hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

18. 10. 2019 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuo sa to stalo so slovenskou avicou?

Joseph Grim Feinberg

/hr!/ Tento prspevok bol pvodne napsan pre zpadnho itatea a preto sa podrobnejie venuje aj niektorm nm dobre znmym relim. Napriek tomu, e bol v pvodnom anglickom znen zverejnen u pred nejakm asom, zostva - ia - stle hlboko aktulny. /hr!/ Ke sa v septembri minulho roka objavili vsledky parlamentnch volieb, bolo jasn, e na Slovensku bude po prvkrt od konca druhej svetovej vojny vldnu nekompromisne pravicov vlda. Ba o viac, ppercentn prah na vstup do parlamentu prekroila iba jedin strana otvorene sa hlsiaca k avici KSS so ziskom 6,3 percenta. Zpadn investori a budovatelia impria sa poteene usmiali. (eby skkali od radosti sa vak poveda ned. Nad krajinou, ktor si v zahrani a priasto plet s inmi, sa zase nemono a tak vemi vzruova.) Na druhej strane, vzdelan a zpadne orientovan Slovci si poriadne zhlboka vydchli. Po desaro mierne protizpadnho populizmu a tyroch rokoch akopdnej koalcie neoliberlov a socilnych demokratov sa zdalo, e krajina konene nastpi svoju dlho oakvan cestu k trhovej ekonomike, eurpskej integrcii a lenstvu v NATO. Vina obyvatestva vak netuila, o m od novej vldy oakva.

(15. 08. 2003)Linka na dnesVysokokolci.sk

Strnka slovenskho tudentskho hnutia. Informcie o pokusoch ministra Martina Fronca deformova slovensk kolstvo, argumenty proti zavedeniu kolnho, lnky z tlae, diskusia o pripravovanch akcich at. Vrelo odporan.


Komentre
k lnku: Tvrdou rukou
(zo da 05.08.2004, autor lnku: Chris Floyd)

Komentr zo da: 13.09.2019 14:04:57
Autor: (luxuryluckyme1213@mail.ru)
Titulok:
[url=Luxurybet.ru] !![/url]

, - , , , ,, ,

,

LBFootball 54%:
1 - https://glopart.ru/buy/188767 ( 1000 , 492.40)
3 - https://glopart.ru/buy/188765 (1 750 > 837.40 .)
6 - https://glopart.ru/buy/188764 (2 700 > 1 265.82 .)
1 - https://glopart.ru/buy/185127 (4 000 > 1 846.41 .)

LBMoneyodds 54%:
- https://glopart.ru/buy/185372 (1 060 > 520 .)

[URL=Luxurybet.ru][IMG]https://funkyimg.com/i/2UUqR.jpg[/IMG][/URL]

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.