hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

14. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuKto podporuje uzbeckého kata

Craig Murray

Telá stoviek demonštrantov za demokraciu v Uzbekistane ešte ani poriadne nevychladli, a Biely dom už hľadá spôsoby, ako znížiť ich dôležitosť. Hovorca Bieleho domu Scott McClellan uviedol, že medzi zastrelenými v meste Andižan boli „islamskí teroristi“, stavajúci sa na ozbrojený odpor. Ako tvrdí McClellan, mali sa pokúšať dosiahnuť demokratickú vládu „pokojnými prostriedkami, nie prostredníctvom násilia“.

(18. 05. 2005)Linka na dnesZNet

Americké „spoločenstvo ľudí usilujúcich sa o spoločenskú zmenu". Sesterská stránka ZMagazine - obe spoluzakladal ekonomický teoretik a politický aktivista Michael Albert. Obrovské zhromaždisko najrôznejšieho alternatívneho materiálu - zvlášť silnými stránkami sú zahraničná politika USA a alternatívna ekonomická vízia. ZNet spolupracuje s veľkým množstvom významných osobností svetovej „alternatívnej scény", od Rusa Borisa Kagarlického cez Američana Noama Chomského až po Indku Arundhati Royovú. Ak by ste zo všetkých zahraničných stránok mali kliknúť len na jednu-jedinú linku, mal by to byť ZNet.Aktuality CEPA


Priatelia Zeme-CEPA

vydané 13. 05. 2004 • prečítané 11082x
formát na tlačSpravodaj Priateľov Zeme/Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) o prebiehajúcich projektoch a aktivitách.


Medzinárodné finančné inštitúcie

Svetová banka

CEPA sa aktívne pripravovala na nadchádzajúce konzultácie Svetovej banky s predstaviteľmi občianskej verejnosti o aktualizácii dokumentu „Stratégia pomoci Svetovej banky pre Slovensko“ (Country Assistance Strategy, CAS) pre roky 2004-06. S cieľom objasniť verejnosti podstatu a význam CAS a súvisiacich konzultácií, pripravili sme informačný materiál „10 otázok a odpovedí o CAS“, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila aj samotná Svetová banka. Publikovali sme tiež dva články vyzývajúce MVO k účasti na konzultáciách, ktoré zverejnil internetový portál pre MVO www.changenet.sk. Podarilo sa nám zabezpečiť, že konzultácie Banky s verejnosťou boli otvorené všetkým subjektom, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa ich. Okrem Bratislavy (2. 4. 2004) sa konzultácie uskutočnili aj v Košiciach (23. 3. 2004) a v Banskej Bystrici (30. 3. 2004). Všetky potrebné informácie ako aj on-line registrácia organizácií na jednotlivé stretnutia boli zverejnené na stránke Svetovej banky pre Slovensko www.worldbank.sk.

Európska investičná banka (EIB)

CEPA pripravila stručný dokument o právnych nedostatkoch, environmentálnych problémoch a požiadavkách občanov dotknutých plánovaným projektom modernizácie a zvyšovania výroby v papierňach a celulózkach SCP Neusiedler Ružomberok. Dokument (v angličtine) sme osobne odovzdali šéfovi príslušného oddelenia na Riaditeľstve Európskej komisie pre životné prostredie (DG Enlargement), ktoré je v rámci EK zodpovedné za environmentálne posúdenie všetkých projektov požadujúcich úver od EIB. EIB uprostred roka 2003 schválila žiadosť SCP Neusiedler o úver vo výške 64 miliónov EUR na daný projekt. Realizácia projektu však bola kvôli zisteným právnym nedostatkom pri povoľovacích konaniach pozastavená až do vynesenia rozsudkov v sporoch, ktoré dotknutí obyvatelia vedú voči SCP Neusiedler.

CEPA aj naďalej pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je zverejnenie úverovej zmluvy medzi EIB a Železnicami SR z roku 1999. CEPA vyhrala prvý súdny spor so Železnicami SR, v ktorom napadla zamietnutie žiadosti o sprístupnenie úverovej zmluvy. Železnice SR sa tak budú musieť našou žiadosťou opätovne zaoberať. Podľa našich informácií totiž táto úverová zmluva obsahuje viacero podmienok, ktorými EIB podmienila poskytnutie úveru. Medzi podmienkami nechýba napríklad požiadavka na rušenie osobnej prepravy na regionálnych tratiach, masívne prepúšťanie zamestnancov železníc a iné opatrenia, ktorých realizácia už vyústila do vážnych spoločenských problémov.

CEPA pripravuje preklad šiestich informačných hárkov o EIB (EIB Fact sheets), ktoré prednedávnom vydali Priatelia Zeme spolu s CEE Bankwatch Network. Pripravujeme aj publikáciu o vstupe Slovenska ako akcionára do EIB, ktorá bude určená najmä vysokoškolským študentom ekonómie a financií.

Pozorne sledujeme proces hodnotenia výročnej správy EIB za rok 2002 vo výbore Európskeho parlamentu pre ekonomické a menové záležitosti (EMAC). CEPA o tejto záležitosti informovala tlačovou správou.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)

CEPA aj naďalej sleduje prípravy na využitie prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (Bohunice International Decommissioning Support Fund – BIDSF), ktorý EBRD spravuje. Máme výhrady k negatívnemu postoju Ministerstva hospodárstva SR k návrhu EBRD (ktorý MVO podporujú), aby sa v pripravovanej štúdii posudzujúcej najefektívnejšie možnosti výroby elektriny po odstavení JE V1 z prevádzky (tzv. Least-cost study) ako jeden z alternatívnych zdrojov posudzovali aj projekty na využitie obnoviteľných zdrojov energie, a taktiež aby sa ako „nepriame opatrenia“ v štúdii zvážili aj projekty zvyšovania úspor energie a energetickej efektívnosti. V tejto súvislosti sme iniciovali stretnutie s predstaviteľmi EK, ktorí majú hlavné slovo pri prijímaniach rozhodnutí o použití prostriedkov BIDSF. O stretnutí sme verejnosť informovali tlačovou správou (v skrátenej podobe ju uverejnil aj denník SME).

Okrem pokračovania uvedených aktivít nás v máji čaká pravidelné polročné pracovné stretnutie CEE Bankwatch Network.

Projekt koordinuje Peter Mihók, bližšie informácie: mihok@changenet.sk

Fondy EÚ

V mene nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje CEPA, sme rokovali s ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom. Informovali sme ho o nedostatkoch a slabinách mechanizmov rozhodovania o fondoch EÚ a načrtli sme podnety na zabezpečenie jeho ochrany pred netransparentnosťou, konfliktom záujmov a korupciou. Absolvovali sme tiež stretnutie na Odbore boja proti korupcii pri Úrade vlády SR, kde sme predstavili naše návrhy na zlepšenie kvality rozhodovania. Výsledkom je záujem rezortu spravodlivosti o analýzu existujúcich právnych nástrojov, ktoré upravujú rozhodovanie o fondoch EÚ.

Zástupca CEPA sa zúčastnil marcového zasadnutia Prípravného výboru pre štrukturálne fondy, kde podal podnet na rozšírenie okruhu prijímateľov pomoci z fondov EÚ o rôzne druhy MVO. Zároveň sme skoordinovali postup zástupcov MVO v oficiálnych monitorovacích výborov v tejto otázke.

Koncom februára sa dvaja zástupcovia CEPA zúčastnili seminára EU Funds Today and Tommorrow v Bruseli organizovanom asociáciami Friends of the Earth Europe a CEE Bankwatch Network, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Spolu s českými, poľskými a maďarskými partnermi sme tam prezentovali štúdiu o transparentnosti a uplatňovaní princípu partnerstva počas programovania fondov EÚ na obdobie 2004-2006. Výstupom seminára bol návrh spoločného stanoviska európskych MVO k budúcnosti štrukturálnych fondov EÚ. Stanovisko reaguje na 3. Kohéznu správu EK, ktorá navrhuje závažné zmeny v správe a zameraní fondov EÚ v budúcom programovacom období (2007-2013). Stanovisko sa bude ešte pripomienkovať tak, aby mohlo byť zverejnené ku dňu rozšírenia EÚ.

V Bruseli sme okrem toho absolvovali viacero pracovných stretnutí (napr. strategické stretnutie pracovnej skupiny Bankwatch pre fondy EÚ, koordinačnú poradu Priateľov Zeme, workshop o využívaní fondov na udržateľné regionálne projekty, interné stretnutie SF tímu, atď.). Okrem toho sme konzultovali postup slovenských úradov vo veci prípravy projektov spaľovní nebezpečných odpadov pre Kohézny fond na DG Regio a DG Environment. O stretnutí sme informovali aj vedenie odboru pre Kohézny fond na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Existuje totiž viacero vážnych indícií o tom, že Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje projekty veľkokapacitných spaľovní na základe výrazne nadhodnotených údajov o množstve nebezpečných odpadov a bez toho, aby existovala národná stratégia nakladania s nebezpečným odpadom.

Počas uplynulých dvoch mesiacoch sme publikovali niekoľko článkov o fondoch EÚ (napr. v Obecných novinách), priebežne sme aktualizovali špecializovanú internetovú stránku (www.eufondy.org) a poskytovali konzultácie o možnostiach využívania eurofondov. Pokračujeme v organizovaní skupiny aktívnych občanov so záujmom o rozvoj mikroregiónu Severné Podpoľanie a hľadanie možností jeho financovania. Výsledkom dvoch stretnutí v obciach Hrochoť a Poniky bola dohoda o zorganizovaní úvodného tréningu o možnostiach vidieckych obcí využívať fondy EÚ.

Projekt koordinuje Juraj Zamkovský, bližšie informácie: zamkovsky@changenet.sk

Priame zahraničné investície

Kauza utajovanej zmluvy medzi štátom, mestom Trnava a firmou PSA Peugeot - Citroën pokračovala ďalej. Po tom, čo ministerstvo hospodárstva znovu odmietlo zmluvu sprístupniť, podala CEPA 4.3. 2004 opätovnú žalobu proti ministerstvu na Najvyšší súd SR (pozri tlačovú správu na http://www.cepa.sk/ekon/show.stm?x=83444) a čakáme na vytýčenie termínu pojednávania. Naše presvedčenie, že verejnosť má zákonné právo kontrolovať obsah zmlúv, ktoré štát a obce uzatvárajú so súkromnými firmami, sa nezmenilo. Očakávame, že súd nariadi ministerstvu hospodárstva zmluvu zverejniť. V prípade, že prevládnu politické tlaky a súd rozhodne v neprospech zverejnenia zmluvy, sme pripravení obrátiť sa na Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Právnu pomoc na tomto prípade nám poskytlo občianske združenie Občan a Demokracia, najmä Zuzana Dlugošová a Peter Wilfling, ktorým aj touto cestou vyjadrujeme našu vďaku.

Po tom, ako médiá s veľkou pompou oznámili "víťazstvo Slovenska v súboji o investíciu Hyundai / KIA," sme sa začali zaujímať aj o zmluvu s touto korporáciou. Aj tu, podobne ako pri investícii PSA, sa štát a mesto (v tomto prípade Žilina) zaviazali lámať rekordy v rýchlosti vydávania rôznych povolení a zabezpečiť tejto nadnárodnej spoločnosti rôzne zvýhodnenia - od priamych finančných dotácií, cez vybudovanie a odovzdanie infraštruktúry a urýchlenú dostavbu diaľnice až po účelovú úpravu školských osnov a výukových plánov. Minister hospodárstva Pavol Rusko sa poponáhľal označiť túto súkromnú stavbu za investíciu vo verejnom záujme a verejne znevažuje snahy ľudí, ktorí sa domáhajú spravodlivej kompenzácie za svoje pozemky, ktoré majú byť použité pre výstavbu automobilky. Napriek jeho slovám o tom, že všetky informácie týkajúce sa nakladania s majetkom štátu budú zverejnené, nám ministerstvo odmietlo sprístupniť text zmluvy s KIA a Hyundai. Namiesto toho minister systematicky prezentuje pred verejnosťou a médiami tieto zmluvy ako veľmi výhodné pre štát. Odhliadnuc od toho, že nezverejnením informácií o všetkých záväzkoch a právach štátu minister iba podporuje úvahy o možnej korupcii, je takýto postup nezákonný. Preto sa aj týmto prípadom budeme zaoberať a o jeho vývoji vás budeme informovať.

Projekt koordinuje Roman Havlíček, bližšie informácie: havlicek@changenet.sk

Reforma vodárenstva

V predpokladanom termíne (február 2004) sa nám nepodarilo zverejniť štúdiu o privatizácii vodární v okrese Trenčín. V tejto chvíli pracujeme na jazykových úpravách, pripravujeme text brožúry do tlače a jej vydanie predpokladáme na prelome apríla a mája 2004. Dovtedy môžeme záujemcom zaslať aspoň e-mailom predbežnú verziu tejto štúdie v anglickom jazyku (v prípade záujmu kontaktujte koordinátora).

Aj pri práci na tejto štúdii sme narazili na neochotu štátnych orgánov, v tomto prípade ministerstva životného prostredia, zverejňovať informácie o nakladaní s verejným majetkom. Požiadali sme ministerstvo, aby nám sprístupnilo prevádzkovú zmluvu medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami (TVK) a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou (TVS). TVK je majiteľom vodárenskej infraštruktúry a jej akcionármi sú samosprávy v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. TVS je prevádzkovateľom vodárenských služieb v týchto dvoch okresoch, jej väčšinovým vlastníkom je nadnárodná korporácia Suez so sídlom vo Francúzsku, zvyšok akcií je majetkom bývalých manažérov štátneho podniku vodární a kanalizácií. Prevádzková zmluva bola uzavretá tak, že jej podmienky boli nevýhodné pre samosprávnu spoločnosť TVK a mali negatívny dopad aj na spotrebiteľov. Na intervenciu Európskej komisie v súvislosti s grantom z fondu ISPA pre TVK na vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd bola zmluva zmenená. Keďže pokusy získať zmluvu od mesta Trenčín aj od TVK zlyhali, obrátili sme sa na Ministerstvo životného prostredia, ktoré na Slovensku zodpovedá za využívanie fondu ISPA v oblasti environmentálnych projektov. Ministerstvo odmietlo zverejniť pôvodnú aj novú zmluvu. Preto sme v januári 2004 podali žalobu - na jej príprave pracovali opäť právnici Zuzana Dlugošová a Peter Wilfling z organizácie Občan a Demokracia. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Projekt koordinuje Roman Havlíček, bližšie informácie: havlicek@changenet.sk

Poľnohospodárstvo a integrácia SR do EÚ

Začiatkom marca sa nám podarilo uzavrieť internú diskusiu CEPA o hlavných princípoch poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka. Plné znenie našich pozičných dokumentov už onedlho nájdete na našej novej stránke (http://www.cepa.sk/ekon/eupolno.stm).

Zhodli sme sa na základných princípoch trvaloudržateľného poľnohospodárstva: (1) princíp sebestačnosti, podľa ktorého štruktúra poľnohospodárskej výroby by sa mala odvíjať predovšetkým od domácich potrieb, nie od možností uplatniť sa na zahraničných trhoch; (2) princíp primeranej polyfunkčnosti, podľa ktorého pôdohospodárstvo predstavuje komplex hospodárskych činností v krajine s množstvom výstupov - od potravín, produktov, služieb, zdrojov energie, pracovných príležitostí, atď; a (3) princíp zachovania a zvyšovania kvality, podľa ktorého spoločná poľnohospodárska politika EÚ umožňuje členským štátom klásť dôraz na kvalitu a rôznorodosť potravín a poľnohospodárstva v lokálnych ekonomikách.

Podobne sme definovali aj tri základné princípy trvaloudržateľného rozvoja vidieka: (1) princíp funkčnosti, podľa ktorého podmienkou funkčnosti vidieka s potenciálom k trvaloudržateľnému rozvoju je kvalitný sociálny kapitál, rozumná miera hospodárskej sebestačnosti vrátane služieb a primeraná úroveň sociálnej a technickej infraštruktúry; (2) princíp stability, podľa ktorého hospodárske aktivity na vidieku by mali dôsledne zohľadňovať lokálne prírodné podmienky, spoločenské prostredie a tradície; a (3) princíp lokalizácie, podľa ktorého rozvoji vidieka vychádza z efektívneho využívania miestneho surovinového, energetického a sociálneho potenciálu, a to predovšetkým v prospech uspokojovania miestnych potrieb.

V marci sa zástupca CEPA zúčastnil diskusie MVO v Bruseli na tému „Manažment území s vysokou prírodnou hodnotou“ (http://www.efncp.org), kde bola zdôraznená reálna hrozba opúšťania a následného pustnutia vidieckych území. Okrem toho absolvoval konferenciu organizovanej DG–Agri v Sofii na tému „Poľnohospodárstvo a rozširovanie EU“, kde bola predstavená reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy - CAP) s dôsledkami pre prístupové krajiny – viac o konferencii nájdete na stránke: http://europa.eu.int/comm/agriculture/ices2004

Projekt koordinuje Daniel Lešinský, bližšie informácie: lesinsky@pobox.sk

Udržateľné alternatívy

Od januára sa uskutočnili 3 stretnutia projektovej skupiny v obciach Hrochoť, Poniky a Riečka, ktorých cieľom bolo pripraviť pôdu pre inštitucionalizáciu projektu Využívanie biomasy na vykurovanie obecných budov v okolí Banskej Bystrice. Na stretnutiach sme prezentovali rôzne možnosti financovania projektu a detailnejšie bola prediskutovaná príprava paliva na úrovni zúčastnených obcí.

Absolvovali sme niekoľko rokovaní s potenciálnymi komerčnými partnermi a štátnymi inštitúciami, ktoré by mohli projekt podporiť. VVUPS – Nova, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o. ukončil tepelno-technickú štúdiu v objektoch obcí Poniky, Hrochoť a Ľubietová a výsledky boli odovzdané starostom obcí.

Projekt bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii Biomass Forum 2004 a tiež na stretnutí Európskej rady pre obnoviteľné zdroje energie (CEEC) v Bratislave. Popri reportáži v Deutsche Welle priniesli v prvom štrvťroku informácie o najnovšom vývoji projektu aj Regionálny denník STV, časopis Les, Hospodárske noviny a miestne spravodaje v obciach Králiky a Tajov.

Projekt koordinuje Michal Zibrin, bližšie informácie: ilias@stonline.sk

Vaše komentáre:

 (20.09.2020 02:31:59)     

slot games http://onlinecasinouse.com/# - play online casino real casino slots <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">play slots online </a> online casino games

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.