Vedenie ružomberských papierní zavádza

Autor: Jozef Daniš (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 10. 12. 2004 (9696 × prečítané)
Pred mesiacom prebehla médiami správa, že vedenie ružomberskej spoločnosti Neusiedler SCP akceptovalo novú odborovú organizáciu Papier. Manažment zároveň pozastavil sociálny dialóg so závodnou odborovou organizáciou Drevo, lesy, voda. Dôvodom bol vraj príchod druhej odborovej organizácie na scénu. Manažment ju údajne nemohol ignorovať, lebo by porušil zákon. Toto verejné vyhlásenie sa nezakladalo na pravde, pretoe vedenie spoločnosti Neusiedler SCP (v súčasnosti u Mondi Business Paper SCP a.s.) doteraz neakceptovalo novú odborovú organizáciu.

Po ustanovujúcej schôdzi sme odovzdali zápisnicu vedeniu spoločnosti a následne boli prepustení 14 zamestnanci. Počas mítingu mali naši zamestnanci zahalené tváre, lebo sa báli zverejnenia svojej identity. Počas odovzdávania výzvy na spoločné rokovanie nás tajne fotografovali spoza okna. Tieto praktiky uskutočňovala aj komunistická tajná bezpečnosť. Naši zamestnanci boli zastrašovaní: “Ak sa budeš angažovať v nových odboroch, môžeš by prepustený.” Takéto rozhovory sa viedli so zamestnancami.

Prezident spoločnosti Otto Pichler neustále zavádza zamestnancov vyhlásením, že nám dáva šancu, a to dovtedy, kým nepreukážeme, koho zastupujeme. Ide mu predovšetkým o menný zoznam našich členov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí však jasne konštatovalo, že povinnosť vydať tento menný zoznam nám zákon neukladá. Predošlé výpovede 14 zamestnancov sú dostačujúcim dôvodom, aby sme tento zoznam prezidentovi spoločnosti nedali, pretože by sme našich zamestnancov vystavili riziku prepustenia.

Po dobrej úvahe sme sa rozhodli vyhlásiť dnešný deň za medzinárodný deň protestných akcií, informovať všetky ambasády na Slovensku a hlavnú pozornosť sústrediť do Londýna, kde sa nachádza európske zastúpenie firmy Mondi.

Dnes chceme verejne vyzvať prezidenta spoločnosti Dipl. Ing. Otta Pichlera, aby odstúpil z funkcie. Jeho osobu si zamestnanci našej firmy spájajú s prepúšťaním a s tými najhoršími zážitkami, aké môžu na pracovisku získať. Obávame sa, že kompetencie v personálnej oblasti zverené p. Pichlerovi presahujú jeho ľudské schopnosti.

Jozef Daniš
Základna odborová organizácia Papier
Mondi Business Paper SCP Ružomberok