Polícia porušuje zákon

Autor: kolektív Streetparty (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 29. 05. 2004 (10515 × prečítané)
V súvislosti so zasadaním PZ NATO boli podľa našich informácií na políciu nezákonne predvolaní v priebehu tohto týždňa najmenej štyria ľudia. V prípade dvoch z nich išlo o ľudí, ktorí organizujú demonštrácie, avšak ostatní boli predvolaní z dôvodov, ktoré polícia viac-menej odmieta zverejniť. Podľa doručeného oznámenia od polície boli povinní podať vysvetlenie podľa §17 zákona č. 171/1993 Z.z., pričom na predvolaní nebol udaný žiadny dôvod požadovaného vysvetlenia.

Títo ľudia boli povinní sa podľa zákona dostaviť na políciu, pretože v opačnom prípade by mohli byť na políciu predvedení. Napriek tomu samotné „podanie vysvetlenia“ vôbec neprebiehalo podľa spomenutého zákona a nebola dokonca spísaná ani žiadna zápisnica. Polícia je podľa spomínaného zákona oprávnená požadovať potrebné vysvetlenie len od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu trestného činu alebo priestupku, k zisteniu ich páchateľa, alebo k vypátraniu hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. Z iných dôvodov na to právo nemá.

Jeden z predvolaných vypovedal 25. a 26. mája 2004 na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave, pričom to celkovo trvalo cca 3,5 hodiny. Doviedli ho na oddelenie sexuálneho extrémizmu mládeže (na otázku, čo ten názov znamená, poručík Vrabček odvetil, že „je to tam napísané preto, aby si sa mohol pýtať“).

Prítomní policajti sa pokúšali zistiť mená organizátorov podujatia na Námestí slobody, mená rečníkov a ich príslušnosť k organizáciám, mená zahraničných účastníkov a ich politickú príslušnosť, ako aj mená členov domácich ľavicových organizácií. Keď organizátor odmietol uviesť mená, štyria policajti sa začali vyhrážať: „budeš zavretý až sčernáš“, „ani nevieš, do čoho si sa namočil“, „ak nepovieš mená, budeš mať obrovské problémy, „nasadíme na teba takú sledovačku, že budeme vedieť aj kedy se...ieš“, „myslíš si, že keď pošleme do roboty papier kto si, že ťa tam nechajú?“. Po celý čas mu tykali.

Toto všetko sa udialo napriek tomu, že podľa zákona o policajnom zbore : môže človek odmietnuť vysvetlenie, ak by sebe alebo svojej blízkej osobe (napr. matka, súrodenec, manžel, druh) spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok. V takom prípade je potrebné do zápisnice uviesť, že odmietate vypovedať z uvedeného dôvodu. Za odmietnutie vypovedať z tohto dôvodu, nemožno uložiť žiadny postih. Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť "vysvetlenie".

Ďalší z predvolaných hneď po príchode na políciu 28.5. oznámil jej protiprávne konanie, keďže ho nemali právo predvolať, na čo policajt zmenil spôsob komunikácie a zareagoval, že tento rozhovor bude prebiehať len ako voľná debata a nie ako podanie vysvetlenia podľa zákona. Vraj sa budú len priateľsky rozprávať. Nemusí vraj odpovedať na otázky. Pýtali sa ho na počty ľudí z jeho okolia, ktorí sa zúčastnia protestov, na mená konkrétnych ľudí, pýtali sa ho na politickú príslušnosť a na ďalšie veci.

Takéto praktiky polícia uplatňuje už niekoľko rokov. Rovnakým spôsobom polícia predvolávala aj ľudí počas Summitu NATO v Prahe v roku 2002 a žiadala od ľudí "vysvetlenie" napriek tomu, že to bolo v úplnom rozpore so zákonom a udalosť o ktorej mali ľudia podávať vysvetlenie sa konala mimo územia Slovenskej republiky. Polícia takýmto spôsobom veľmi hrubo zneužíva svoje právomoci. Predvolávaní sú obvykle ľudia, ktorých polícia označí za takzvaných extrémistov. V skutočnosti sú však za extrémistov veľmi často označovaní len účastníci pokojných demonštrácii, ktorých polícia preventívne legitimuje. Títo ľudia obvykle nikdy neporušili žiaden zákon a jediné čoho sa dopustili bola účasť na riadne nahlásenej demonštrácii. Počas spomínaného Summitu NATO neboli do Českej republiky vďaka slovenským zoznamom extrémistov vpustení počas celého novembra niekoľkí študenti českých vysokých škôl, vďaka čomu bolo ohrozené pokračovanie ich štúdia. Tu môžete nájsť výpovede niektorých z predvolaných ľudí na oddelenie extrémizmu a ľudí nevpustených do Českej republiky kvôli údajnému „extrémizmu“ v roku 2002:

http://www.streetparty.sk/doc/nevpustanie.htm
http://www.streetparty.sk/doc/200211_nato_studentka.htm
http://www.streetparty.sk/doc/nevpusteny_student.htm