o čom to tu je?


Autor: (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 12. 12. 1999 (64890 × prečítané)
• Načo vznikla táto stránka?

Cieľom stránky hej rup! je dať priestor názorom dôsledne protikladným k existujúcemu spoločenskému poriadku. Je miestom pre tých, ktorí sa neboja rozmýšľať inak, než im predpisuje peňažno-neľudský „svetonázor" médií. Miestom pre kritické sociálne myslenie, s dôrazom na všetky tri slová.

„Kritické", pretože nespokojné so súčasným stavom sveta, snažiace sa ho pochopiť a odhodlané ho zmeniť. „Sociálne", pretože verí na hodnotu kolektívneho úsilia, pocitu spolupatričnosti a ľudskej vzájomnosti, oproti bezbrehému sebectvu, ktoré sa samo vydeľuje zo spoločnosti. A napokon „myslenie", pretože si uvedomuje, že nestačí iba opakovať poučky, dogmy a frázy - že sa treba naučiť tvorivosti, pochopiť každý deň svet nanovo a ak je jedna cesta zarúbaná, nájsť druhú či tretiu.

Slovenská spoločnosť nie je od prírody skazená a viera v spravodlivosť, solidaritu i slobodu je v nej v skutočnosti dosť hlboko zakorenená. hej rup! chce byť priestorom, kde tieto hodnoty majú domovské právo a kde sa domáce sociálne cítenie môže stretávať a konfrontovať so svetovými smermi, ako sú napríklad zelená ľavica, eko-anarchizmus, radikálna demokracia, postmarxizmus, socialistický feminizmus a ďalšie, ktoré sa nechcú vpratať pod nijaký -izmus.

• Kto sem môže písať?

Prakticky ktokoľvek. Každá snaha prispieť je veľmi, veľmi vítaná - pričom dôraz je na slovíčko prispieť, v zmysle napomôcť a posilniť. hej rup! chce a potrebuje články v duchu kritického sociálneho myslenia, opísaného vyššie. Príspevky na témy ako „kapitalizmus je skvelý systém", „feministky sú trafené" či „Cigáni kradnú" patria... no, povedzme, že na stránky iných periodík.

Po druhé, cieľom hej rup!-u je jednak zaujať, jednak rozširovať obzory sociálne cítiacich ľudí. Štýl i slovník článkov by sa tomu mal prispôsobiť. Inými slovami, snažme sa nepísať pre nositeľov Nobelovej ceny, ale čo najviac pre obyčajného človeka - o ktorého koniec koncov najviac ide. Netreba sa báť, hej rup! v tomto smere pomôže, ako len bude vedieť.

Správca si presne zo spomenutých dôvodov vyhradzuje právo došlé texty skracovať či inak upravovať - vždy veľmi citlivo a v prípade väčších zmien po porade s autorom. Svoju tvorbu posielajte prosím na adresu hejrup@hejrup.sk

• Dá sa pomôcť aj inak, ako písaním?

Samozrejme. Jednak nápadmi - najlepšie však takými, ktoré môže človek aj sám zrealizovať - ale zároveň aj veľmi konkrétnymi vecami, ako je prekladanie, technická realizácia atď.

• Prečo je tu toľko prekladov?

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden bývalý režim, a ten mal za následok, že sa na Slovensku schopnosť kriticky myslieť veľmi nerozvíjala. Nebáť sa napriek presile odporcov, stáť si za svojím názorom, vedieť ho aj v nepriaznivom ovzduší podporiť argumentmi - to u nás stále dokáže iba málokto. Zároveň dobiehame desaťročia, keď sme mnohé svetové výdobytky umu jednoducho nepoznali. Preto sa hej rup! orientuje na prekladové články - jednak aby našincovi ukázali, „ako sa to robí" - ako v praxi vyzerá názorová odvaha - a jednak aby mu otvorili cestu k svetovému myšlienkovému bohatstvu.

• Kto je tu šéf?

Správcom hej rup!-u je Michal Polák, toho času doktorand na London School of Economics.

• Prečo sa tak smiešne volá?

„Hej rup!" je veselý, krásne optimistický film Voskovca a Wericha z tridsiatych rokov, v ktorom spontánne vzniknuté družstvo robotníkov dokáže, že „i když nás krize vypekla", tak „si pomůžeme z pekla". Webstránka hej rup! by si v čase, keď s nami vývoj zase poriadne vypiekol, rada zachovala ducha podobne veselého a optimistického.

Zároveň sa tu chce naznačiť akási kontinuita s tým najlepším, čo v našom priestore kedy na ľavici existovalo. A že je to film český? Nuž áno. Podobne radikálnu, ale pritom radikálno-demokratickú tradíciu na Slovensku nemáme. Aj to je dôvod na zamyslenie...