Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo

Autor: Usáma bin Ládin (mailto:@), Téma: Ostatné, Zdroj: Britské listy, 30. októbra 2004
Vydané dňa 01. 11. 2004 (9870 × prečítané)
Ó, lide Spojených států, hovořím k vám, abych vám řekl, jaký je ideální způsob, jak se vyhnout dalšímu Manhattanu, o válce a o jejích příčinách a důsledcích.

Bezpečnost je důležitým základem lidského života. Svobodní lidé nepromarňují svou bezpečnost, navzdory Bushovu tvrzení, že nenávidíme svobodu. Ať nám vysvětlí, proč jsme například nezaútočili na Švédsko.

Je známo, že ti, kdo nenávidějí svobodu, nemají hrdé duše, jako těch 19, nechť Bůh přinese pokoj jejim duším. Bojovali jsme proti vám, protože jsme svobodni a protože chceme svobodu pro náš národ. Když proplýtváváte naši bezpečnost, my budeme plýtvat bezpečností vaší.

Překvapujete mě. Navzdory tomu, že jste vstoupili do čtvrtého roku po 11. září, Bush vás stále podvádí a skrývá před vámi pravdu. Také před vámi stále skrývá skutečné důvody [pro útoky z 11. září]. Proto stále dál existují důvody proč zopakovat to, co se stalo.

Budu s vámi hovořit o důvodech pro tyto incidenty. Budu vám poctivě svědčit o minutách, v nichž bylo to rozhodnutí učiněno, abyste o tom mohli uvažovat.

Pán Bůh je nám svědkem, že nás nenapadlo zaútočit na ty věže, ale poté, co se situace stala nesnesitelnou a byli jsme svědkem nespravedlnosti a tyranie americko-izraelské aliance proti našim lidem v Palestině a v Libanonu, pomyslel jsem na to. A události, které na mě měly přímý vliv, byly události z roku 1982 a události, které následovaly - kdy Amerika dovolila Izraeli, aby napadl Libanon, za pomoci americké šesté námořní flotily.

V těchto obtížných okamžicích mě přemohly mnohé emoce, které je obtížné popsat, ale které vyvolaly silný pocit, že je nutno odmítnout nespravedlnost, a usilovné rozhodnutí potrestat nespravedlivé.

Jak jsem se díval na zničené věže v Libanonu, napadlo mě, že potrestáme nespravedlivé stejným způsobem a zničíme věže v Americe, aby zakusila trochu toho, co zakoušíme my, a přestala zabíjet naše ženy a děti. (...)

Neměli jsme problém s jednáním s Bushem a jeho vládou, protože se podobají režimům v našich zemích, polovině z nichž vládne armáda a polovině synové králů. S nimi máme dlouholeté zkušenosti. V obou těchto kategoriích naleznete mnohé, kteří jsou charakterizováni množstvím pýchy, arogance, chtivosti po penězích a zlodějství. Tato podobnost je zjevná od návštěvy Bushe seniora do [našeho] regionu.

Zatímco někteří naši lidé byli oslněni Spojenými státy a doufali, že tyto návštěvy ovlivní naše země, on, namísto toho, byl ovlivněn oněmi roajalistickými a vojenskými režimy, začal jim závidět, že mohou vládnout ve svých funkcích po desítky let, že mohou krást veřejné peníze a nikdo je nepohání k odpovědnosti ani je nikdo nekontroluje.

Proto přenesl diktaturu a potlačování svobod na svého syna tím, že byl zaveden Vlastenecký zákon pod záminkou boje proti terorismu.

Bush senior se rozhodl, že je vhodné, aby své syny učinil vládci států. Ani nezapomněl na to, aby přenesl [do USA] od vedoucích představitelů [arabského] regionu podvádění při volbách na Floridu, aby z toho měl v kritickou chvíli prospěch. (...) Dohodli jsme se s vrchním velitelem [operace z 11. září] Mohammedem Attou, nechť je Bůh milostiv jeho duši, aby vykonal všechny operace za dvacet minut, než si toho Bush a jeho vláda všimnou.

Nikdy nás nenapadlo, že velitel amerických sil [Bush] nechá 50 000 osob v obou věžích, aby čelily té hrůze samy, a to v době, kdy ho nejvíce potřebovaly, protože si myslel, že poslouchat dítě, jak mluví o koze a o tom, jak trká, je důležitější než letadla, která narazila do mrakodrapů. To nám poskytlo třikrát více času k tomu, abychom provedli operace, díky Bohu.

Vaše bezpečnost neleží v rukou Kerryho, Bushe či Al Kajdy. Vaše bezpečnost spočívá ve vašich vlastních rukou. U všech států, které nebudou zasahovat do naší bezpečnosti, bude automaticky zajištěna jejich bezpečnost.