Popoludnie s Petržalkou

Autor: Centrum komunitného rozvoja (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 27. 09. 2005 (13258 × prečítané)
Centrum komunitného rozvoja Bratislava Vás pozýva na petržalské Komunitné popoludnie. Podujatie má Petržalčanom ponúknuť zaujímavý kultúrno-diskusný program, v ktorom budú môcť uvažovať o zmenách v svojej mestskej časti, ako aj o medziľudských vzťahoch. Vrcholom podujatia bude predstavenie projektu nemeckých výskumníkov Kioskizácia a vzápätí krst knižky príbehov z Petržalky – Engerau, ktorú vydalo Centrum komunitného rozvoja.

Komunitné popoludnie sa uskutoční 29. septembra 2005 pri autobusovej zastávke Markova v Petržalke (pri reštaurácii Alfa, autobusy č. 68 a 96). Návštevníkov od 13.30 do 20.00 hod. čaká veľká maketa pouličného stánku a stan, kde prebehnú nasledovné akcie:

PROGRAM

13.30 – 14.50
Utekajme, už ide...
1987, réžia Dušan Rapoš
slovenská komédia z prostredia Petržalky

14.55 – 15.30
Ako sa nám v Petržalke býva?
2003
dokument o Petržalke etnologičky Z. Beňuškovej

15.30 – 16.00
Diskusia o kvalite života v Petržalke za účasti autorky

16.00 – 16.25
Rediscovery of space
videorozhovor o meste s filozofom M. Marcellim

16.25 – 16.50
Prestávka

16.50 – 17.30
Projekt Kioskizácia
2005, Raumlabor Berlín
video a diskusia o fenoméne pouličných stánkov a sídliskovej kultúre

17.30 – 18.00
Projekt Skatepark
video Klubu Kaspian z Petržalky

18.00 – 19.30
Krst knihy Engerau - minipríbehy Petržalčanov o Petržalke -
spojený so súčasnou petržalskou hudbou

Podujatie spoločne organizujú: Centrum komunitného rozvoja, Raumlabor Berlín, A4, OZ Atraktart, FABRICA, Slovenský filmový ústav.O čom je Kioskizácia...

• Aký význam majú pouličné stánky a pouličný predaj pre kvalitu života na sídliskách?

• Aké spoločenské faktory ovplyvňujú rozmach, resp. úpadok siete pouličných stánkov?

• Prežijú sídliskové stánky zoči-voči konkurencii gigantických obchodných reťazcov?

• Aké je to byť „stánkarom“ v Petržalke?Projekt Kioskizácia

Vstup štátov bývalého východného bloku do západoeurópskeho systému sa pre väčšinu obyvateľstva ukazuje ako zložitý proces. Všeobecné očakávanie masovej tvorby pracovných miest, spojené s veľkými investíciami, sa napĺňa len v zriedkavých prípadoch. Postupne sa šíri rezignácia, mladé a flexibilné obyvateľstvo sa sťahuje preč – výsledkom sú prázdne byty a opustené (priemyselné) územia.

Tézou projektu je, že stredo- a východoeurópske mestá sú charakteristické nielen vysídľovaním, ale aj vznikom nových ekonomických štruktúr – najmä v oblasti maloobchodu. Ľudia sa starajú o vlastné prežitie tak, že zakladajú a prevádzkujú vo svojich štvrtiach vlastné obchody. Obzvlášť mnohorakou je pri tom kultúra pouličných stánkov - kioskov, ktorá umožňuje založenie vlastnej ekonomickej existencie pri nízkych finančných nákladoch, a ktorá odzrkadľuje sociálnu aj ekonomickú transformáciu post-socialistických krajín.Tím projektu Kioskizácia

Benjamin Foester-Baldenius: raumlabor-berlin: architekt, Berlín (D)
Jens Fischer: niko 31: architekt a urbanista, Lipsko (D)
Peter Arlt: mestský sociológ, Linz (A)
Poradkyňa: Simone Hain: Historička architektúry, Berlín (D)