Balíček k Medzinárodnému dňu žien

Autor: ASPEKT (mailto:aspekt@aspekt.sk), Téma: Ostatné
Vydané dňa 08. 03. 2005 (9950 × prečítané)
8. marca 2005 vydáva feministický publikačný a vzdelávací projekt Aspekt Rodový infobalíček – súbor článkov, dát, štúdií, informácií, ktorých cieľom je napomôcť a rozvíjať chápanie rodového aspektu v rôznych oblastiach spoločnosti.

Okrem aktuálnych tém, ako je história Medzinárodného dňa žien a práve prebiehajúce 49. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, sa prvý infobalíček zaoberá predovšetkým politickou participáciou žien. Obsahuje prehľadné informácie o podiele žien v rozhodovacích procesoch v štátoch Európskej únie, politických právach žien, a medzinárodných i národných dokumentoch a inštitucionálnych mechanizmoch, ktoré ich majú zabezpečovať. Aspekt vydá v tomto roku ešte tri infobalíčky mapujúce o. i. reprodukčné práva žien, postavenie žien na pracovnom trhu a rodinné politiky štátu.

Infobalíček v nasledujúcich dňoch dostanú predstaviteľky a predstavitelia slovenského politického života na národnej i regionálnych úrovniach, tiež mimovládnych organizácií a zástupkyne a zástupcovia médií. Balíčky vznikajú v spolupráci s partnerskými organizáciami z Českej republiky a Poľska spojených v rámci Regionálneho programu Nadácie Heinricha Bölla pre ženy v strednej Európe. Vydanie prvého infobalíčka je aj súčasťou aktivít Aspektu počas Globálneho akčného týždňa za ľudské práva žien, ktorý trvá od 1. do 8. marca 2005. Všetky materiály budú dostupné aj na webovej stránke www.aspekt.sk.