hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

25. 05. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuOtvoren list G. Bushovi a V. Putinovi

Amnesty International/Priatelia Zeme

Ven pn prezident Bush, ven pn prezident Putin,

v svislosti s vaou nadchdzajcou nvtevou Slovenskej republiky sa na vs obraciame ako zstupcovia Amnesty International na Slovensku a Priateov Zeme, mimovldnych organizci, ktor sa venuj ochrane a presadzovaniu udskch, socilnych a environmentlnych prv. S poutovanm kontatujeme, e politiku vaich krajn dnes viac ako princpy a zvzky plynce z medzinrodnho prva formuj zke zujmy. Tto skutonos je o to znepokojujcejia, e by obe krajiny vzhadom na svoju vekos a vplyv mohli sli ako model pre zvyok sveta. Vau politiku charakterizuje nedostatok repektu voi medzinrodnm tandardom v oblasti udskch, socilnych i environmentlnych prv. Minulos poskytuje prli vea prkladov, kedy pri stretoch zujmov a zsad dostali prednos zujmy.

(24. 02. 2005)Linka na dnesRovnos.sk

Server podobnho zamerania, ako feminet.sk. Jeho aisko je trocha odlin, okrem enskej otzky sa vraznejie ako jeho kolegya venuje rovnoprvnosti ud s rznou pohlavnou orientciou. Nie je zatia a tak bohat na materily, ale dobre pokrva aktulne otzky.


Komentre
k lnku: ek na nhrobnom kameni
(zo da 21.10.2003, autor lnku: BBC)

Komentr zo da: 21.08.2019 23:13:28
Autor: (andzelasmi@yandex.com)
Titulok:
!
10./2

! 50%

- 6 50% .

.

/ () , , ( ), , .

, , . TradeIn - .
____________________________________
аренда опал?бки перекрытий ново?ибир?к Лоо
аренда опал?бки ф?ндамента алматы Павлов?кая
аренда опал?бок видное Брюховецкая

----------------------
http://-./

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.