hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

23. 04. 2021 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuK relnmu odkazu 17. listopadu 1989

Petr Kuvart

Ten pevrat jsme tehdy moc neekali, spe ne s rychlm zhroucenm reimu jsme potali v t pznivj variant s postupnou finlandizac, kdy budeme dle ve sfe sovtskho velmocenskho vlivu, ale bude nm dna jist volnost zejmna ve vnitnm vvoji, v liberalizaci hospodstv, politiky a kultury. To jsme jet netuili, e v roce 1985 Gorbaov oznmil pedstavitelm bratrskch stran, e se budou muset spolehnout sami na sebe, e SSSR ji nebude hrt lohu Velkho Bratra. Tm byly odstartovny ppravy zsadn zmny, je byla otzkou asu. Pro ns bylo tehdy naprosto nepedstaviteln, e by mohlo dojt k pevratu v Praze a Stedn skupina sovtskch vojsk by zstala v klidu ve svch garnizonch. Jet v druh pli listopadu 1989 jsme s nsilnm zsahem potali (poueni polskou modern histori) a pipravovali na to stvkov struktury. Ale ve bylo nakonec jinak. Natst! Vzpomnn pamtnk je jist po tolika letech zbavn. Ale j se chci soustedit na nco jinho. Jde mi o to, kam doel vvoj, zahjen ponkud chaoticky ve dnech, je nsledovaly po ptku 17. listopadu 1989. Jde ve zkratce o to, e na listopadovch shromdnch lid nedemonstrovali ani za vytunelovn bank, ani ve prospch troufalch nrok pohrobk sudeck lechty, ani za vznik bezcitnho prosted, kde prachy a karira jsou jedinmi hodnotami, je se akceptuj. Pedestt tohle tehdy demonstrujcm, nepochybn by mluvho hnali jako provokatra StB. A pece je tomu tak! Pro? Pokusme se to alespo letmo naznait.

(18. 11. 2004)Linka na dnesLeft Business Observer

V podstate vlastne samizdat podobnho razenia, ako vyie uveden mesank. Vydva Doug Henwood, ktor od tdia anglickej literatry preiel postupne a k marxistickej ekonmii. Zatuchnutos minulho reimu tu vak nenjdete - asopis je psan vemi ivm, duchaplnm jazykom a jeho obsah je rovnako kvalitn - fredaktor je zbehl v celej sasnej ekonomickej vede.


Komentre
k lnku: Osaml bojovnk Frantiek Kriegel
(zo da 24.08.2004, autor lnku: Leo Kya)

Komentr zo da: 03.02.2021 14:59:02
Autor: (mlobov@svs-samara.ru)
Titulok:
. .
30% .

80 , .

(- ) , .

SpecVodService - <a href=https://svs-samara.ru/skvazhiny/ochistka-vodozabornyh-skvazhin/> </a>

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.