hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

24. 09. 2020 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuPokusy uniknout logice kapitalismu

Slavoj Žižek

Zdálo by se, že život Václava Havla je příběhem člověka, jehož úspěch nemá obdoby: filosof-král, člověk, jenž spojuje politickou moc s globální morální autoritou srovnatelnou jenom s autoritou papeže, dalajlámy nebo Nelsona Mandely. A právě tak jako na konci pohádky, kdy je hrdina odměněn za všechno svoje trápení tím, že se ožení s princeznou, oženil se Havel s krásnou filmovou herečkou. Proč si tedy John Keane zvolil jako podtitul svého životopisu Václava Havla název Politická tragedie v šesti jednáních?

(01. 02. 2006)Linka na dnesNEnoviny

„Není pravda, že se nedá nic dělat. Myslet se dá vždycky." Malý český internetový server vychádzajúci z názorov jedného z reformátorov roka ´68 Jana Smíška.


Komentáre
k článku: Demografická „kríza“ a dôchodková „reforma“
(zo dňa 07.07.2005, autor článku: Ivan Lesay-Miroslav Spišák)

Komentár zo dňa: 27.08.2005 20:52:56
Autor: Ing.Peter Zajac-Vanka (kminba@post.sk)
Titulok: Predovšetkým sme porušili tri princípy, na ktorých stál historicky náš dôchodkov
Ešte kedysi dávno som o tom písal ako redaktor Nového Slova a dnes iba primpomínam historické princípy TROCH TOLIAROV:
Sú to nielen z rozprávok, ale aj ľudovou tradíciou odovzdávané princípy ako hodnotová orientácia ľudí, ktorí netúžia po bohatstve, ich prioritou je rodina, práca a ľudské vzťahy.
PRVÝ TOLIAR vraciame zostarnutým rodičom ako splatenie dlhu za to, že v čase detstva sa o nás starali, vychovávali a zabezpečovali nás. Je to SPOLOČENSKÝ PRINCÍP
SOLIDARITY so staršími a už neprodukujúcimi ľuďmi, s nevládnymi a chorými, s dôchodcami.
DRUHÝ TOLIAR používame pre svoju výživu, bývanie, zabezpečenie rodiny a preto, aby sme mohli pracovať – schopnosť reprodukcie pracovnej sily. Je to spoločenský princíp UDRŽANIA SCHOPNOSTI PRACOVAŤ a ide o širokovnímané zabezpečenie potrieb človeka pre prácu, rodinu a svoju excistenciu ( podľa hierarchie uspokojovania potrieb človeka, jeho existencie a rastu, v odbornej terminológii definované aj ako tzv.Maslowova hierarchia potrieb).
TRETÍ TOLIAR používame preto, aby sme splodili a vychovali svoje deti tak, aby nám mohli na starobu ten toliar vrátiť. Dnešným pohľadom je to osobná investícia do budúcnosti. Ale je to princíp VÝCHOVY A ROZVOJA DETÍ – mladej generácie, a tvorí ho podpora obnovy populácie, zdravotné, výživové zabezpečenie a výchova a vzdelávanie až do veku dospelosti.
Tieto princípy sú hlboko ukotvené v európskej kultúre a histórii a sú v ostrom protiklade k ultraliberálnemu sebeckému princípu “staraj sa len sám o seba“, ktorý k nám prišiel z prérií Divokého amerického západu, dávno bol v USA zabudnutý a obnovili ho iba naši pravicoví neoliberálni vládni ekonómovia.
Z týchto princípov sa po druhej svetovej vojne vytvoril PRINCÍP SOCIÁLNEHO ŠTÁTU, ktorý hovorí“ Štát je povinný riadiť sa dvomi všeobecnými cieľmi:
1.sociálnym vyrovnaním obyvateľstva 2.sociálnou istotou obyvateľstva.
Právne normy v ústave sociálneho štátu zakotvujú niektoré základné sociálne normy, zaväzujú všetky inštitúcie štátnej moci REŠPEKTOVAŤ ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ A CHRÁNIŤ JU
(z nemeckého modelu sociálneho trhového hospodárstva)
SOCIÁLNA DIMENZIA v poňatí sociálne trhového hospodárstva:
SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA sa nerozvíja ako korektúra kapitalistického hospodárskeho procesu voľného trhu, ktorá má zmierniť jeho sociálne dôsledky, ale rovnako ako systém trhového poriadku je dôležitou súčasťou slobodného spoločenského poriadku.
Napríklad sociálny systém sociálno-trhovej ekonomiky Nemecka je založený na piatich hlavných princípoch:
* PRINCÍP SOCIÁLNEHO ŠTÁTU Štát je povinný riadiť sa dvomi cieľmi, a to sociálnym vyrovnaním a sociálnou istotou obyvateľstva
* KOREKTÚRA TRHOVÝCH VÝSLEDKOV
Kedže je mechanizmus trhovej ekonomiky sociálne slepý, je nutná sociálna podpora a sociálna ochrana.
* ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ Vzhľadom k rozdielom medzi ľuďmi je nutné, aby štát vhodným politickým postupom rovnosť šancí na uplatnenie sa zabezpečil sám.
Rozdiely, za ktoré nik nemôže, musia byť vyrovnané spoločenskou solidaritou.
* PRINCÍP SUBSIDIARITY - štát má preberať iba tie úlohy na seba, ktoré presahujú možnosti jednotlivca, rodiny resp. iných menších solidárnych spoločenstiev.
* TRHOVÁ KONFORMITA - Politika sociálneho vyrovnania a zabezpečenia nemá byť v rozpore s trhovým mechanizmom
(princípy sociálneho štátu prevzaté z Konrad-Adenauer-Stiftung: Sociální tržní hospodářství)1992

A k tomu dodávam otázku, ktorú nik z liberálnych vládnych činiteľov nezodpovedal:
Ako to, že tak demograficky poničené Slovensko po májí 1945 dokázalo spolu s Českom v Československej republike zvládnuť nielen dôchodkový systém, ale vybudovať sociálny štát a vytvoriť podmienky preto, aby sa demografický vývoj prudko zvrátil, teda aby sa rodilo veľa a veľa detí, ktoré vytvorili napríklad na Slovensku v celej histórii národa tie najzdravšie a najsilnejšie ročníky?
Aký prúser to teda rieši vláda v roku 2005?

Reakcia na komentár
"Predovšetkým sme porušili tri princípy, na ktorých stál historicky náš dôchodkov"

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.