Rodičia protestujú proti uzavretiu školy

Autor: OI Racionálna budúcnosť školám (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 11. 12. 2003 (10770 × prečítané)
Petržalských poslancov na utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prekvapili transparenty a letáky. Rodičia, ktorí sa spojili v Občianskej iniciatíve „Racionálna budúcnosť školám“, takouto formou vyjadrili nesúhlas s tzv. racionalizáciou školstva. Členka OI, ktorej deti navštevujú na zánik odsúdenú ZŠ Záporožská, vystúpila pred úvodným schvaľovaní rozpočtu na rok 2004 a požiadala poslancov o podporu a opätovné prehodnotenie rozhodnutia. „Vyzývame poslancov, ako riadnych zástupcov občanov, aby neznižovali výdavky na školstvo pod úroveň roka 2003 a zachovali našu školu!“, povedala na záver vystúpenia Eva Ivanovová. V letákoch rodičia uvádzajú argumenty, ktoré poukazujú na rozporuplnosť rozhodnutia MČ Petržalka o Základnej škole Záporožská.

„Škola bola postavená ako experimentálna a progresívna, vďaka čomu sú triedy menšie a je v nich menší počet žiakov. Tým je zabezpečená vysoká kvalita výučby. Dôkazom je nadpriemerne vysoký podiel žiakov prijatých na stredné školy už v prvom kole príjimacích pohovorov. Dobrá reputácia našej školy spôsobuje, že rodičia sem prihlasujú deti aj z iných spádových oblastí, dá sa povedať že z celej Bratislavy. ZŠ úspešne spolupracuje s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a kvalitne zabezpečuje potreby detí aj so zdravotným postihnutím. “, konštatovala Ivana Žáková, hovorkyňa OI.

„Africko-arabsko-líbyjská škola, umiestnená v areáli ZŠ Záporožská, prispieva ročne do rozpočtu MČ Petržalka sumou 1,2 milióna Sk. Taktiež tu už niekoľko rokov úspešne pôsobí Nadácia Subsídium, ktorá sa v značnej miere podieľa na financovaní školských i mimoškolských aktivít. ZŠ Záporožská vykazuje minimálnu zadĺženosť voči verejnému rozpočtu, aj to len výnimočne. Školská jedáleň zabezpečuje kvalitné stravovanie aj pre mimoškolských stravníkov, čím dokáže pokryť svoje prevádzkové náklady a vďaka vlastnej kotolni dokáže škola účelne hospodáriť s teplom. Okrem toho je škola aktívne spolufinancovaná rodičmi žiakov, sami sme sa skladali na poistenie, zakúpili sme počítače atď.,“ pokračovala Ivana Žáková.

Vo vyhlásení Občianskej iniciatívy „Racionálna budúcnosť školám“ sa spomína aj 40-ročná tradícia a zameranie tejto školy v hádzanej. Športové stredisko nie je len mimoškolskou aktivitou, ale je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola vychovala viacero úspešných reprezentantov. Žiaci a žiačky sa pravidelne umiestňujú na najvyšších priečkach hádzanárskych turnajov a majstrovstiev.

Občianskej iniciatíve sa nepodarilo presvedčiť poslancov (ako obvykle) a rozpočet na školstvo nebol zvýšený. Vystúpenie na zastupiteľstve bolo súčasťou kampane za zachovanie ZŠ Záporožská pred zrušením, ktoré MČ Petržalka plánuje od septembra r. 2004. Kampaň OI Racionálna budúcnosť školám začala 1. decembra 2003.