hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

13. 07. 2020 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuVečer mŕtvych stromov

Miroslav Tížik

Na konci leta si asi každý pozorný Bratislavčan, alebo návštevník Bratislavy všimol, že mesto sa postupne mení na púšť. A to aj bez toho, aby zažilo tropické horúčavy, okrem tých pár nadmieru slnečných dní. Bratislava sa mení na púšť nie svojvôľou prírody, ale vďaka krátkozrakosti myslenia človeka.

(05. 09. 2005)Linka na dnesFeminet.sk

Vynikajúci slovenský server ženského hnutia. Obsahuje kopu materiálov teoretického rázu i články o aktuálnych problémoch. Kto má úprimný záujem dozvedieť sa niečo o feminizme a feminizmoch, bez predsudkov omieľaných bežnými slovenskými médiami, nech zamieri sem.


Komentáre
k článku: Zmluva o výhrade svedomia porušuje Ústavu SR
(zo dňa 18.02.2005, autor článku: Možnosť voľby)

Komentár zo dňa: 06.02.2006 17:27:33
Autor: julo (filozof@azet.sk)
Titulok: zmluva o vyhrade svedomia
18.2.2005
Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

Návrh Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí z 5. 11. 2004.ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí


Slovenská republika a Svätá stolica,

uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt, týkajúcich sa zmyslu ľudského života,

zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia, náboženskej viery a vyznania,

deklarujúc vôľu chrániť a rozvíjať právo na ľudský život, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky viery a mravov Katolíckej cirkvi,


dohodli sa takto:


Článok l

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu s cieľom ustanoviť rozsah a podmienky uplatnenia práva na výhradu svedomia v súlade s článkom 7 základnej zmluvy.


Článok 2

Zmluvné strany uznávajú ľudský život, ľudskú dôstojnosť a zmysel ľudského života ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré, ako také, vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania.


(2) Zmluvné strany uznávajú slobodu svedomia vo vzťahu k hodnotám, správaniu a úkonom uvedeným v odseku 1 tohto článku a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady svedomia k týmto všeľudským hodnotám.


Článok 3

Pod výrazom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady, vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.

Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.

Výraz "konať" zahrňuje aj spoluúčasť na konaní a akúkoľvek činnosť súvisiacu s týmto konaním, vrátane asistencie.


Článok 4

Právo na uplatnenie výhrady svedomia sa týka predovšetkým týchto oblastí a činností:


činnosť v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby v rozsahu stanovenom Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky,

zdravotnícka činnosť, najmä konanie vo vzťahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii,

výchovnovzdelávacia činnosť, najmä konanie týkajúce sa článku 12 a 13 základnej zmluvy,

poskytovanie právnych služieb,

pracovnoprávne a iné pracovné vzťahy, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy,

konanie súvisiace s genocídiom, popravami zajatcov bez súdu, mučením, vojenskou krutosťou a perzekúciou bezbranného civilného obyvateľstva.(2) Slovenská republika sa zaväzuje, že nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam zriadeným Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou neuloží povinnosť vykonávať umelé ukončenia tehotenstva, umelé alebo asistované oplodnenia, pokusy alebo nakladanie s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanáziu, klonovanie, sterilizáciu, úkony spojené s antikoncepciou a tiež nestanoví vykonávanie týchto činností ako podmienku potrebnú pre vznik alebo činnosť nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia zriadeného Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou.


Článok 5

Uplatnenie práva na výhradu svedomia sa uskutočňuje v medziach a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Medze a spôsob uplatnenia bude stanovený tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva na výhradu svedomia. Slovenská republika upraví vo svojom právnom poriadku ďalšie podrobnosti uplatnenia tohto práva.


Článok 6

(1) Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady svedomia podľa tejto zmluvy vylučuje právnu zodpovednosť osoby, ktorá uplatnila toto právo.


(2) Právo na uplatnenie výhrady svedomia podľa tejto zmluvy neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady svedomia. Zneužitie výhrady svedomia nezbavuje právnej zodpovednosti. Uplatnenie výhrady svedomia nesmie ohroziť ľudský život.

(3) Svätá stolica prostredníctvom povereného orgánu na požiadanie poskytne výklad vieroučných a mravoučných zásad.


Článok 7

Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť formou vzájomných konzultácií.

(2) Na vykonanie tejto zmluvy zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať najmenej dvakrát ročne, alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:


posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrady svedomia,

predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva na uplatnenie výhrady svedomia a na zabránenie jeho zneužívania,

vyhodnocovať uplatňovanie tejto zmluvy,

predkladať návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.


Článok 8

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.


Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy.


Článok 10

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín.

Dané v dňa v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako rozhodujúce.Za Slovenskú republiku: Za Svätú stolicu:P O Z N Á M K Y / v a š e r e a k c i e


Ocuj, bracho,...
Brano P., 13 Oct 2005 16:34

Uz davno to tu funguje tak, ze lekar ktory nechce vykonavat potraty, ich ani nevykonava,.. Netreba nato zmluvu. Aka komisia? Kto bude jej clenom? A preco vobec? A asi by sa patrilo vatikanu podpisat aj zmluvu opacnu, ze sa vo Vatikane nebudu konat veci, ktore su vo vyhrade svedomia slovenskych obcanov. Napr. znasilnovanie deti, pedofilia, zakryvanie trestnych cinov....... Vies preco je svet v takom moralnom bahne? Lebo cirkev mala vzdy tendenciu uzurpovat moc,odpociatku je zdrojom tych najvacsich moralnych a etickych pokleskov. Da sa povedat, ze cirkev naucila byt ludi pokryteckymi. A hlavne katolicka cirkev je jedno obrovske pokrytectvo. Bohuzial ma dosah na obrovske mnoztvo ludi. Viera je uplne nieco ine ako cirkev. A ver mi, ze za tych 2005 rokov, to uz boh velakrat olutoval, ze sa sam nespraval podla 10 bozich prikazani a nasiel si na zemi zopar fanatikov, ktorych jedinou ulohou bolo sirit jeho meno,... A ked uz nie jeho meno, tak aspon v jeho mene... A potom vsetkom co videl, co robi jeho cirkev na zemi, ju uz davno opustil,... Cirkev je obycajny ekonomicky spolok.... Chod sa pozriet do kostolov napr. do Talianska. Uz sa ani sviecky nezapaluju, je tam automat. Hodis donho mincu a na chvilu sa rozsvieti ziarovka pripominajucu sviecku. Pre istotu je ich tam aspon 50, aby sa na kazdeho uslo. Kde je nejaka spiritualita, precitnutie s bohom,....

Reagovať
Ocuj, bracho,...
Brano P., 13 Oct 2005 16:33

Uz davno to tu funguje tak, ze lekar ktory nechce vykonavat potraty, ich ani nevykonava,.. Netreba nato zmluvu. Aka komisia? Kto bude jej clenom? A preco vobec? A asi by sa patrilo vatikanu podpisat aj zmluvu opacnu, ze sa vo Vatikane nebudu konat veci, ktore su vo vyhrade svedomia slovenskych obcanov. Napr. znasilnovanie deti, pedofilia, zakryvanie trestnych cinov....... Vies preco je svet v takom moralnom bahne? Lebo cirkev mala vzdy tendenciu uzurpovat moc,odpociatku je zdrojom tych najvacsich moralnych a etickych pokleskov. Da sa povedat, ze cirkev naucila byt ludi pokryteckymi. A hlavne katolicka cirkev je jedno obrovske pokrytectvo. Bohuzial ma dosah na obrovske mnoztvo ludi. Viera je uplne nieco ine ako cirkev. A ver mi, ze za tych 2005 rokov, to uz boh velakrat olutoval, ze sa sam nespraval podla 10 bozich prikazani a nasiel si na zemi zopar fanatikov, ktorych jedinou ulohou bolo sirit jeho meno,... A ked uz nie jeho meno, tak aspon v jeho mene... A potom vsetkom co videl, co robi jeho cirkev na zemi, ju uz davno opustil,... Cirkev je obycajny ekonomicky spolok.... Chod sa pozriet do kostolov napr. do Talianska. Uz sa ani sviecky nezapaluju, je tam automat. Hodis donho mincu a na chvilu sa rozsvieti ziarovka pripominajucu sviecku. Pre istotu je ich tam aspon 50, aby sa na kazdeho uslo. Kde je nejaka spiritualita, precitnutie s bohom,....

Reagovať
to mark
Josef Fraj, 30 Aug 2005 19:28

Diktat Vatikanu ti milejsi?


Reagovať
mark, 08 Jul 2005 12:10

Tento návrh Zmluvy je jedným z posledných možností obrany slobodného rozhodnutia človeka pred diktátom štátu. Umožní nám rozhodovať sa podľa svojho svedomia a nedovolí štátu rozhodovať za nás. Veď aby sa už človek pomaly začínal báť pracovať ako lekár, aby ho neprinútili zabíjať ľudí... Tak aký návrat do stredoveku?


Reagovať
Jozef Hrbík, 05 May 2005 12:19

Pri čítaní tohto návrhu zmluvy mi behajú zimomriavky po tele. Kam sa to vraciame? K stredoveku alebo až na stromy?
Pán Boh nás chráň pre uzatvorením takejto zmluvy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Reagovať

» Vaše reakcie (5)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailomSúvisiace témy:
Štátna správa
Právo
Náboženstvo
Ľudské práva

Reakcia na komentár
"zmluva o vyhrade svedomia"

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.