačiť. Preskúmať by ešte mohol dať, či potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nedostala žeriavnička svojou vinou a tým úmyselne spôsobila, že na pracovisku chýbala. V deň, keď ju sanitka odviezla na prehliadku totiž bola sobota a v nemocnici v Šaci fungovala len pohotovostná služba.


Cingeľová sa stala známou v roku 2004, keď začala pred administratívnou budovou U. S. Steelu hladovku. Vyhlásila, že tak robí na protest proti zlým pracovným podmienkam v závode a nedodržiavaniu bezpečnosti pri práci. Žiadne z jej obvinení sa nikdy nepotvrdili.


Reagovať

Člen ocotnického divadla -CINGEĽOVÁ  (13.12.2007 16:12:00)     
CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO


Košický KORZÁR
Prešovský KORZÁR
Spišský KORZÁR
Tatranský KORZÁR
Zemplínsky KORZÁR
Gemerský KORZÁR
Piatkové populudňajšie vydanie


Žeriavnička Zuzana Cingeľová lieči ľudí divadlom

Miloslava HRIADELOVÁ


Moldava nad Bodvou - Kabaret "Miss Moldava" v miestnom Centre voľného času nacvičila s ochotníkmi a nadšencami, ktorí chcú ukázať, čo vedia, režisérka Zuzana Cingeľová. V paródii na súťaže miss znela slovenčina, maďarčina aj rómsky jazyk, veľa sa tancovalo a najmä spievalo. Missky si s chuťou zahrali miestni mládenci. Najkrajšia "slečna" veru neodišla bez autíčka, hoci bolo iba v mierke 1:72.


Za týmto nadšením Moldavčanov stojí neúnavná pani Zuzana Cingeľová, v civilnom povolaní žeriavnička v U. S. Steele. Tá sa totiž rozhodla otvoriť svoj príbytok ľuďom, ktorí sa chcú realizovať. "Je nás okolo dvadsať. Naše predstavenie je vlastne kolektívne dielo, lebo sme si ho vymysleli sami. A prečo práve divadlo? Pred časom som sa zaoberala liečiteľstvom. Vtedy som si uvedomila, že ľudia nebudú zdraví, kým nemajú prečo žiť. Musia sa naučiť smiať. A myslím si, že divadlo je tým najlepším prostriedkom. Medzi nami sú ľudia maďarskej, rómskej, či slovenskej národnosti. Sú tu všetky vekové kategórie. Vznikli tu kamarátstva. Sú to ľudia, ktorí chcú žiť pekne, aj napriek tomu, že majú ťažký život. Divadlo je ako chlieb. Som rada, keď sa takto stretávame. Nacvičuje sa u mňa doma. Chlapci brejkujú, je to zábava. Deti sa chcú stretávať a sú talentované. Snažím sa im urobiť cestu tam, kde sa bohatý ľahšie dostane," hovorí Zuzana Cingeľová, ktorá je nielen režisérkou, ale aj sponzorkou tohto predstavenia. Všetky kulisy a kostýmy si vyrobili svojpomocne.


V úlohe upratovačky, ktorá sa chce dostať silou mocou medzi missky, bola Agnesa Hetczeyová. Aj ona pracuje v U. S. Steele ako žeriavnička. "Už v škole som sa zapájala do zborového spevu. Rada vtipkujem a to všetko môžem využiť na javisku," tvrdí.


Reagovať

  
Racova  (29.01.2008 12:04:57)     
Re: CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO
Mala som 83 rokov,keď som sa stala členom ochotnického divadieka Moldavan ,ktoré divadielko viedla a režirovala no aj sponzorovala Zuzka Cingeľová. Bola som aj na námesti v Košiciach,na mitingu Kde sa začala podpisova akcia za odvolanie Dzurindu a jeho kabynetu.Vystupovala som ako člen divadielka Moldavan.Boli smeako jedna veľka rodina .Teraz som strašne rada,keď ma navštivi Zuzka.Ja k nej idem iba vtedy,keď ma pozve.Je stale unej veľa ľudí do dneska.Ale jej život sa zmenil.Teraz robí to isté,akorobila predtým.Ale už to nie je divadlo.Je prenasledovaná.No mi členovia divadielka MOLDAVAN čakáme na to,kedy budeme znova sa všetci u Zuzky Cingeľovej ako dávno všetci sa stretávať.Vela sa smiať a mať sa mavzajom rád.Tak,ako nás to učila a učí naša Zuzka Cingeľová.
Mám veľa rokov ,ale zuzka mi stále tvrdí,že sa dožijem aj ja.
Rada by som sa spýtala od pánov, dokedy nebudú chcieť vidieť pravdu.Dokedy nás chcu takto trestať? Chceme naspeť našu Zuzku,neberte nán ju.Prestante ju prenasledovať!!!!!!!!!!

RACOVÁ

Reagovať

  
kamarat  (26.05.2009 20:33:01)     
Re: CINGELOVA MA NAUČILA VÁŽIŤ SI KADÉHO
Po rozhovore s pani Cingeľovou som pochopil, to, prečo je potrebné Vážiť si každého. Skoro som sebe neveril, že je to možné. Cingeľová ani po tých všetkých utokoch nenadáva. Je vyrovnaná a tvrdí, že treba si každého vážiť a počúvať. Iba tak sa dá pochopiť, prečo sú ľudia taký aký sú. Na nikoho sa do dneska nehnevá. Je to úžasna žena.

Reagovať

slovak  (23.12.2007 15:33:37)     

Našiel som toto vyjadrenie.Viem,že je pravdivé.Aj ja sledujem,čo sa deje s rodinov pani Cingeľovej Zuzany.Byvala ŽERIAVNIČKA-USS-Teraz -HRDINA SLOVENSKA.
OBSAH VYJADRENIA

Sledujem osud p.Cingeľovej a jej rodiny.Všetko,čo spravila,robí a bude robiť ak ju nezabijú je hrdinstvo v terajšom svete .Spravodlivosť zomrela.Možno aj p.Cingeľová bude obeťou v boji za skriesenie SPRAVODLIVOSTI.
Tak to je naša demokrácia!!!!
Vianoce? Čo vlastne oslavujeme?
Prečo aj v 21.storočí sa zabíja ?Kto skriesí spravodlivosť.
Ak nezabijú CINGEĽOVÚ-ŽERIAVNIČKU SLOVENSKA,-TAK ONA -ONA SA nevzdá a ZVIŤAZÍME VŠETCI.
NECH JEJ BOH POMÁHA.

Aj sa ja pripájam k tomuto vyjadreniu
Občan Slovenska

Reagovať

ŽILINČANIA  (25.12.2007 17:42:30)     

POZNÁMKA 22.6.-2004--------25.12.2007Na trh s vlastnou kožou


Populárna žeriavnička dosiahla svoje. Aspoň sa tak domnieva. Každopádne postúpila o krok ďalej. Prijali ju na Úrade vlády, Ministerstve práce a sociálnych vecí SR a jej prípadom sa zaoberá aj Inšpektorát práce. Z Úradu vlády dokonca dostala sprievod, aby v našom veľkomeste nezablúdila. Jej hladovka očakávania splnila, a tak ju mohla pokojne stopnúť a ulahodiť si na túžobne očakávanej šálke kávy. Je len na škodu veci, že žena musela na riešenie svojho problému zvoliť taktiku, pri ktorej si ju všimnú prinajmenšom novinári. Tí na seba nenechali dlho čakať a žeriavnička z východu zapĺňala stránky bulváru i o niečo serióznejších roztrubovačov. Stojí len za zváženie, koľko človek musí stratiť, aby si získal aspoň ľudskú dôstojnosť. Rovnica je v tomto prípade jednoznačná. Prísť o prácu a 14 kg, a na Úrade vlády ste vítaní.


Poznám viac prípadov, kedy sa ľudia domáhajú celé roky svojich práv normálnou cestou, a nedarí sa im. Zastanú na mŕtvom bode, odkiaľ cesta nevedie. Alebo ako špinavá handra lietajú od úradu k úradu. Aj tak nepochodia. Nechcú byť stredobodom pozornosti, radšej sa stiahnu do ulity a v trápení žijú celé roky. Aj po uplynulých dňoch sa zdá, že najlepší recept ako preraziť, je popularita. Celebrity to majú aspoň v niektorých životných situáciách ľahšie. Kto však nie je slávny herec, rocker, „tomový„ moderátor, či milionár, má smolu. Domáhať sa práv musí útokom na prácu, zdravie a ďalšie cennosti. Aj tu sa vytvára priepasť so stále sa prehlbujúcim dnom medzi hornou desaťtisíckou a dolnými stovkami tisícok. Kým jedni neriskujú a radšej si pripoistia každý článok svojho tela, tí druhí idú na trh s vlastnou kožou. Jedni pri ujme ešte získajú a tí druhí naplnení nespravodlivosťou a krivdou často stratia aj to, čo je v živote najcennejšie.

25.12.2007.
už dnes vieme aj to,že zomreli svekovia,že boli trýznení rodinný príslušníci.A do dneska sú trýznení.
Tak to je našé slávne SLOVENSKO.Cingeľová sa do dnes nevzdala.Háji záujmy a naše.
ZUZKA Cingeľová,sme na TEBA hrdí.
OBČANIA ŽILINY.Reagovať

Daniel  (27.12.2007 14:46:34)     
VRAŽDA NA OBIEDNÁVKU
Vražia ľudí na obiednávku Dzurindovej vlády aj v U.S.Steel.
MOC na policii a na prokuratúre.Oni sa ROZHODLI,že môže sa vraždiť.Tak prečo Cingeľova nesúhlasí?
Prokurátor,policajt a sudca sa SPYTUJE.
Zuzka Cingeľová,Vy máte pravdu.
Davajte pozor na seba.
Aj Vás chcu už dlho zavraždiť.
Počul som to na vlastné uši.Rozprávali o tom,ako Vás odstrániť
políciajti ,prokuratúrí a sudcovia.

Občan Slovenska

Reagovať

tukanyo.v  (31.12.2007 21:48:28)     
Vraždy na objednávku do dneska trvá.
Dnes je 31.12.2007. Sedím pred počítačom a sledujem čo je napísane o rodine Cingeľovej.
Viem posúdiť ako žijú a ako sa tvária pred verejnosťou.Sú dlhodobo trýznení.Jasne,s vedomím a štárných organov.Dokonca som presvedčená,že ich trýznia ludia ,ktorí sú verejný činitelia.
Tak je pravdepodobné,že aj Cingeľovú zavraž.Vedia,ako vraždy zamaskovať.Videla som spisy,ktoré sa stratili na súde a na prokuratúre Slovenskej republiky.
Svedkovia,ktorí chceli svedčiť,zomreli násilnou smrťov.Alebo boli podrobení násiliu.S vedomím štatných organov je všetko ututlané.Tryznenie elektrickov energiov je bežným spôsoom trýznenia.Pozríte sa na prípady,Cingeľova Méro,Šušlova.Vo všetkých troch prípadch je elektrický prúd používaný.Iba nie rovnakým spôsobom.
Mám obavy o život týchto ludí.Nechcem zomrieť.Tak sa bojím isť svedčiť .Bola som prítomná,ako aj dnes boli upozornrný s policajtami,že budú zavraždení ,ak nebudú poslušný.Majú za pokoriť štátnej moci.
Bojím sa aj ja.Svedkovia ssssssssssssssssssa odstraňujú.To je naša demokrácia v 21.storočí.
Veronika
Reagovať

suslova  (09.01.2008 00:08:07)     

SPRAVODLIVOSŤ NA SLOVENSKU ZOMRELA
Pre: frantisek.hatar@vlada.gov.sk <frantisek.hatar@vlada.gov.sk>
Predmet: ´Pokračovanie podania z dňa 8.1.2008/žiadosť o podanie informácie/
-----Povodna sprava-----
Od: suslova1111 <suslova1111@azet.sk>
Prijata: 19.12.2007 16:56
Pre: cingelova222@azet.sk <cingelova222@azet.sk>
Predmet: FW: RE: odpoveď na e-mail zo dňa 13. 11. 2007
-----Povodna sprava-----
Od: suslova1111 <suslova1111@azet.sk>
Prijata: 16.11.2007 11:07
Pre: peter.vernarsky@ip.gov.sk <peter.vernarsky@ip.gov.sk>
Predmet: RE: odpoveď na e-mail zo dňa 13. 11. 2007


Pekný deň Vám prajem .

Vašú správu som pozorne prečítala.Ďakujem Vám. Som poučená.Napiek tomu nerozumiem tomu,prečo podnet podaný z dňa 7.6.2007 sa vybavuje až teraz.

Nie som právník.Som obyčajná žena.Ale čítať aj ja viem.A podľa zákona nie je dodržaný termín.Napriek tomu sa nesťažujem kvôli tomu.Som znechutená z iných veci.P.Cingeľová ma presvedčila,že nie Vy ste zodpovedný za tento právný stav.Ja pani Cingeľovej verím.Ona mi už dokázala,že nie je ovplivnitelná.Verim jej,a tak aj Vám.

Práve z týchto dôvodov Vás prosím,nebagatelizujte ani môj pracovný úraz.Ja som úraz elektrickou enrgiov z dňa 21.12.2004 prežila.Ale ak sa tak môže správať zamestnávatel len tak,nie je ničím zaručené,že prestane takto si vybavovať účty voči zamestnancom,ktorí sa zamestnávateľovi nepáčia.

S úctov Jozefina Šušlová-----Povodna sprava-----
Od: peter.vernarsky@ip.gov.sk <peter.vernarsky@ip.gov.sk>
Prijata: 16.11.2007 10:40
Pre: suslova1111@azet.sk <suslova1111@azet.sk>
Predmet: odpoveď na e-mail zo dňa 13. 11. 2007


Dobrý deň pani Šušlová,


prostredníctvom e-mailu zo dňa 08. 11. 2007 sme Vás informovali o odstúpení Vášho e-mailu zo dňa 05. 11. 2007, a to orgánu štátnej správy, ktorý je v súlade s legislatívou platnou pre výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce kompetentný konať vo veci šetrenia podania p. Zuzany Cingeľovej zo dňa 07. 06. 2007, vrátane jeho časti týkajúcej sa prešetrenia Vášho pracovného úrazu zo dňa 21. 12. 2004.

Následne sme Vám v rámci hore dotknutého e-mailu poskytli aj informáciu o tom, že Inšpektorát práce Košice vypracuje o stave prešetrovania predmetnej veci písomnú informáciu, ktorá Vám bude zaslaná. Obojstranná písomna komunikácia medzi občanom a orgánom štátnej správy konajúcim vo veci, ktorá je pri výkone štátnej správy nevyhnutná, je však potrebná najmä vtedy ak zúčastnené strany z hľadiska reálneho, resp. právneho potrebujú niečo predložiť, potvrdiť, oznámiť, atď. V e-maili zo dňa 13. 11. 2007 konštatujete skutočnosť, že Inšpektorát práce Košice s Vami elektronickou formou komunikuje.

Vzhľadom na uvedené fakty nevidíme (právny) rozpor medzi našou elektronickou správou zo dňa 08. 11. 2007 a e-mailom zo dňa 07. 11. 2007, ktorým Vás Inšpektorát práce oslovil vo veci upresnenia určitých skutočností potrebných pre vybavenie podania.

V kontexte s danými skutočnosťami a v záujme o efektívnejší a účelnejší postup vo veci šetrenia Vášho pracovného úrazu predpokladáme, že by bolo vhodnejšie z Vašej strany písomnú komunikáciu smerovať voči Inšpektorátu práce v Košiciach, ktorý má kompetencie ku konaniu v danej veci.

S pozdravom


Ing. VernarskýReagovať

suslova  (09.01.2008 00:15:24)     
SPRAVODLIVOSŤ NA SLOVENSKU ZOMRELA
-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 08.01.2008 14:02
Pre: frantisek.hatar@vlada.gov.sk <frantisek.hatar@vlada.gov.sk>
Predmet: FW: žiafdosť o podanie informácie

Otvorený list k VLADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cingeľova Zuzana Tehelna 9. 045 01 Moldava nad Bodvou.

Dňa 8.1.2008 v Moldave nad Bodvou

Vážený členovia VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,Vážená pani Tomanová,

Nakoľko do dnešného dňa mi nie je známe, kto je zodpovední za
vedome nasilnosti a násilnéj smrti svedov v kauze CINGEĽOVA, v
spoločnosti U.S.Steel,Vás žiadám o podanie záväznej informácie.

Za pochopenie a spoluprácu pri odhladaní nasilníkov a zastavenia
násilia Vám dopredu ďakuje.Postupujem Vám žiadosť z dňa 1.10.2007, v plnom znení.Od tej doby
sme boli vypočuty,ale nie je do dnešného dňa známy záver podanéj
sťažnosti

Občan Slovenskej republiky

Cingeľová Zuzana


-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 01.10.2007 19:26
Pre: bozp_podnet.pdf@azet.sk <bozp_podnet.pdf@azet.sk>
Predmet: FW: žiafdosť o podanie informácie

-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 01.10.2007 18:03
Pre: ipbb@ipbb.sk <ipbb@ipbb.sk>
Predmet: žiafdosť o podanie informácie

Cingeľová Zuzana Tehelná 9. 045 01 Moldava nad Bodvou

Dňa 13.9.2007 sa zúčastnili dvaja vaší pracovnici na jednaní s
mojou osobou v Košiciach. Dohodli sme sa , že podozrenie z vraždy p.
Švaba Júliusa z dňa 12.01.2006 bude prešetríte.

Bolo to následkom tej skutočnosti, že p. Šváb dňa 11. 1. 2006
spísal záznam o tom, že je ochotný vypovedať v kauze korupcie.
Tento dokument som Váším zamestnancom poskytla aj s osobnými údajmi
svedkov, ktorí svedkovia boli pri odovzdaní tohto dokumenzu p. Švaba
Júliusa dňa 12. 1. 2006 .Trestné oznámenie bolo podané dňa 11.
1.2006. Následne p. Švab Júliu zomrel násilnou smrťou v
spoločnosti U.S.Steel Faktické listinné dôkazy boli predložené
vaším inšpektorom.

Násílnú smrť p. Miroslava Šilera z dňa 16. 12. 2006 v spoločnosti
U.S.Steel, ktorí mal byť svedkom v kauze môjho brata Juraja Méroa ,
úraz elektrickou energiov- takysto s spoločnosti U.S.Steel.

Vedomé ublíženie na zdraví p. Jozefine Šušlovej v spoločnosti
U.S.Steel z pomsti, že mi podala salvátorku a jej rodina sa
zúčastnila protestného pešieho pochodu.

Nepripustenie p. Čejku k lekarskej starostlivosti, v spoločnosti
U.S.Steel, po policajnej pomoci hospitalizovaný, prepustený počas PN.

Ako aj vedome vypúštanie čpavku na zamestnacou v spoločnosti
U.S.Steel, o čom som takysto vašim zamestnancom poskytla faktický
listinný dôkaz A ďalšie právne veci, čo bolo predmetom jednania
dňa 13. 9. 2007. Vaši dvaja zamestnaci sa mali so mnou skontaktovať a
dohodnuť termín dalších , ako aj postup v prešetraní týchto
faktov , ako aj na doplnenie podania na čo sa vaším inšpektorom
nezostal čas. žiadám o urýchlené vyjadrenie.

Cingeľová Zuzana


Posielam ďalej
JOZEFINA

Reagovať

  
kat  (18.01.2008 18:59:26)     
Re: SPRAVODLIVOSŤ NA SLOVENSKU ZOMRELA
Taka je skutočnosť.Spravodlivosť zomrela kat je chránený policajtami,prokuratormi a sudcami.
Taky je aktualný právný stav na SLOVENSKU.

Reagovať

stelak  (09.01.2008 15:13:55)     
ZABIJACI MAJU ZELENU
Do vsetkych statnych uradov su dosadzovani veduci nie za odbornost,
ale politicky.
Taktiez bezpecnostni technici maju svoje zakazky po znamosti
a plati cim hlupejsi, tym lukrativnejsie zakazky.
Pani Cingelova ma pravdu.ZABIJACI MAJÚ ZELENU

Reagovať

OBČAN?  (12.01.2008 13:43:17)     
ROZKAZ
PRACOVALA SOM AKO ŽERIAVNIČKA V U.S.Steel
v Košiciac,takto sa vybavuju podania-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 24.10.2007 17:55
Pre: generalna <prokuratura@gov.sk>
Predmet: Rozkaz splním zaplatím 500-Sk,


Dnes, to je dňa 24.10.2007 som prevzala dokument od OBVODNÉHO ÚRADU
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY podpísaný JUDr. Eugen Longauer
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy pod Č Pr
07951/2007/1347/Ku z dňa 15.10.2007

ROZKAZ

Obvinená : Zuzana Cingeľová nar. 18.07.1953 je vinná, že dňa
19.07.2007 okolo 9.10 hod.v budove Vojenskej obvodnej prokuratúry v
Prešove sa hrubo a vuľgarne vyjadrila na adresu prokurátora obodnej
prokurátúry - mjr.JUDr. Adriana Kandrača a to tak, že ho označila
za skorumpovaného čuráka.

Ďalej sa uvádza v Rozkaze, že som povinná zaplatiť 500-Sk na účet
Mestkého úradu v Prešove ,č.ú. 10022-44260/4900 do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozkazu.

Na záver je napísané

Rozkaz dostane:

- Zuzana Cingeľová

-MsÚ Prešov-po právoplatnosti

-spis

Ja som nikdy nebola zamestnaná u vojska.Dokonca mám také informácie,
že už ani nie je povinná vojenská služba. Ja sa obávam, že žijem
vo vojenskom štáte, keď aj starej žene zasielajú Rozkaz a to OÚ OVVS.
Zuzana CingeľovaVUC-Prešov- Predstaviteľia štátnej správy

Mesto Prešov-Predstavitelia štátnej správy

Vec:

Odpoveď na ROZKAZ -vydané Obvodným úradom v Prešove ,Odbor
všeobecnej vnútornej správy. pod Č.j. Pr.07951/2007/1347/Ku
vzbavuje :Bc R.Kunrík z dňa 15.10.2007

Vážený páni.

Zaslala som Vám niekoľko dokumentov o tej skuťočnosti. že som
skúsila všetko za to,aby som zastavila násile spáchané na občanou
Slovenskej republiky. Ja som občanom Slovenskej republiky bez
kompetencie riešiť danú situáciu. Som presvečená o tom, že nie ja
som zodpovedná za smrť občanov,ani za vedomé oblížovanie na
zdraví. Ja som iba splniľa moju zákonom danú povinnosť. Je pravdou,
že som na vojenskej prokuratúre v Prešove dňa 19.07.2007 okolo
9.10hod. hovorola veci, ktoré boli vyprovokované práve organom
činným v trestnom konaní. Je možné,že ak by sa neignorovalo
všetko, čo som oznámovala,ľudia teraz už mrtví, by mohli byť
medzi namí. Vyčítam sebe iba to, že som nebola ešte vulgarnejšia.
Možné je, že by ma začali počúvať. Možno aj Vy. Bez toho,aby ste
mi dali priestor,ste mi zaslali ROZKAZ, v tom znení,že som vinná. Tak
nech. Ale som presvedčená o tej skutočnosti, že som skúsila
všetko,aby sa nepodpálilo obydlie v Kysuckom Novom Meste a aby ľudia
neboli spálení za živá.

Dúfam že mesto Prešov tých 500.Sk čo som zaplatila dňa
28.10.2007,chneď ako som si peniaze zohnala od kamarátov z Čiech
použije na podporenie základných ľudckých práv občanou Slovenskej
republiky.

Dňa 30.10.2007 V MOldave nad Bodvou

Cingeľová Zuzana

Reagovať

  
vx  (28.01.2008 06:31:43)     
Re: ROZKAZ
PREČO CINGELOVU TRESTAJU ZA NESCHOPNOST PROKURATORA?

Reagovať

anonim  (21.01.2008 07:50:14)     

Obvinená : Zuzana Cingeľová nar. 18.07.1953 je vinná, že dňa
19.07.2007 okolo 9.10 hod.v budove Vojenskej obvodnej prokuratúry v
Prešove sa hrubo a vuľgarne vyjadrila na adresu prokurátora obodnej
prokurátúry - mjr.JUDr. Adriana Kandrača a to tak, že ho označila
za skorumpovaného čuráka.

Nechapem,prečo Cingelovu potrestali.
Však povedala iba pravdu


Reagovať

žigova petra  (21.01.2008 18:47:20)     
Uznesenie policie
Dneska ,t.j. 21.01.2008 som prevzala UZNESENIE pod ČVS:ORP-2452/1OJP-KE-2007 z dňa 18.11.2007 o tom, že policajt odstránenie maternice a časť hrubého čreva len za to, že som podpísala dokument p. Cingeľovej a p. ŠVABOVI nepovažuj za trestný čin a nie je dôvod na začatie trestného konania.
Teraz som sa dozvedela aj to hysterectómia( odstránenie maternice) a vykonané resekciu 20-25 cm z hrubého čreva počas narkózy len za to, že som sa nebála ako svedok podpísať dokument dňa 12.1.2006 .Dňa 29.12.2007 tieto úkony boli vykonané v nemocnici Košice Šaca 1.súkromná nemocnica.
Podpísala som dokument ako svedok dokument tohto znenia.

Bol som svedkom udalosti nasvedčujúce tomu, že došlo ku korupcii a to za účelom ututlania trestných činov spáchaných voči Cingeľovej v U.S.Steel v Košiciach. Tejto udalosti sme sa zúčastnili spolu s Ing. Bartolomejom Dorovom Inšpektor inšpektorátu prace Košice a obaja sme ochotný o tejto skutočnosti podať svedecké výpovede. Jedná sa o korupciu prokuratúry a sudcov. Žiadam o utajenie môjho mena

O tomto zázname budem informovať Cingeľovú.
Jedná sa o korupciu prokuratúry a sudcov. V Košiciach dňa 11.1.2006.
Na potvrdenie tohto záznamu ako svedok podpísaný Ing. Bartolomej Dorov
Július Švab ,nar.23.04.1955, bytom Čečejovce ul.Dúhova č. 36 Dal toto vyhlásenie .

Ja som svojim podpisom potvrdila, že som bola ako svedok prítomna ako p. Cingeľová preberá originál tohto vyhlásenia od p. Švaba dňa 12. 01..2006 v Moldave nad Bodvou.
Dňa 12. 01.2006 zomrel násilnou smrťou p. Július Švab v spoločnosti U.S.Steel.
Mne dňa 29.12.2006 v nemocnici Košice -Šaca 1.súkromna nemocnica predložili pred narkózou fotokópiu
tohto v dokumentu. Ja som potvrdila pravdivosť toho, že som ja bola prítomna pri odovzdaní tohto dokumentu .
Počas narkózy mi vybrali maternicu a zarezali do hrubého čreva.
Teraz mi tvrdia lekári aj policajti, že som p. Švabovi a p Cingeľovej nemala nič podpisovať.
Neviem ako ďalej .Bojím sa


Reagovať

Zdenek Čejka  (28.01.2008 13:04:52)     
Dzurindova pomsta
Ututlané kauzy-Dzurindova pomsta


Verejé pojednávanie dňa 31.1.2008 o 8.30 hod Okresný súd Košice II


Číslo konania 30C/76/2007
7207211717Čejka Zdeněk prechodne bytom Moldava nad Bodvou Tehelná 9

V Moldave nad Bodvou dňa 22.01.2008

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice

30/76/2007
JUDr.Adrian Pažúr

V právnej veci:
Žalobca :
Zdeněk Čejka, narodený 05.06.1948 rodne číslo 480605/407
Žalovaný:
U.S.Steel,s.r.o., Vstupný areál Košice IČO:36 199 222
v konaní o
porušovanie rovnakého zaobchádzania

Vec:
Návrh na rozšírenie PETITU v konaní o nerovnaké zaobchádzanie / § 13 Zákonníka práce/
Podľa OSP § 95 navrhujem, aby Sud rozšíril podanú žalobu z dňa 28. 05. 2007 pred začatím konania vo veci samej .
Žalobca navrhuje aby súd po vykonaní dokazovania vyniesol rozsudok:

1.
Žalovaný sa dopustil porušenia zákona o zásade rovnakého zaobchádzania podľa Zákonníka práce § 13 od dňa 9.11.2006 opakovane , čim žalobcovi spôsobil nemajetkovú škodu a je povinní zaplatiť vo výške 10 000 000 Sk žalobcovi do troch dní po nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku.

2.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007 je neplatné
Odôvodnenie:

Dňa 28.05.2007 bola podaná žaloba okresnému sudu Košice II v právnej veci

Žalobca : Čejka Zdeněk ,prechodne bytom Moldava nad Bodvou Tehelná 9 ,zastúpený: Zuzanou Cingeľovou bytom Tehelná 9 v Moldave nad Bodvou proti žalovanému U.S.Steel Košice ,s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, Košice IČO 36 199 222, v konaní o porušovaní zásady rovnakého zaobchádzania.

Od dňa 9.11.2006 žalovaný žalobcovi zabránil vstup do spoločnosti U.S.Steel. Následkom konania žalovaného žalobca mal znemožnený voľný prístup k zdravotnej starostlivosti od dňa 9.11.2006 a nástup na svoju riadnu pracovnú smenu dňa 10.11.2006.

Dňa 3.01.2007 pomocou Polície Slovenskej republiky bol ošetrený a hospitalizovaný.
Žalovaný nepripustil voľný prístup k zdravotnej starostlivosti od 9.11.2006 nepripustil nástup na svoju pracovnú smenu od dňa 10.11.2006. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007
Následkom konania žalovaného žaloba je do dnešného dňa práceneschopný ,ktorá práceneschopnosť trvá od 3. 1.2007 to znamená od dňa, keď Polícia Slovenskej republika pomohla zabezpečiť zdravotnú starostlivosť napriek nekalého konania žalovaného od dňa 9.11.2006.
Ani po tejto skutočnosti, žalovaný nepripustil žalobcu k voľnému prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Počas trvania práceneschopnosti žalobca bol prinútený konaním žalovaného zmeniť ošetrujúceho lekára.
Žalovaný tak spôsobil žalobcovi tak fyzickú, ekonomickú ako aj morálnu škodu a to vedome dopredu naplánovane.

Následkom týchto skutočnosti žalobcovi vznikla nemajetková škoda ,ktorú škodu spôsobenú žalovaným žalobcovi sa nedá v plnej miere odškodniť, iba zmierniť.

Na základe hore uvedených skutočnosti navrhujem, aby súd vyniesol Rozsudok:

1.
Žalovaný sa dopustil porušenia zákona o zásade rovnakého zaobchádzania podľa Zákonníka práce § 13 od dňa 9.11.2006 opakovane , čim žalobcovi spôsobil nemajetkovú škodu a je povinní zaplatiť vo výške 10 000 000 Sk žalobcovi do troch dní po nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku.

2.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007 je neplatné


Reagovať

Cingeľová Zuzana  (18.02.2008 09:49:01)     
Spravodlivosť po slovensky
Cingeľová Zuzana Tehelná 9 045 01 Moldava nad Bodvou 1/6


Okresný súd Košice II 29C/143/04
JUDr. Janka Mičkova


Na Vašu Urgenciu k právnej veci vedenej na Okresnom súde Košice II pod č.k. 29C/143/04
Je moja odpoveď nasledovná:

Trvám na mojich výpovediach, tak ako som vypovedala pred súdom Slovenskej republiky.
Takisto trvám na Odvolaní podané voči Rozsudku z dňa 25.6.2006 v plnom znení.

Lekári, ktorý bez toho, aby som ich ja zbavila mlčanlivosti o mojom údajnom zdravotnom stave, sa dlhodobo vyjadrovali a tejto môj súhlas nepotrebovali. Jedine ja som mala odňaté právo sa niečo dozvedieť ,o mojom údajnom zdravotnom stave ,čo sa prispôsobovalo k potrebám žalovaného dlhodobo.
Na základe listinných dôkazov, ako aj na základe svedeckých výpovedí svedkov pred súdom SR, sa domnievam, že tak konali opakovane.
K môjmu údajnému zdravotnému stavu sa vyjadrovali bez vyšetrenia mojej osoby.

Na základe výpovede svedkov pred súdom, na základe listinných dôkazov založené v spise v danej právnej veci sa domnievam že je preukázané, že o mojom zdravotnom stave lekári konzultovali výlučne so žalovaným .
Bez môjho súhlasu a bez mojej vedomosti.
Moju zdravotnú ambulantnú kartotéku zdravotné zariadenie odmietlo vydať dňa 10.6.2004
.Domnievam sa že dôkaz o tejto skutočnosti je listinným dôkazom preukázané a je súčasťou spisu. Do dnešného dňa moju osobnú ambulantnú kartotéku vlastní Nemocnica Košice Šaca. Táto dokumentácia nie je u ošetrujúcej lekárky v Moldave nad Bodvou, menom MUDr. Erika CSACHOVÁ. Tým nie je vylúčené, že o môj údajný zdravotný stav od r.2001 do dnešného dňa je vykonštruované a nezodpovedá skutočnému zdravotnému stavu do doby zadržania daného dokumentu.
Domnievam sa, že
diagnóza o mojom údajnom zdravotnom stave, bola objednaná žalovaným v nemocnici Košice Šaca 1 súkromná nemocnica a.s. a moja zdravotná dokumentácia o mojom údajnom zdravotnom stave prispôsobená k objednanej diagnóze.

Žiadam súd Slovenskej republiky, aby tento právny stav neignoroval.
Trvám na tom, že ja som mala odňatú možnosť žalovaným preukázať môj objektívny zdravotný stav, čo žalovaný potvrdil svojimi vyjadreniami tak listinnými ako aj svedeckými výpoveďami svedkov pred súdom.

Odmietam ,aby sa o mojom údajnom zdravotnom stave, vyjadrovali opätovne lekári z nemocnice Košice Šaca.


2/6

Po využití všetkých možnosti , ktoré možnosti sú dané na území Slovenskej republiky, a to konkrétne:
1.
Podala som trestné oznámenia organom činným v trestnom konaní Slovenskej republiky
2
.Žiadala som pomoc od Generálnej prokuratúry,
3.
Žiadala som pomoc od sekcie ľudských práv Slovenskej republiky,
4.
Žiadala som pomoc od Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky

o zastavenie násilnosti vyvíjané voči mojej osobe.

Tieto moje žiadosti o POMOC pri pretrvávaní dlhodobého mučenia žalovaným nikto nezastavil z hore uvedených štátnych organov .

Navyše som bola za tieto žiadosti o poskytnutie pomoci trestaná žalovaným.
Dokumenty o pravdivosti mojich tvrdení sú súčasťou spisu. Po využití všetkých zákonom daných možnosti k náprave nedošlo, ba naopak násilnosti sa stupňovali a naďalej som bola držaná v strachu, že žalovaný môže ma aj zavraždiť. Na zastavenie nápravy tohto právneho stavu som využila moju poslednú možnosť na ochranu a to:

Protest“ HLADOVKA“, od dňa 2.6.2004.Domnievala som sa , že ako občan a zamestnanec Slovenskej republiky, ako poslednú možnosť som mala právo využiť zákonom danú možnosť, postaviť sa na odpor za účelom zastaviť násilnosti

Žalovaný neodstránil porušovanie zákonom daných práv zamestnancov, na ktoré som dlhodobo upozorňovala žalovaného aj štátne organy Slovenskej republiky ,ale odstránili mňa a domnievam sa ,že aj svedkov a listinné dôkazy.

Listiny sú súčasťou spisu, ktoré listiny potvrdzujú moje podozrenia.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či som mala právo počas môjho osobného voľna po využití všetkých zákonom daných možnosti o zastavenia násilia protestovať proti porušovaniu zákonom daných práv zamestnancov zamestnávateľom. Ako aj o tom, či žalovaný mal právo podľa zákona Slovenskej republiky dňa 5.6.2004 mňa nepustiť na pracovisko fyzicky a evidovať absencie. Navyše z výpovede svedkov, ktorí vypovedali vo veci samej pred súdom Slovenskej republiky je jasné, že ešte dňa 4. 6. 2004 žalovaný dal zablokovať vstupnú kartu žalobkyni. Tieto skutočnosti boli preukázané pred súdom Slovenskej republiky počas súdnych pojednávaní.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či bolo konanie žalovaného v súlade zo zákony Slovenskej republiky.


3/6
Súd pozná zákon.

V prípade ak súd Slovenskej republiky trvá na svojom právnom názore, že slovenský robotník musí vykonávať prácu v nevytvorených podmienkach, ktoré podmienky sú zákonom dané a po využití všetkých zákonom daných možnosti sa nepodarí tento právny stav napraviť zákonnou formou ,nemá právo proti týmto praktikám sa postavy na odpor, ak súd Slovenskej republiky trvá na tom, že na Slovensku platia zákony, ktoré zákony zakazujú občanovi Slovenskej republiky sa postaviť na odpor a
občan Slovenskej republiky môže byť prenasledovaný, môže sa mu vyhrážať dokonaním nepodareného pokusu o vraždu a musí potichučky počkať, kým ho nezavraždia, ak takéto jednanie je v súlade zo Slovenskými zákonmi , tak nech sudca Slovenskej republiky takýto Rozsudok vynesie v mene Slovenskej republiky.

Sud Slovenskej republiky potvrdil , že som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe.

Neviem nijakým spôsobom vysvetliť, prečo som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe, ktoré dokumenty mi U.S.Steel odmietol vydať, a odôvodňoval tým, že ja som odmietla previať, tak na tieto dokumenty som stratila právo vlastniť.
Opakovane potvrdzujem moju viac krát opakovanú výpoveď, tak písomnú ako aj ústnu pred súdom Slovenskej republiky. Odvolávam sa na listinné dôkazy, ktoré by mali byť súčasťou spisu.
Bola som násilne prevezená zo vstupnej brány 2B stupni areál, pred ordináciu pohotovostnej služby v nemocnici 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca a po tejto dopredu naplánovanej akcii som nebola žiadnym lekárom vyšetrená a nevedela som iba toľko, že spoločnosť U.S.Steel potrebuje, aby lekári potvrdili aj úradnou formou diagnózu o mojom zdravotnom stave, ktorú diagnózu objednal žalovaný od 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca

Napriek tejto skutočnosti, viem preukázať s výpoveďami očitých svedkov, tú skutočnosť
že vyšetrovaná som nebola žiadaným lekárom 1.súkromnej nemocnice Košice –Šaca, po tej skutočnosti, že som odmietla názor lekára, že slovenský robotník je psychický narušený v prípade, ak chce prejsť cez bránu spoločnosti U.S.Steel po tom, čo poukazoval na porušovanie zákonom daných predpisov v tejto spoločnosti.
Vyšetrenie, ktoré vyšetrenie som absolvovala pre moje potreby o tom, či náhodou nemám znížený tlak následkom neprijímania stravy necelých tri dni, som absolvovala nie ako

preventívnu prehliadku, ale ako pre moju potrebu, čo aj bolo vyplatené z môjho osobného účtu zo zdravotnej poisťovne. Tento účet obsahuje aj vyplatené úkony, ktoré som ja neabsolvovala. MUDr Ján Tóth námestník 1. súkromnej nemocnice Košice –Šaca ma nevyšetroval takisto nikdy , napriek tejto skutočnosti konzultoval o mojom zdravotnom stave ako aj predložil žalovanému listinné dôkazy, ktorý listinné dôkazy žalovaný poskytol inšpektorátu práce Košice a polícii Slovenskej republiky opakovane.. Tieto listinné dôkazy boli predložené súdu Slovenskej republiky opakovane. Dňa 29. 11.2003 ma chcel neznámi páchate zavraždiť počas výkonu svojej práce.
4/6
Po tom, čo som podala trestné oznámenie na polícii Slovenskej republiky, som bola opätovne podrobovaná tak fyzickým ,ako aj psychickým útrapám počas výkonu mojej práce v spoločnosti U.S.Steel. V spolupráci zamestnávateľ , inšpektorát práce Košice a 1.súkromná nemocnica tento právny stav do dnešného dňa sa pokúšajú ututlať.

Tento právny stav do dnešného dňa je štátnymi organmi hodnotený tak ,že je v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
.
Na základe Rozsudku súdu Slovenskej republiky, spoločnosť U.S.Steel mál právo rozviazať pracovný pomer za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z toho dôvodu, že ma nepustil fyzicky cez bránu spoločnosti . Žalovaný preukázal súdu SR skutočnosť, že vedel o tejto skutočnosti, že do spoločnosti ma fyzicky nepustí už dňa 4.6.2004,že vedel kde sa zdržujem a mňa o svojom rozhodnutí z dňa 4.6.2004 nepustiť ma do spoločnosti dňa 5.6.2004 neinformoval. Neoznámil mi, že v prípade ak sa rozhodnem prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel dňa 5.6.2004, bude vyžadovať niečo, čím podmieňuje možnosť prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel .Dňa 5. 6. 2004 ma do spoločnosti U.S.Steel fyzicky nepustil a moju neprítomnosť v spoločnosti U.S.Steel evidoval ako závažné porušovanie pracovného poriadku.

O tom, že som bola vedomá následkov takéhoto konania, preukazoval dokumentom podpísaným z dňa 08. 01. 2004, keď som fyzicky nebola v spoločnosti U.S.Steel
To znamená, že som tento dokument dňa 08.01.2004 nemohla podpísať. Navyše ma spoločnosť trestal za tu skutočnosť, že som prezradila utajené skutočnosti spoločnosti U.S.Steel polícii Slovenskej republiky, tým že so vyniesla zo spoločnosti prezenčné listiny, o školeniach, ktoré školenia sa neuskutočnili a som bola povinná podpísať prezenčne listiny o tom že som bola prítomna na školení bez školenia. Dňa 5.5.2004 ma potrestal a to tak, že mi odobral financie , na ktoré som mala právo zo zákona. U týchto skutočnostiach som takisto podala trestné oznámenie a štátnym orgánom je hodnotené tak, že takéto jednanie je v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky.

Dňa 11. 01. 2006 bolo podané trestné oznámenie o tej skutočnosti, že je podozrenie z korupčného správania sa v tejto právnej veci. Dňa 12. 01. 2006 p. Švab Július pred svedkami odovzdal dokument o tej skutočnosti, že je ochotný svedčiť v tejto právnej veci. P. Švab Július zomrel násilnou smrťou dňa 12. 01. 2006 za podivných okolnosti. Svedkyňa, ktorá podpísala ako svedok , že je prítomná ako odovzdáva daný dokument nebohý p. Švab Július žalobkyni, mala odstránené dňa 29. 12. 2006 maternicu a 20-25 cm čreva v nemocnici 1 súkromná nemocnica Košice Šaca po tom, ako jej bol predložený dokument z dňa 12. 01. 2006 čo podpísala ako svedok tejto skutočnosti,


Svedkovia , ktorých označím aby boli vypočutý týmto súdom sa stanú občanmi Slovenskej republiky , ktorý nie sú nijakým spôsobom chránení v tejto právnej veci. Domnievam sa, že svedkovia pred tou skutočnosťou , že budú vypovedať, budú ovplyvňovaný násilnosťami alebo zomrú násilnou smrťou pred tým, ako by mohli vypovedať v tejto právnej veci.


Na základe hore uvedených skutočnosti navrhujem súdu, po zvážení tej skutočnosti, že nemám inú možnosť, iba označiť ďalších svedkov súdu , aby som mohla dokázať nekalé dopredu pripravené konanie žalovaného označím svedkov . Bezpečnosť označených svedkov

5/6
ja nemôžem zabezpečiť, tým všetko zodpovednosť za bezpečnosť označených svedkov bude právne zodpovedný súd Slovenskej republiky.
Dňa 12.02.2008 V Moldave nad Bodvou
Cingešová Zuzana

Reagovať

Cingeľová Zuzana  (18.02.2008 09:51:14)     
Spravodlivosť po slovensky
Cingeľová Zuzana Tehelná 9 045 01 Moldava nad Bodvou 1/6


Okresný súd Košice II 29C/143/04
JUDr. Janka Mičkova


Na Vašu Urgenciu k právnej veci vedenej na Okresnom súde Košice II pod č.k. 29C/143/04
Je moja odpoveď nasledovná:

Trvám na mojich výpovediach, tak ako som vypovedala pred súdom Slovenskej republiky.
Takisto trvám na Odvolaní podané voči Rozsudku z dňa 25.6.2006 v plnom znení.

Lekári, ktorý bez toho, aby som ich ja zbavila mlčanlivosti o mojom údajnom zdravotnom stave, sa dlhodobo vyjadrovali a tejto môj súhlas nepotrebovali. Jedine ja som mala odňaté právo sa niečo dozvedieť ,o mojom údajnom zdravotnom stave ,čo sa prispôsobovalo k potrebám žalovaného dlhodobo.
Na základe listinných dôkazov, ako aj na základe svedeckých výpovedí svedkov pred súdom SR, sa domnievam, že tak konali opakovane.
K môjmu údajnému zdravotnému stavu sa vyjadrovali bez vyšetrenia mojej osoby.

Na základe výpovede svedkov pred súdom, na základe listinných dôkazov založené v spise v danej právnej veci sa domnievam že je preukázané, že o mojom zdravotnom stave lekári konzultovali výlučne so žalovaným .
Bez môjho súhlasu a bez mojej vedomosti.
Moju zdravotnú ambulantnú kartotéku zdravotné zariadenie odmietlo vydať dňa 10.6.2004
.Domnievam sa že dôkaz o tejto skutočnosti je listinným dôkazom preukázané a je súčasťou spisu. Do dnešného dňa moju osobnú ambulantnú kartotéku vlastní Nemocnica Košice Šaca. Táto dokumentácia nie je u ošetrujúcej lekárky v Moldave nad Bodvou, menom MUDr. Erika CSACHOVÁ. Tým nie je vylúčené, že o môj údajný zdravotný stav od r.2001 do dnešného dňa je vykonštruované a nezodpovedá skutočnému zdravotnému stavu do doby zadržania daného dokumentu.
Domnievam sa, že
diagnóza o mojom údajnom zdravotnom stave, bola objednaná žalovaným v nemocnici Košice Šaca 1 súkromná nemocnica a.s. a moja zdravotná dokumentácia o mojom údajnom zdravotnom stave prispôsobená k objednanej diagnóze.

Žiadam súd Slovenskej republiky, aby tento právny stav neignoroval.
Trvám na tom, že ja som mala odňatú možnosť žalovaným preukázať môj objektívny zdravotný stav, čo žalovaný potvrdil svojimi vyjadreniami tak listinnými ako aj svedeckými výpoveďami svedkov pred súdom.

Odmietam ,aby sa o mojom údajnom zdravotnom stave, vyjadrovali opätovne lekári z nemocnice Košice Šaca.


2/6

Po využití všetkých možnosti , ktoré možnosti sú dané na území Slovenskej republiky, a to konkrétne:
1.
Podala som trestné oznámenia organom činným v trestnom konaní Slovenskej republiky
2
.Žiadala som pomoc od Generálnej prokuratúry,
3.
Žiadala som pomoc od sekcie ľudských práv Slovenskej republiky,
4.
Žiadala som pomoc od Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky

o zastavenie násilnosti vyvíjané voči mojej osobe.

Tieto moje žiadosti o POMOC pri pretrvávaní dlhodobého mučenia žalovaným nikto nezastavil z hore uvedených štátnych organov .

Navyše som bola za tieto žiadosti o poskytnutie pomoci trestaná žalovaným.
Dokumenty o pravdivosti mojich tvrdení sú súčasťou spisu. Po využití všetkých zákonom daných možnosti k náprave nedošlo, ba naopak násilnosti sa stupňovali a naďalej som bola držaná v strachu, že žalovaný môže ma aj zavraždiť. Na zastavenie nápravy tohto právneho stavu som využila moju poslednú možnosť na ochranu a to:

Protest“ HLADOVKA“, od dňa 2.6.2004.Domnievala som sa , že ako občan a zamestnanec Slovenskej republiky, ako poslednú možnosť som mala právo využiť zákonom danú možnosť, postaviť sa na odpor za účelom zastaviť násilnosti

Žalovaný neodstránil porušovanie zákonom daných práv zamestnancov, na ktoré som dlhodobo upozorňovala žalovaného aj štátne organy Slovenskej republiky ,ale odstránili mňa a domnievam sa ,že aj svedkov a listinné dôkazy.

Listiny sú súčasťou spisu, ktoré listiny potvrdzujú moje podozrenia.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či som mala právo počas môjho osobného voľna po využití všetkých zákonom daných možnosti o zastavenia násilia protestovať proti porušovaniu zákonom daných práv zamestnancov zamestnávateľom. Ako aj o tom, či žalovaný mal právo podľa zákona Slovenskej republiky dňa 5.6.2004 mňa nepustiť na pracovisko fyzicky a evidovať absencie. Navyše z výpovede svedkov, ktorí vypovedali vo veci samej pred súdom Slovenskej republiky je jasné, že ešte dňa 4. 6. 2004 žalovaný dal zablokovať vstupnú kartu žalobkyni. Tieto skutočnosti boli preukázané pred súdom Slovenskej republiky počas súdnych pojednávaní.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či bolo konanie žalovaného v súlade zo zákony Slovenskej republiky.


3/6
Súd pozná zákon.

V prípade ak súd Slovenskej republiky trvá na svojom právnom názore, že slovenský robotník musí vykonávať prácu v nevytvorených podmienkach, ktoré podmienky sú zákonom dané a po využití všetkých zákonom daných možnosti sa nepodarí tento právny stav napraviť zákonnou formou ,nemá právo proti týmto praktikám sa postavy na odpor, ak súd Slovenskej republiky trvá na tom, že na Slovensku platia zákony, ktoré zákony zakazujú občanovi Slovenskej republiky sa postaviť na odpor a
občan Slovenskej republiky môže byť prenasledovaný, môže sa mu vyhrážať dokonaním nepodareného pokusu o vraždu a musí potichučky počkať, kým ho nezavraždia, ak takéto jednanie je v súlade zo Slovenskými zákonmi , tak nech sudca Slovenskej republiky takýto Rozsudok vynesie v mene Slovenskej republiky.

Sud Slovenskej republiky potvrdil , že som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe.

Neviem nijakým spôsobom vysvetliť, prečo som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe, ktoré dokumenty mi U.S.Steel odmietol vydať, a odôvodňoval tým, že ja som odmietla previať, tak na tieto dokumenty som stratila právo vlastniť.
Opakovane potvrdzujem moju viac krát opakovanú výpoveď, tak písomnú ako aj ústnu pred súdom Slovenskej republiky. Odvolávam sa na listinné dôkazy, ktoré by mali byť súčasťou spisu.
Bola som násilne prevezená zo vstupnej brány 2B stupni areál, pred ordináciu pohotovostnej služby v nemocnici 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca a po tejto dopredu naplánovanej akcii som nebola žiadnym lekárom vyšetrená a nevedela som iba toľko, že spoločnosť U.S.Steel potrebuje, aby lekári potvrdili aj úradnou formou diagnózu o mojom zdravotnom stave, ktorú diagnózu objednal žalovaný od 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca

Napriek tejto skutočnosti, viem preukázať s výpoveďami očitých svedkov, tú skutočnosť
že vyšetrovaná som nebola žiadaným lekárom 1.súkromnej nemocnice Košice –Šaca, po tej skutočnosti, že som odmietla názor lekára, že slovenský robotník je psychický narušený v prípade, ak chce prejsť cez bránu spoločnosti U.S.Steel po tom, čo poukazoval na porušovanie zákonom daných predpisov v tejto spoločnosti.
Vyšetrenie, ktoré vyšetrenie som absolvovala pre moje potreby o tom, či náhodou nemám znížený tlak následkom neprijímania stravy necelých tri dni, som absolvovala nie ako

preventívnu prehliadku, ale ako pre moju potrebu, čo aj bolo vyplatené z môjho osobného účtu zo zdravotnej poisťovne. Tento účet obsahuje aj vyplatené úkony, ktoré som ja neabsolvovala. MUDr Ján Tóth námestník 1. súkromnej nemocnice Košice –Šaca ma nevyšetroval takisto nikdy , napriek tejto skutočnosti konzultoval o mojom zdravotnom stave ako aj predložil žalovanému listinné dôkazy, ktorý listinné dôkazy žalovaný poskytol inšpektorátu práce Košice a polícii Slovenskej republiky opakovane.. Tieto listinné dôkazy boli predložené súdu Slovenskej republiky opakovane. Dňa 29. 11.2003 ma chcel neznámi páchate zavraždiť počas výkonu svojej práce.
4/6
Po tom, čo som podala trestné oznámenie na polícii Slovenskej republiky, som bola opätovne podrobovaná tak fyzickým ,ako aj psychickým útrapám počas výkonu mojej práce v spoločnosti U.S.Steel. V spolupráci zamestnávateľ , inšpektorát práce Košice a 1.súkromná nemocnica tento právny stav do dnešného dňa sa pokúšajú ututlať.

Tento právny stav do dnešného dňa je štátnymi organmi hodnotený tak ,že je v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
.
Na základe Rozsudku súdu Slovenskej republiky, spoločnosť U.S.Steel mál právo rozviazať pracovný pomer za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z toho dôvodu, že ma nepustil fyzicky cez bránu spoločnosti . Žalovaný preukázal súdu SR skutočnosť, že vedel o tejto skutočnosti, že do spoločnosti ma fyzicky nepustí už dňa 4.6.2004,že vedel kde sa zdržujem a mňa o svojom rozhodnutí z dňa 4.6.2004 nepustiť ma do spoločnosti dňa 5.6.2004 neinformoval. Neoznámil mi, že v prípade ak sa rozhodnem prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel dňa 5.6.2004, bude vyžadovať niečo, čím podmieňuje možnosť prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel .Dňa 5. 6. 2004 ma do spoločnosti U.S.Steel fyzicky nepustil a moju neprítomnosť v spoločnosti U.S.Steel evidoval ako závažné porušovanie pracovného poriadku.

O tom, že som bola vedomá následkov takéhoto konania, preukazoval dokumentom podpísaným z dňa 08. 01. 2004, keď som fyzicky nebola v spoločnosti U.S.Steel
To znamená, že som tento dokument dňa 08.01.2004 nemohla podpísať. Navyše ma spoločnosť trestal za tu skutočnosť, že som prezradila utajené skutočnosti spoločnosti U.S.Steel polícii Slovenskej republiky, tým že so vyniesla zo spoločnosti prezenčné listiny, o školeniach, ktoré školenia sa neuskutočnili a som bola povinná podpísať prezenčne listiny o tom že som bola prítomna na školení bez školenia. Dňa 5.5.2004 ma potrestal a to tak, že mi odobral financie , na ktoré som mala právo zo zákona. U týchto skutočnostiach som takisto podala trestné oznámenie a štátnym orgánom je hodnotené tak, že takéto jednanie je v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky.

Dňa 11. 01. 2006 bolo podané trestné oznámenie o tej skutočnosti, že je podozrenie z korupčného správania sa v tejto právnej veci. Dňa 12. 01. 2006 p. Švab Július pred svedkami odovzdal dokument o tej skutočnosti, že je ochotný svedčiť v tejto právnej veci. P. Švab Július zomrel násilnou smrťou dňa 12. 01. 2006 za podivných okolnosti. Svedkyňa, ktorá podpísala ako svedok , že je prítomná ako odovzdáva daný dokument nebohý p. Švab Július žalobkyni, mala odstránené dňa 29. 12. 2006 maternicu a 20-25 cm čreva v nemocnici 1 súkromná nemocnica Košice Šaca po tom, ako jej bol predložený dokument z dňa 12. 01. 2006 čo podpísala ako svedok tejto skutočnosti,


Svedkovia , ktorých označím aby boli vypočutý týmto súdom sa stanú občanmi Slovenskej republiky , ktorý nie sú nijakým spôsobom chránení v tejto právnej veci. Domnievam sa, že svedkovia pred tou skutočnosťou , že budú vypovedať, budú ovplyvňovaný násilnosťami alebo zomrú násilnou smrťou pred tým, ako by mohli vypovedať v tejto právnej veci.


Na základe hore uvedených skutočnosti navrhujem súdu, po zvážení tej skutočnosti, že nemám inú možnosť, iba označiť ďalších svedkov súdu , aby som mohla dokázať nekalé dopredu pripravené konanie žalovaného označím svedkov . Bezpečnosť označených svedkov

5/6
ja nemôžem zabezpečiť, tým všetko zodpovednosť za bezpečnosť označených svedkov bude právne zodpovedný súd Slovenskej republiky.
Dňa 12.02.2008 v Moldave nad Bodvou
Cingeľová Zuzana


Reagovať

kamarat  (26.05.2009 20:15:02)     

Cingeľova Zuzana je žena, akú ženu ešte svet nepoznal. Správne to pochopil pán, ktorý tento článok napísal. Od žeriavničky by sa mali učiť diplomovaný ľudia. Ako sa zachovať, ako si chrániť česť a hrdosť .Ako zostať človekom, keď aj ide o život.Cingeľová je hrdinkou .

Reagovať

JUII  (16.02.2010 22:07:19)     
Nebohy Zdenek Cejka
oznamujem, že naš spolupracovník zomrel dňa 14.12.2009.Nedozil sa spravodlivosti. Nepustili ho k lekarovi. No to nikoho nezaujimal. Bol iba robotník.
Nech je mu aspoň teraz zem ľahka. ol dobrým a čestným pracovníkom USS. Spominajme naňho s uctou. Stal sa obeťou v boji za spravodlivosť

Reagovať

 (07.10.2010 17:28:23)     

fdfdesd

Reagovať

 (20.09.2020 02:52:48)     

online slots [url=http://onlinecasinouse.com/# ]online casino real money [/url] online casino <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">casino online </a> play slots online

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.