Ruskovo ministerstvo porušilo zákon

Autor: Priatelia Zeme-CEPA (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 08. 04. 2005 (11465 × prečítané)
Najvyšší súd v piatok 8. 4. 2005 rozhodol, že ministerstvo hospodárstva konalo protizákonne, keď odmietlo sprístupniť zmluvy so zahraničnými investormi. Zverejnenie zmlúv s PSA a KIA-Hyundai požadovali Priatelia Zeme-CEPA.

Súd rozhodol, že ministerstvo musí preskúmať, ktoré časti zmlúv sú naozaj obchodným tajomstvom, a ak ich nesprístupní, je povinné toto rozhodnutie riadne odôvodniť.

Povinnosťou ministerstva hospodárstva bude podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR znovu sa žiadosťami zaoberať a dokumenty sprístupniť. Ak niektoré časti nesprístupní, musí to patrične to odôvodniť. V žiadnom prípade nestačí len odvolať sa na vôľu investora, ktorý informáciu považuje za obchodné tajomstvo a nechce ju sprístupniť. Podľa Romana Havlíčka, ktorý vedie program Priateľov Zeme-CEPA zameraný na nadnárodné korporácie, je dôležité aj to, že súd potvrdil, že celý materiál na rokovanie vlády nemôže byť bez bližšieho zdôvodnenia označený za obchodné tajomstvo. Ich sprístupnenie verejnosti je aj ochranou pred uzatváraním dohôd, ktoré by pre štát boli nevýhodné.

Priatelia Zeme upozorňujú, že okrem zmlúv s KIA a PSA zatiaľ zostávajú utajené aj materiály o významnej investícii firmy Whirlpool ako aj podklady, na základe ktorých vláda rozhodla o priznaní investičných stimulov pre niekoľko ďalších súkromných firiem. Zverejnenie všetkých týchto materiálov Priatelia Zeme-CEPA vymáhajú súdnou cestou.