hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

31. 05. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuPremrnen hojnos, trpk spokojnos

Barbora ernukov - Michal Polk

Mlad cudzinci, ktor sa chystaj pracova ako dobrovonci na Slovensku, zvykn absolvova osi ako kultrno-spoloensk rchlokurz. Rozhovory na tmu politika im v om lektori neodporaj. Znie to absurdne, na Slovensku sa predsa politizuje vade. Lene zle na tom, ak pravdy dotyn spochybn. Ak naprklad na dnenom Slovensku nazna, alebo otvorene povie, e privatizcia verejnch sluieb bude znamena ich nedostupnos pre viacer skupiny obyvateov, e vinu loh ttu nemono prenies na trh, prpadne e rast HDP zaleka nie je jedinm kritriom kvality ivota, vystavuje sa riziku. Nevyhne sa nlepkm, tokom ad hominem, i dokonca osoovaniu. Lektori upozornenm na toto tabu naozaj mu uom zvyknutm na slobodn a korektn diskusiu uetri prpadn neprjemnosti.

(07. 08. 2006)Linka na dnesInternational Solidarity Movement (ISM)

Mlad i star udia z celho sveta, ktor sa po vypuknut druhej intifdy zaali vydva na palestnske zemia, aby tam v praxi prejavili svoju solidaritu s okupovanm nrodom. Internacionli" pomhaj chrni domovy i polia miestnych obyvateov pred buldozrmi izraelskej armdy, sprevdzaj sanitky a vbec sa snaia inkova ako udsk tty. Ozajstn hrdinovia naich ias - i ke pravda nezabdajme, e riskuj vemi mlo v porovnan s Palestnanmi samotnmi. Napriek tomu vak u dvaja z dobrovonkov - Amerianka Rachel Corrieov a Anglian Tom Hurndall, obaja tudenti - za svoju statonos zaplatili najvyiu cenu.


Komentre
k lnku: trajkov vbor tudentov pokrauje
(zo da 01.06.2004, autor lnku: trajkov vbor tudentov)

Komentr zo da: 15.10.2019 15:01:38
Autor: (abusev@nur63.ru)
Titulok:
, . - . , .

, .

, . , , , , 12 . [url=https://nur63.ru] [/url]
, , . . , , , , , , , , , , , .

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.