hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

30. 11. 2020 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuAko sa nedožiť pokojnej staroby

Michal Polák

Bez toho, aby si to drvivá väčšina obyvateľov Slovenska uvedomovala, urobili poslanci NR SR minulý týždeň ďalší krok na ceste do neoliberálneho „raja“. Ženy zrejme rozhorčilo posunutie veku ich odchodu do dôchodku. To je však v novom zákone iba vrchol ľadovca. Jeho schválením totiž poslanci napísali drobné a, na ktoré padá tieň obrovského B - dôchodkovej reformy.

(05. 06. 2002)Linka na dnesPost Keynesian Thought Internet Archive

Vydaním Všeobecnej teórie zamestnanosti, úroku a peňazí sa v tridsiatych rokoch začala nová éra ekonómie, známa pod menom „keynesiánska revolúcia". Tak ako každá revolúcia, aj táto sa dočkala zvratu, či skrotenia, v podobe konvenčného modelu známeho ako IS-LM, ktorý sa napokon stal obeťou monetarizmu a „novej klasickej ekonómie". Post-keynesiáni nemajú s týmto stredoprúdovým vývojom veľa spoločného. Sú pokračovateľmi pôvodných myšlienok, ktoré zároveň s Keynesom objavil aj Poliak Michal Kalecki, ďalej diela „sekery na všetky ortodoxie" Joan Robinsonovej a obnovy ricadiánskeho projektu Piera Sraffu.


Komentáre
k článku: Demografická „kríza“ a dôchodková „reforma“
(zo dňa 07.07.2005, autor článku: Ivan Lesay-Miroslav Spišák)

Komentár zo dňa: 27.08.2005 20:52:56
Autor: Ing.Peter Zajac-Vanka (kminba@post.sk)
Titulok: Predovšetkým sme porušili tri princípy, na ktorých stál historicky náš dôchodkov
Ešte kedysi dávno som o tom písal ako redaktor Nového Slova a dnes iba primpomínam historické princípy TROCH TOLIAROV:
Sú to nielen z rozprávok, ale aj ľudovou tradíciou odovzdávané princípy ako hodnotová orientácia ľudí, ktorí netúžia po bohatstve, ich prioritou je rodina, práca a ľudské vzťahy.
PRVÝ TOLIAR vraciame zostarnutým rodičom ako splatenie dlhu za to, že v čase detstva sa o nás starali, vychovávali a zabezpečovali nás. Je to SPOLOČENSKÝ PRINCÍP
SOLIDARITY so staršími a už neprodukujúcimi ľuďmi, s nevládnymi a chorými, s dôchodcami.
DRUHÝ TOLIAR používame pre svoju výživu, bývanie, zabezpečenie rodiny a preto, aby sme mohli pracovať – schopnosť reprodukcie pracovnej sily. Je to spoločenský princíp UDRŽANIA SCHOPNOSTI PRACOVAŤ a ide o širokovnímané zabezpečenie potrieb človeka pre prácu, rodinu a svoju excistenciu ( podľa hierarchie uspokojovania potrieb človeka, jeho existencie a rastu, v odbornej terminológii definované aj ako tzv.Maslowova hierarchia potrieb).
TRETÍ TOLIAR používame preto, aby sme splodili a vychovali svoje deti tak, aby nám mohli na starobu ten toliar vrátiť. Dnešným pohľadom je to osobná investícia do budúcnosti. Ale je to princíp VÝCHOVY A ROZVOJA DETÍ – mladej generácie, a tvorí ho podpora obnovy populácie, zdravotné, výživové zabezpečenie a výchova a vzdelávanie až do veku dospelosti.
Tieto princípy sú hlboko ukotvené v európskej kultúre a histórii a sú v ostrom protiklade k ultraliberálnemu sebeckému princípu “staraj sa len sám o seba“, ktorý k nám prišiel z prérií Divokého amerického západu, dávno bol v USA zabudnutý a obnovili ho iba naši pravicoví neoliberálni vládni ekonómovia.
Z týchto princípov sa po druhej svetovej vojne vytvoril PRINCÍP SOCIÁLNEHO ŠTÁTU, ktorý hovorí“ Štát je povinný riadiť sa dvomi všeobecnými cieľmi:
1.sociálnym vyrovnaním obyvateľstva 2.sociálnou istotou obyvateľstva.
Právne normy v ústave sociálneho štátu zakotvujú niektoré základné sociálne normy, zaväzujú všetky inštitúcie štátnej moci REŠPEKTOVAŤ ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ A CHRÁNIŤ JU
(z nemeckého modelu sociálneho trhového hospodárstva)
SOCIÁLNA DIMENZIA v poňatí sociálne trhového hospodárstva:
SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA sa nerozvíja ako korektúra kapitalistického hospodárskeho procesu voľného trhu, ktorá má zmierniť jeho sociálne dôsledky, ale rovnako ako systém trhového poriadku je dôležitou súčasťou slobodného spoločenského poriadku.
Napríklad sociálny systém sociálno-trhovej ekonomiky Nemecka je založený na piatich hlavných princípoch:
* PRINCÍP SOCIÁLNEHO ŠTÁTU Štát je povinný riadiť sa dvomi cieľmi, a to sociálnym vyrovnaním a sociálnou istotou obyvateľstva
* KOREKTÚRA TRHOVÝCH VÝSLEDKOV
Kedže je mechanizmus trhovej ekonomiky sociálne slepý, je nutná sociálna podpora a sociálna ochrana.
* ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ Vzhľadom k rozdielom medzi ľuďmi je nutné, aby štát vhodným politickým postupom rovnosť šancí na uplatnenie sa zabezpečil sám.
Rozdiely, za ktoré nik nemôže, musia byť vyrovnané spoločenskou solidaritou.
* PRINCÍP SUBSIDIARITY - štát má preberať iba tie úlohy na seba, ktoré presahujú možnosti jednotlivca, rodiny resp. iných menších solidárnych spoločenstiev.
* TRHOVÁ KONFORMITA - Politika sociálneho vyrovnania a zabezpečenia nemá byť v rozpore s trhovým mechanizmom
(princípy sociálneho štátu prevzaté z Konrad-Adenauer-Stiftung: Sociální tržní hospodářství)1992

A k tomu dodávam otázku, ktorú nik z liberálnych vládnych činiteľov nezodpovedal:
Ako to, že tak demograficky poničené Slovensko po májí 1945 dokázalo spolu s Českom v Československej republike zvládnuť nielen dôchodkový systém, ale vybudovať sociálny štát a vytvoriť podmienky preto, aby sa demografický vývoj prudko zvrátil, teda aby sa rodilo veľa a veľa detí, ktoré vytvorili napríklad na Slovensku v celej histórii národa tie najzdravšie a najsilnejšie ročníky?
Aký prúser to teda rieši vláda v roku 2005?

Reakcia na komentár
"Predovšetkým sme porušili tri princípy, na ktorých stál historicky náš dôchodkov"

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.