hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

14. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívu„Zaslúžime“ si dôchodkovú reformu?

Ivan Lesay

Jednou zo zásadných čŕt dôchodkového systému po tzv. reforme má byť jeho „zásluhovosť“. Podľa Koncepcie reformy dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike má byť prispievanie do nového dôchodkového systému založené na princípe zásluhovosti v priebežnom systéme (tzv. I. pilier), najmä však v systéme starobného dôchodkového sporenia (tzv. II. pilier). Výška dávok má odzrkadľovať výšku zaplatených príspevkov. Striktným uplatnením princípu zásluhovosti sa má oslabiť motivácia k vyhýbaniu sa platenia poistného. Systém pred reformou sa podľa autorov reformy vyznačoval vysokou mierou solidarity a tomu zodpovedajúcou nízkou zásluhovosťou.

(20. 05. 2005)Linka na dnesPat Devine

Pat Devine prednáša ekonómiu na Manchesterskej univerzite. Vytvoril vlastný model nekapitalistickej a zároveň nesovietskej ekonomiky, opísaný v knihe Democracy and Economic Planning (Demokracia a ekonomické plánovanie). Vo všeobecnosti sa zaoberá kritikou teórií „trhového socializmu", participatívnymi modelmi rozhodovania, snahou spojiť „zelenú" a „červenú" politickú ekonómiu a teóriou podnikania.Čo sa to stalo so slovenskou ľavicou?


Joseph Grim Feinberg

vydané 15. 08. 2003 • prečítané 12179x
formát na tlač/hr!/ Tento príspevok bol pôvodne napísaný pre západného čitateľa a preto sa podrobnejšie venuje aj niektorým nám dobre známym reáliám. Napriek tomu, že bol v pôvodnom anglickom znení zverejnený už pred nejakým časom, zostáva - žiaľ - stále hlboko aktuálny. /hr!/ Keď sa v septembri minulého roka objavili výsledky parlamentných volieb, bolo jasné, že na Slovensku bude po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny vládnuť nekompromisne pravicová vláda. Ba čo viac, päťpercentný prah na vstup do parlamentu prekročila iba jediná strana otvorene sa hlásiaca k ľavici – KSS so ziskom 6,3 percenta. Západní investori a budovatelia impéria sa potešene usmiali. (Žeby skákali od radosti sa však povedať nedá. Nad krajinou, ktorú si v zahraničí až pričasto pletú s inými, sa zase nemožno až tak veľmi vzrušovať.) Na druhej strane, vzdelaní a západne orientovaní Slováci si poriadne zhlboka vydýchli. Po desaťročí mierne protizápadného populizmu a štyroch rokoch ťažkopádnej koalície neoliberálov a sociálnych demokratov sa zdalo, že krajina konečne nastúpi svoju dlho očakávanú cestu k trhovej ekonomike, európskej integrácii a členstvu v NATO. Väčšina obyvateľstva však netušila, čo má od novej vlády očakávať.


Posun krajiny doprava, ktorý vláda vydáva za mandát na radikálne reformy, bol z väčšej časti zrakovým klamom. Až do volebného víkendu viedli vo výskumoch verejnej mienky dve centristicko-populistické strany a väčšina analytikov očakávala, že prozápadnejšia z týchto dvoch strán, Smer Roberta Fica, bude súčasťou novej vlády. Mohutná mediálna kampaň, ktorá vyvrcholila v posledných hodinách pred voľbami, umožnila pravici tesné víťazstvo, pri zisku iba 42% hlasov. Po prerozdelení hlasov strán, ktoré sa do parlamentu nedostali, získala koalícia pozostávajúca z konzervatívneho Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), neoliberálnej Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), Aliancie nového občana (ANO) mediálneho magnáta Pavla Ruska a k pravici sa kloniacej Strane maďarskej koalície (SMK) 78 zo 150 parlamentných kresiel. Máločo nasvedčuje, že by sa masy, ktorí Západ nejako výrazne nemilujú, ba nemajú ani jasnú predstavu o skutočnej podobe kapitalizmu, ozlomkrky hnali do tábora neoliberálov. A odkedy sa začali prejavovať účinky vládnych reforiem – rušenie zdravotníckeho systému, škrty v zákonníku práce, demontáž sietí verejnej dopravy, zvyšovanie dane z pridanej hodnoty a zároveň daňové výhody pre bohatých, a zvýšenie celkových nákladov na živobytie – zatiaľ čo mzdy stagnujú a nezamestnanosť sa drží okolo hranice 20%, začala narastať aj nespokojnosť. No keď sa začiatkom decembra uskutočnili komunálne voľby, ľavica si volebne veľmi nepolepšila a máločo nasvedčuje tomu, že by sa obyvateľstvo všeobecne obracalo jej smerom. Ako je to možné?

Populizmus. Najočividnejšou brzdou rastu ľavice je rozmach strán, ktoré si síce privlastňujú ľavicový slovník, ale nie ľavicové činy. Okolo 50% voličov dalo hlas stranám, ktoré hovorili o zachovaní sociálnych programov, o podpore chudobných proti novozbohatlíkom, zdôrazňovali zvrchovanosť Slovenska a stavali sa proti prílišnému vplyvu Západu. Bolo to však pritom Mečiarovo HZDS, pod ktorého vedením sa uskutočnila obrovská, korupciou prežratá privatizácia slovenskej ekonomiky, zatiaľ čo oportunista Robert Fico zo Smeru opakovane popieral, že by jeho strana bola ľavicová. Obe tieto strany získali spolu 33% hlasov, zatiaľ čo strany ľavice dokopy iba asi 11%. Ľavicovým stranám sa nepodarilo získať si tú výraznú skupinu obyvateľstva, ktorá by za ne pravdepodobne hlasovala, ak by neexistovali populisti. Ľavica však nemá žiadneho charizmatického vodcu a zdá sa, že nedokáže preniesť ťažisko politiky zo slovnej roviny, kde excelujú populisti, do roviny praktických činov. A čo je možno najhoršie, umiernená ľavica sa zrejme nechala oklamať propagandou pravice, podľa ktorej bolo hlavným účelom kampane zabrániť Mečiarovmu návratu k moci, aby mohla krajina vstúpiť do NATO a EÚ. Proeurópski voliči tak nemali nijaký dôvod rozlišovať medzi umiernenou ľavicou a pravicou. Chudobní pritom zároveň nemali dôvod dať ľavici prednosť pred populistami.

Rozdrobenosť. Druhý očividný problém ľavice nie je ničím nezvyčajným, ale ochromuje ju ako vždy a všade. Potom, čo v roku 1998 dosiahla Strana demokratickej ľavice (SDĽ) 15% hlasov, vstúpila do koaličnej vlády a zabránila tak novému nástupu Vladimíra Mečiara, sa jej organizácia postupne úplne rozpadla. Najprv odišiel relatívne neznámy poslanec Robert Fico, ktorý založil Smer, a potom sa strana v dôsledku nezhôd vo vedení rozdelila na dve. Sformovala sa Sociálnodemokratická alternatíva (SDA), ktorá sa obracala najmä na mládež a intelektuálov, zatiaľ čo pozostatok SDĽ sa naďalej snažil viac oslovovať nezamestnaných, mestský proletariát, dôchodcov a vidiecku chudobu. Keď prieskumy verejnej mienky ukázali, že ani jedna z týchto dvoch strán sa do parlamentu zrejme nedostane, väčšina voličov sa o ne prestala zaujímať. Potenciálni stúpenci SDA, poväčšine západne orientovaní, volili proeurópsku pravicu, zatiaľ čo SDĽ obrali o prívržencov populisti, či komunisti starého razenia.

Poškvrna a nedostatok odlišnosti. Človek by možno chcel pripísať úpadok ľavice poškvrneniu, ktorú spôsobili roky údajne ľavicového panstva. Ľavičiarstvo má však podľa všetkého zlú povesť oveľa viac u mestských intelektuálov než u väčšiny obyvateľstva, ktoré spomína na dni „socializmu“ s čoraz väčšou nostalgiou. Spomínaná poškvrna má na ľavicu možno najdôležitejší dopad v tom, že samotní jej vodcovia sa boja – oveľa viac, než ich potenciálni voliči – že by mohli vyznieť príliš radikálne a stali by sa tak neprijateľnými v očiach svojich priateľov zo vzdelanej mestskej elity. Výsledkom je, že s výnimkou komunistickej strany sa ľavica neveľmi snažila odlíšiť sa od pravice. A hoci SDĽ strávila väčšinu času vo vláde tým, že marila plány kresťanských demokratov, fakt, že sa na tejto vláde vôbec podieľala, voličov pravdepodobne zmiatol. Zároveň to pravici umožnilo viniť ju zo všetkých neúspechov.

Staroba. Komunistická strana si ako po posledných voľbách najúspešnejšia ľavicová strana zasluhuje určitú pozornosť. Nanešťastie, jej najcennejšia devíza je zároveň aj jej najväčším problémom. Kľúčom k momentálnemu krátkodobému úspechu komunistov sa zdá byť podpora medzi staršími ročníkmi – čo je zároveň zárukou dlhodobého úpadku strany. Jednoducho povedané: v priebehu niekoľkých desaťročí vymrie takmer celá dnešná voličská báza KSS. Strana sa neveľmi snažila prilákať mladých voličov a sotvačo naznačuje, že by dnešní voliči v strednom veku vnímali svet rovnakou optikou, ako ich rodičia. Nemožno sa na nich spoliehať, keď strana príde o hlasy svojich súčasných stúpencov.

Staršia populácia, zvlášť na dedinách a v malých mestách, má relatívne malý záujem na potenciálnych prínosoch európskej integrácie a ekonomickej liberalizácie. Má dobré dôvody starať sa oveľa viac o dôchodky a náklady na prosté živobytie, než o nové možnosti kariéry a cestovanie na Západ. Staršie ročníky sa na časy „socializmu“ dívajú zväčša ako na obdobie, keď ľudia boli skromní, tovar lacný, práca ľahká a pracovných miest, dovoleniek a sociálneho zabezpečenia bolo nadostač. Niekedy možno nebolo toľko peňazí, ale na druhej strane neboli až také dôležité a ani chamtivosti nebolo toľko. Komunistická strana získala mnoho hlasov tým, že sa stotožnila s bývalým režimom – jej kampaň sa niesla v duchu hesla „Voľte tých, za ktorých vám bolo lepšie.“ Žiadna iná strana nepredstavovala plnokrvnú alternatívu k súčasnému stavu vecí.

V čase, keď sa vo väčšine západného sveta ľavičiari v praxi, ak už nie v teórii usilujú získať pre svoju vec tolerantné mestské stredné vrstvy, mohla by si slovenská ľavica potenciálne získať podporu skupiny obyvateľstva, ktorú väčšina západných ľavičiarov považuje mimo svoj dosah. Ak by sa slovenským ľavičiarom podarilo spojiť ľavicové cítenie starších s novým revolučným hnutím mládeže, mohli by sa ocitnúť v naozaj dobrej pozícii. Starší stúpenci socializmu však nie sú revoluční a väčšina mladých a nespokojných vlastne tiež nie. Keby občania jednoducho dostali na výber medzi demokratickým socializmom a liberálnym kapitalizmom, je možné, že približne polovica krajiny by si zvolila to prvé. V prieskume verejnej mienky spred niekoľkých rokov bolo 25% opýtaných „za“ socializmus, zatiaľ čo 41% bolo proti. Pritom iba 17% si myslelo, že privatizácia priniesla viac osohu ako škody, zatiaľ čo 23% si myslelo opak, a 54% bolo nespokojných s politickým systémom vytvoreným po Nežnej revolúcii. Civilizovaný svet však tlačí krajinu doprava a takmer každý vzdelaný človek na Slovensku si myslí, že či už sa nám to páči alebo nie, kapitalizmus tu je a bude. Vzhľadom nato by bol máloktorý z týchto „tichých ľavičiarov“ ochotný pustiť sa do nejakého hrdinského zápasu.

Je zrejmé, že vodcovia ľavice by túto situáciu mohli zmeniť, ak by sa odvážili hovoriť za ľudí, proti útlaku zo strany bohatých a zo strany Západu, ak by sa nebáli otvorene povedať, za čím stoja a proti čomu, a predovšetkým, ak by začali formovať organizácie (nielen v podobe politických strán), ktoré by neboli ani hanblivo reformistické, ani ako komunistická strana bez hanby „byrokratistické“ – ak by namiesto toho vyzývali, aby kultúru, spoločnosť i ekonomiku prevzali do svojej správy ľudia. Všetky podmienky na odpor a zmenu, čo aj nie dokonalé, už existujú

Jedna poznámka na záver: prečo by mali zahraniční ľavičiari sledovať krajinu, kde sa na prvý pohľad vlastne nedeje nič zaujímavé? Čiastočnou odpoveďou je, že majú možnosť prispieť k zmene tejto situácie. Či už je to dobre alebo zle, názory zo sveta a zo Západu majú na Slovensku veľký dopad, a ak by do miestnej tlače prenikol čo len pramienok zahraničných ľavicových názorov, mohlo by to výrazne zapôsobiť. Poskytlo by to predovšetkým iný zdroj argumentov, než sú propagandistické plagáty minulého režimu a napomohlo v boji proti názoru, že „komunista“ je synonymom „skorumpovaného byrokrata“. Rovnako dôležité je však aj to, že ľavičiari sveta by sa z nového pohľadu na Východnú Európu, ktorú od tzv. pádu komunizmu poväčšine ignorovali, mohli niečo naučiť. Na jednej strane je črtajúca sa trhová ekonomika odstrašujúcim príkladom toho najnenažranejšieho kapitalizmu. Zároveň by sme sa mohli učiť i z neúspechu slovenskej ľavice a na druhej strane z jej výhod. Zatiaľ čo budeme vyzývať slovenských aktivistov, aby vybudovali nové hnutie medzi vzdelanou mládežou, mohli by sme zároveň vyzvať západných aktivistov, aby sústredili väčšie úsilie na starších, konzervatívnych a chudobných, ktorí nakoniec majú možno viac dôvodov podporovať našu vec, než ktokoľvek iný.Joseph Grim Feinberg pracuje na doktoráte z antropológie na University of Chicago. Ako držiteľ amerického Fullbrightovho štipendia strávil rok na východnom Slovensku, kde študoval dejiny rusínsko-ukrajinskej národnosti.

Vaše komentáre:

kronika  (19.01.2005 10:30:29)     
Čo na to povedať
Trefné a inšpirujúce.Bohužial,Slovensko je v situácii,keď vieť novú reformnú lavicu môže len človek finannčne a materialne zabezpečený.Inak ho zničia denne existenčné starosti.A ak bude bohatý,zas mu nebude veriť chudobná slovač.
Jedine ak by skutočne západné lavicové hnutia venovali väčšiu pozornosť východu europy a Slovensku zvlášť.Začne nová era samizdatov a proti neoliberálneho odboja????...To je otázka

Reagovať

Občan SR  (23.11.2005 13:38:54)     
Iný pohľad na neúspech ľavice v SR
Na tému prepadu slovenskej ľavice sa už popísalo veľa, ale doterajšie analýzy obchádzajú jadro problému, akoby ho ani nevideli, respektive ho nechceli vidieť. Politická scéna na Slovensku nie je totiž podmienená klasickou polaritou typu pravica - ľavica. Slovenskej politickej scéne dominuje celkom iný typ politickej polarity: národný - občianský (princíp). A práve tento typ polarity rozhodujúcou mierou vtláča pečať neštandardu slovenskej politike a to vo všetkých smeroch. Polarita typu pravica - ľavica je pri dominujúcej polarite typu národný - občianský na slovenskej politickej scéne len vedľajšia, sekundárna.
O čo ide. Slováci vtedy, keď o niečo ide, reagujú spravidla tak, že sa rozdelia na dva zhruba rovnako početné tábory - jedni za a jedni proti. Rozhodujúca je polarita medzi stranami presadzujúcimi v politike národný princíp (označované tiež ako neštandardné) a stranami preferujúcimi občianský princíp (označovanými tiež ako štandardné, demokratické). Špecifikou tejto politickej polarity je skutočnosť, že ak v demokratických voľbách zvíťazia v SR strany preferujúce národný princíp, pre druhý politický tábor to znamená koniec demokracie na Slovensku. Poraziť, politicky vytesniť vo voľbách v r. 1998 strany presadzujúce národný princíp, sa dalo iba za cenu pospájania programovo protichodných politických strán do nesúrodého celku, ktorý de facto pohromade držalo spojenectvo voči jednej osobe a strane (hnutiu). Aké bolo miesto vtedajšej slovenske ľavice (odhliadnúc od KSS) v tomto polickom zápase. Internacionalistická slovenská ľavica bola v tomto politickom zápase, v takomto type politickej polarity tým najprirodzenejším spojencom občianskej pravice. Preto v roku 1998 ľavicové strany (SDĽ, SDSS, SOP) tak ochotne vstúpili do vlády s občianskou pravicou. Pre porovnanie: v ČR republike nestojí v politike národný princíp proti občianskému, preto keď tam prvýkrát zvíťazila ČSSD, malé pravicové strany sa do koalície s ČSSD nehrnuli a aj ODS sa tomu elegantne vyhla tzv. opozičnou zmluvou. V SR bola situácia celkom odlišná a SDĽ, SDSS a SOP ochotne vstúpili do vlády. A práve tým si de facto znemožnili možnosť realizovať svoj volebný program. Vstup do koalície s programovo protichodnými stranami je totiz mozný len na úkor možnosti realizácie vlastného programu. To je známa politologická skúsenosť. A práve toto sa stalo SDĽ osudným. Práve od postoja SDĽ záviselo v r. 1998, ku komu sa pridá. Vstúpila do širokospektrálnej vláde pravica - ľavica - slovenskí internacionalisti - maďarskí nacionalisti. Zákonite hrala v tejto vláde druhé husle, pravicové strany ich využili, vyšťavili a rozdrvili. Ľudia práce, potenciálni voliči ľavicových strán, sa postupne presviedčali o tom, že lídrom ľavicových strán ide o výnosné miesta, funkcie, atď. A zákonite sa to muselo prejaviť na klesajúcich preferenciách ľavicových strán. Asi posledným klincom do rakvy SDĽ sa stala jej účasť na schvaľovaní privatizácie SPP.
Polarita slovenskej politiky po línii typu národný verzus občianský sa prejavuje aj napr. na fakticky nulovej akceptácii strany sociálnodemokratického typu (SDSS). Kým v ČR je takáto strana (ČSSD) vládnou stranou, v SR sociálna demokracia živorí niekde na okraji politického diania. Preto, keď si niektorí lídri SDĽ založili tzv. Sociálnodemokratickú alternatívu (SDA), bola to cesta na slepú koľaj slovenskej politiky. Slovenský volič takúto stranu jednoducho neakceptuje. Rozhodujúci politický zápas slovenskej politiky sa vedie po línii národný občianský (princíp), nie po línii pravica ľavica.
Tak to bolo aj vo voľbách v r. 1992. Ľavica síce vypadla z parlamentu, opäť však bolo treba politicky poraziť stranu spájanú s národným princípom. SNS sa medzitým vyradila sama samozničujúcim zápasom dvoch frakcií v strane. A zase pohotovo ochotne vstúpili do takejto širokospektrálnej vlády pre zmenu tentoraz liberáli (ANO). A opätovne sa spojili programovo protichodné strany: namiesto pravice s ľavicou tentoraz liberáli s kresťanskými demokratmi. Osud ktorý posihol ľavicové strany vo voľbách v r. 2002 sa môže znovu zopakovať vypadnutím ANO (aj SF) z parlamentu.
Politickej scéne na Slovensku dominuje spoločenská polarita typu národný - občianský nie polarita typu pravica - ľavica. Táto skutočnosť má jeden dopad. Ak obe politické tábory (bazírujúce na národnom alebo občianskom princípe) pôsobia v politickom protismere, miesto toho, aby pôsobili spoločne a vo vzájomne sa vyvažujúcej súčinnosti, vytvára sa v dôsledku toho prostredie sebazničenia. A toto sa stalo politicky osudným aj ľavicovým stranám v r. 1998, kedy sa rozhodli vstúpiť do širokospektrálnej vlády s pravicou. Teda s programovo celkom protichodnými stranami. Namiesto toho, aby si ľavicové strany ujasnili, čo chcú v koalícii s pravicou robiť, čo presadiť zo svojho volebného programu a eventuálne z takejto - pre ne nevýhodnej koalície vystúpili, zotrvávali tam až do trpkého konca, vypadnutia z parlamentu. Nasledovalo živorenie na periférii politického diania bez nádeje na revitalizáciu a neskorší zánik SDĽ ako strany. Na príklade politického osudu SDĽ majú politológovia možnosť si dobre a názorne overiť, študovať, ako pôsobí ten mechanizmus sebazničenia, ktorý sa vytvára v dôsledku politického zápasu programovo protichodných táborov. Čosi také nejestuje zrejme nikde inde vo svete a doteraz viac-menej všetko svedčí v prospech toho, že ide o čisto slovenské špecifikum. Politický osud ľavice sa zrejme vo volebnom 2006 roku môže zopakovať pre zmenu na liberáloch.

Reagovať

ff  (24.10.2008 08:34:16)     
wow gold and power leveling
wow power leveling ,<a href=http://www.mygamesale.com>wow gold</a> and <a href=http://www.powerlevelings.com>wow power leveling</a>

Reagovať

ff  (24.10.2008 08:36:24)     
find cheap wow gold
wow power leveling,[url=http://www.mygamesale.com/]wow gold[/url] and[url=http://www.powerlevelings.com/]wow power leveling [/url]

Reagovať

dryrdty  (22.03.2010 03:49:21)     
dfhgrdy
10322104906AM<a href="https://www.goldceo.com/World-of-Warcraft-EU/World-of-Warcraft-EU-gold.shtml">wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/World-of-Warcraft-EU/World-of-Warcraft-EU-gold.shtml">World of Warcraft gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/World-of-Warcraft-US/World-of-Warcraft-US-gold.shtml">buy wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/World-of-Warcraft-US/World-of-Warcraft-US-gold.shtml">cheap wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Atlantica-Online/Atlantica-Online-gold.shtml">Atlantica Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Atlantica-Online/Atlantica-Online-gold.shtml">Atlantica Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/2Moons/2Moons-gold.shtml">2moons gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/2Moons/2Moons-gold.shtml">2moons dil</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Metin2/Metin2-gold.shtml">Metin2 gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Metin2/Metin2-gold.shtml">Metin2 yang</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion/Aion-gold.shtml">Aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-EU/Age-of-Conan-EU-gold.shtml">aion Kinah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-EU/Age-of-Conan-EU-gold.shtml">aion money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-EU/Age-of-Conan-EU-gold.shtml">buy aion kinah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-EU/Age-of-Conan-EU-gold.shtml">cheap aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion/Aion-cdkey.shtml">aion online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion_RU/Aion_RU-gold.shtml">Aion золото</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion_RU/Aion_RU-gold.shtml">Aion кинаров</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion_RU/Aion_RU-gold.shtml">покупать Aion золото</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion_RU/Aion_RU-gold.shtml">дешевый Aion? кинаров</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion/Aion-gold.shtml">buy Aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aion/Aion-gold.shtml">cheap aion kina</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Archlord/Archlord-gold.shtml">Archlord Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Archlord/Archlord-gold.shtml">Buy Archlord Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Flyff/Flyff-gold.shtml">Flyff Penya</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Flyff/Flyff-gold.shtml">Flyff gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Last-Chaos-EU/Last-Chaos-EU-gold.shtml">Last Chaos Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Last-Chaos-US/Last-Chaos-US-gold.shtml">Last Chaos Money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Knight-Online/Knight-Online-gold.shtml">Knight Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Knight-Online/Knight-Online-gold.shtml">Knight Noah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Knight-Online/Knight-Online-gold.shtml">knight online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Knight-Online/Knight-Online-gold.shtml">knight online noah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-Online/Silkroad-Online-gold.shtml">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Silkroad-RU/Silkroad-RU-power-leveling.shtml">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Hero-Online/Hero-Online-gold.shtml">Hero Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Hero-Online/Hero-Online-gold.shtml">Hero Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Rohan/Rohan-gold.shtml">Rohan Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Rohan/Rohan-gold.shtml">Rohan Crone</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12Sky2/12Sky2-gold.shtml">twelvesky2 gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12Sky2/12Sky2-gold.shtml">12sky2 gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12Sky2/12Sky2-gold.shtml">12Sky2 Silver</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12Sky2/12Sky2-gold.shtml">buy 12Sky2 Silver Coins</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dragonica/Dragonica-gold.shtml">Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dragonica/Dragonica-gold.shtml">Dragonica Online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dragonica/Dragonica-gold.shtml">cheap Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dragonica/Dragonica-gold.shtml">buy Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jade-Dynasty/Jade-Dynasty-gold.shtml">Jade Dynasty gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jade-Dynasty/Jade-Dynasty-gold.shtml">JD gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jade-Dynasty/Jade-Dynasty-gold.shtml">buy Jade Dynasty gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jade-Dynasty/Jade-Dynasty-gold.shtml">cheap jade gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Perfect-World/Perfect-World-gold.shtml">Perfect World Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Perfect-World/Perfect-World-gold.shtml">Perfect World coins</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Perfect-World/Perfect-World-gold.shtml">Perfect World silver</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RF/RF-gold.shtml">RF gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RF/RF-gold.shtml">RF online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Warhammer-US/Warhammer-US-gold.shtml">Warhammer Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Warhammer-EU/Warhammer-EU-gold.shtml">Warhammer Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Runescape/Runescape-gold.shtml">Runescape Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Runescape/Runescape-gold.shtml">Runescape2 Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/TwelveSky-US/TwelveSky-US-gold.shtml">twelvesky gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/TwelveSky-US/TwelveSky-US-gold.shtml">12sky gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Shaiya/Shaiya-gold.shtml">Shaiya Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Shaiya/Shaiya-gold.shtml">Shaiya Money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Ether-Saga-Online/Ether-Saga-Online-gold.shtml">ESO GOLD</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Ether-Saga-Online/Ether-Saga-Online-gold.shtml">ether saga online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Chronicles-of-Spellborn/Chronicles-of-Spellborn-gold.shtml">The Chronicles of Spellborn Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Chronicles-of-Spellborn/Chronicles-of-Spellborn-gold.shtml">TCOS Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-EU/Age-of-Conan-EU-gold.shtml">Age of Conan Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age-of-Conan-US/Age-of-Conan-US-gold.shtml">AoC Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RedWar/RedWar-gold.shtml">red War gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RedWar/RedWar-gold.shtml">redwar gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RedWar/RedWar-gold.shtml">cheap redwar gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dream-of-Mirror-Online/Dream-of-Mirror-Online-gold.shtml">Dream of Mirror Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Lineage2/Lineage2-gold.shtml">Lineage2 Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Lineage2/Lineage2-gold.shtml">Lineage2 Adena</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Fiesta-Online/Fiesta-Online-gold.shtml">Fiesta Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Fiesta-Online/Fiesta-Online-gold.shtml">Fiesta gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Runes-Of-Magic/Runes-Of-Magic-gold.shtml">Runes of Magic gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Requiem/Requiem-gold.shtml">Requiem Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Requiem/Requiem-gold.shtml">Requiem Lant</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Rappelz/Rappelz-gold.shtml">Rappelz Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Rappelz/Rappelz-gold.shtml">Rappelz Rupees</a> | <a href="https://www.goldceo.com/9Dragons/9Dragons-gold.shtml">9Dragons Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/9Dragons/9Dragons-gold.shtml">9Dragons Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Scions-of-Fate/Scions-of-Fate-gold.shtml">Scions of Fate Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Scions-of-Fate/Scions-of-Fate-gold.shtml">SOF Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Lord-of-the-Ring-EU/Lord-of-the-Ring-EU-gold.shtml">Lotro Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Lord-of-the-Ring-US/Lord-of-the-Ring-US-gold.shtml">The lord of rings gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Karos/Karos-gold.shtml">Karos Carat</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Karos/Karos-gold.shtml">karos gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Karos/Karos-gold.shtml">karos online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dofus/Dofus-gold.shtml">Dofus gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dofus/Dofus-gold.shtml">dofus kamas</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-DE/Cabal-DE-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-EU/Cabal-EU-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">Cabal money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Cabal-US/Cabal-US-gold.shtml">cheap Cabal Alz</a> | <a href="https://www.goldceo.com/WonderKing-Online/WonderKing-Online-gold.shtml">wk zed</a> | <a href="https://www.goldceo.com/WonderKing-Online/WonderKing-Online-gold.shtml">wonder king zed</a> | <a href="https://www.goldceo.com/WonderKing-Online/WonderKing-Online-gold.shtml">wonderking gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/WonderKing-Online/WonderKing-Online-gold.shtml">wk gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/WonderKing-Online/WonderKing-Online-gold.shtml">wonderking online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Star-Trek-Online/Star-Trek-Online-gold.shtml">Star Trek Online Credits</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Star-Trek-Online/Star-Trek-Online-gold.shtml">STO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Star-Trek-Online/Star-Trek-Online-gold.shtml">star trek gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Star-Trek-Online/Star-Trek-Online-gold.shtml">star trek online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/4Story/4Story-gold.shtml">4 Story Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/4Story/4Story-gold.shtml">4 Story Luna</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods/Allods-gold.shtml">allods gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods/Allods-gold.shtml">allods online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods/Allods-gold.shtml">allods ol gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods/Allods-gold.shtml">buy allods gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods_RU/Allods_RU-gold.shtml">Аллоды золота</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods_RU/Allods_RU-gold.shtml">золота Аллоды Онлайн</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods_RU/Allods_RU-gold.shtml">Аллоды купить золото</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Allods_RU/Allods_RU-gold.shtml">Покупка золота</a> | <a href="https://www.goldceo.com/MapleStory/MapleStory-gold.shtml">Maplestory</a> | <a href="https://www.goldceo.com/MapleStory/MapleStory-gold.shtml">Maple Story Mesos</a> | <a href="https://www.goldceo.com/MapleStory/MapleStory-gold.shtml">MapleStory Mesos</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dungeon-Fighter-Online/Dungeon-Fighter-Online-gold.shtml">DFO gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dungeon-Fighter-Online/Dungeon-Fighter-Online-gold.shtml">DF online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dungeon-Fighter-Online/Dungeon-Fighter-Online-gold.shtml">Dungeon Fighter gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dungeon-Fighter-Online/Dungeon-Fighter-Online-gold.shtml">Dungeon Fighter Online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">buy Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">buy Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">cheap Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi/Mabinogi-gold.shtml">cheap Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">buy Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">buy Mabinogi Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">cheap Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Mabinogi_EU/Mabinogi_EU-gold.shtml">cheap Mabinogi money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/DragonOath/DragonOath-gold.shtml">Dragon Oath Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/DragonOath/DragonOath-gold.shtml">Cheap Dragon Oath Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/DragonOath/DragonOath-gold.shtml">Dragon Oath money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/DragonOath/DragonOath-gold.shtml">Buy Dragon Oath money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/GrandFantasia/GrandFantasia-gold.shtml">Grand Fantasia Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/GrandFantasia/GrandFantasia-gold.shtml">buy Grand Fantasia Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/GrandFantasia/GrandFantasia-gold.shtml">GFO gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/GrandFantasia/GrandFantasia-gold.shtml">Cheap Grand Fantasia Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aiak-Online/Aiak-Online-gold.shtml">aika gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aiak-Online/Aiak-Online-gold.shtml">aika online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aiak-Online/Aiak-Online-gold.shtml">cheap aika gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aiak-Online/Aiak-Online-gold.shtml">aika money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/NEO-Online/NEO-Online-gold.shtml">NEO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/NEO-Online/NEO-Online-gold.shtml">NEO Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/NEO-Online/NEO-Online-gold.shtml">Buy NEO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/NEO-Online/NEO-Online-gold.shtml">cheap NEO gold</a> |

Reagovať

 (20.09.2020 02:39:19)     

free casino games play slots online <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">best online casino </a> free online slots http://onlinecasinouse.com/#

Reagovať

 (28.09.2020 19:03:02)     

gold fish casino slots <a href=" http://onlinecasinouse.com/# ">real money casino </a> free online slots http://onlinecasinouse.com/#

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.