hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

04. 06. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuSocializmus -
ak, ktor, ? (I. - II.)

Michal Polk

Ke tak okolo deviatej veer liapem do pedlov, vracajc sa studenou londnskou tmou zo koly domov, asto ich vdam. Skupinky ud, je ich vdy aspo zo esdesiat, postvaj okolo dodvok a v rukch dria plastikov kelmky. Tie dodvky im zabezpeuj mono jedin tepl jedlo, ktor sa im toho da dostalo. Bezdomovci, ale i udia, ktorch skromn prjmy tie ntia spoahn sa na pojazdn vvarovne. Aj preto na svojich nonch jazdch asto uvaujem o tom, o je to vlastne ten socializmus.

(01. 01. 2001)Linka na dnesStreetparty.sk

Na protivojnovej demontrcii 15. februra 2003 sa podaktor astnci rozuovali, preo sa v rmci nej kon streetparty a nie poulin oslava". Myslm, e na nzve a tak nezle, aj ke anglitina poukazuje na fakt, e tento spsob zbavy - ale aj politiky! - k nm priiel z Vekej Britnie. Streetparty u tohto roku u ns oslvi tvrt ronk a je to veru zleitos bohumil.


Komentre
k lnku: Tvrdou rukou
(zo da 05.08.2004, autor lnku: Chris Floyd)

Komentr zo da: 23.08.2019 07:54:15
Autor: (andzelasmi@yandex.com)
Titulok:
., . , . .

. , , , , .

/

, " ", .
, ISO 9001, !
, , , , ,

____________________________________
----------------------
http://-./

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.